Mzdové aktuality a návrh změn pro rok 2023

Na online školení se budeme věnovat mzdovým aktualitám a návrhům změn pro rok 2023.

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

  • Změny v pracovněprávní oblastí
- transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy:
Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU
  • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
- další změny v této oblasti
- správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
- upozornění na  některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
- možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
- jak správně řešit přeplatek dovolené
  •  Změny v zákoně o daních z příjmů
- správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
- návrh změn, případně změny pro rok 2023
  • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
- změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
- nové redukční hranice pro rok 2023
- maximální vyměřovací základ v roce 2023
- další parametrické změny
dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • Změny ve zdravotním pojištění
- odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
  • Změny v oblasti srážek ze mzdy
- chráněný účet dlužníka
- náhradní výživné
- paušální náhrada  za exekuční srážku 
- nezabavitelná částka v roce 2023
- mez, nad kterou  je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
- včetně insolvenční srážky
- souběh exekuce a dohody 
- srážce ze mzdy
- roční zúčtování  ve vztahu k exekuci na mzdu
- minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka
  • Další změny k datu konání semináře
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl
  • Dotazy a diskuze

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Video

Ukázka online školení

DALŠÍ ŠKOLENÍ

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager