Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

17.30 Registrace

18.00 Úvod            Nikola Rafaj (TUESDAY Business Network)

18.15 Mapy – od papíru po mobilní telefon
            P­avel Žemlík (pro­jektový manžer, PLANstudio)

18.30 Lokační služby: Přehled propojeného světa
            Martin Desrosiers (Sales Manager, NAVTEQ Europe)

18.50 Propojování lokačních služeb
           Jonas Nordström (Sales Development Manager, Ericsson)

19.10 Lokační služby: Hrozba pro naše soukromí?
           Pavel Pešek , legal counsel (Vodafone Czech Republic)

19.25 Panelová diskuse: Mobilní lokační služby a aplikace            Pavel Žemlík (projektový manžer, PLANstudio)
            Martin Desrosiers (Sales Manager, NAVTEQ Europe)
            Jonas Nordström (Sales Development Manager, Ericsson)
            Pavel Pešek , legal counsel (Vodafone Czech Republic)
            David Čížek (ředitel, Locify)

20.10 Vyhlášení výsledků soutěže CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008
            Nikola Rafaj (TUESDAY Business Network)

VOLTE NEJLEPŠÍ TELEKONUNIKAČNÍ, INTERNETOVOU A MOBILNÍ ZDE

20.25 Networking

21.30 Závěr akce

Podmínky registrace
Registrací berete na vědomí, že se jedná o závaznou registraci. Pokud byste se nemohli akce zúčastnit, je možné Vaši registraci zrušit písemně na adresu
info@tuesday.cz nejpozději 7 dní před konáním akce. Po tomto datu není možné registraci zrušit a registrační poplatek je splatný v plné výši. Registraci je však možné převést na jinou osobu, budete-li nás o takové změně informovat na adresu info@tuesday.cz.