Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Lidské zdroje, lidské zacházení a lidský faktor

Kapacita naplněna
Téma
Lidské zdroje, lidské zacházení a lidský faktor

Nahlédněte do hlubin českého trhu práce a podívejte se, zda je poznamenán krizí, odlivem mozků či jinými negativními vlivy...

Místo obvyklé panelové diskuse bude součástí tohoto BUSINESS TUESDAY velmi originální rychloseznamka – ano, právě taková, jakou znáte z filmu nebo možná z osobní zkušenosti, jen ke stolkům se posadíme rozděleni nikoli na ženy a muže, ale na zaměstnavatele a zaměstnance. Uvolněte se a zahrajte si, může to změnit váš život!

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce