Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Petr Ferschmann

Petr Ferschmann působí jako ředitel společnosti WinStrom s.r.o, která se zabývá vývojem a implementací internetového ekonomického systému FlexiBee. Má více než 12 let zkušeností s informačními systém a dříve spoluzaložil společnost SoftEU s.r.o., která se zabývá informačními systémy pro exekutorské úřady.

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal se po ukončení strojírenského studia postupně začal věnovat oblasti osobních financí a bankovnictví. Působil v dopravě, pojišťovnictví a v majetkoprávních oblastech. Od poloviny roku 2005 vedl finanční server FinExpert a jako zástupce šéfredaktora zároveň časopis Osobní finance. Je autorem řady článků a publikací o platebních kartách a osobních financích. Od roku 2007 je šéfredaktorem serveru Měšec.cz.

Klára Klímová

Paní Klímová je ředitelkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika, v divizi specializující se na daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob. Daňové služby poskytuje od roku 1993. Ve společnosti Deloitte je odpovědná za přípravu daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob. Je expertkou na daňové poradenství v oblasti uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Paní Klímová mluví plynně anglicky. 

Jan Korbel

Jan Korbel je spolutvůrce webaplikace Fakturoid.cz (www.fakturoid­.cz). Vystudoval VŠE v Praze, od roku 1995 se věnuje tvorbě webových stránek. V roce 2008 se pouští spolu s Lukášem Konarovským do budování fakturační web aplikace cílené na živnostníky a malé firmy. Fakturoid je spuštěn na Vánoce roku 2009. O jeho pohledu na web aplikace vám hodně napoví třeba jeho přednáška na Masarykově univerzitě v Brně http://jankor­bel.cz/2010/03/­31/jak-vytvorit-pozoruhodnou-web-aplikaci/ .

Radka Mašková

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se na poradenské služby a zajišťování souladu s legislativními požadavky v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní. Má dlouholetou praxi s poskytováním služeb místním i nadnárodním klientům působícím na českém trhu. Paní Mašková je členkou výkonného výboru Mezinárodní fiskální asociace IFA a Komory daňových poradců České republiky. Získala rozsáhlé zkušenosti při vedení řady projektů v oblasti nepřímých a přímých daní pro lokální i mezinárodní společnosti Hovoří plynně anglicky, česky, italsky a německy.

Petra Nováková

JUDr. Bc. Petra Nováková, Ph.D., je manažerkou v daňovém a právním oddělení v pražské kanceláři Pricewaterhou­seCoopers, kde pracuje od roku 2008. Před nástupem do společnosti pracovala jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu a jako odborná asistentka na katedře obchodního práva právnické fakulty MU. Petra se specializuje na poradenství v daňových sporech se správci daně či před soudy, na správu daní a poplatků, daně  z příjmů a obchodní právo. Na uvedená témata rovněž pravidelně přednáší a publikuje. Je členkou Legislativní rady vlády a pracovní komise Ministerstva financí pro přípravu nového zákona o daních z příjmů.  Petra získala právnické vzdělání na Masarykově univerzitě, má doktorát z oboru finanční právo. Studovala rovněž psychologii a sociální politiku, sociální práci. Hovoří česky a anglicky, má základy němčiny.

Lucie Říhová

Lucie Říhová se věnuje daňové problematice od roku 2002. Ve společnosti Ernst & Young začala pracovat v roce 2004. Mezi její klienty patří největší společnosti zejména v oblasti služeb, výrobních podniků a informačních technologií. Lucie Říhová se specializuje na daň z příjmů právnických osob. Daňové poradenství poskytuje v českém a anglickém jazyce. Lucie Říhová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde obhájila doktorát v oboru Finance se zaměřením na korporátní zdanění zemí OECD.  V současné době působí na Katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze jako externí spolupracovnice.  Je členkou Komory daňových poradců ČR.