Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Další akce Podzimní novinky pro mzdové účetní se koná 30. 10. 2024.

Mzdové aktuality a změny v zákoníku práce v souvislosti s transpozicí směrnice EU

Na online školení se budeme věnovat mzdovým aktualitám a změnám v zákoníku práce

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Hlavní témata

 • Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce
 • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 • Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 • Práce na dálku (§ 317)
 • Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

- Minimální mzda ve všech souvislostech 

- správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana

 • Změny v zákoně o daních z příjmů

- správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v r. 2024

- návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)

 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

- návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem

- nové redukční hranice pro rok 2024

- maximální vyměřovací základ v roce 2024

- další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění

- dobrovolná účast na důchodovém pojištění

- zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace udůchodů

 • Změny ve zdravotním pojištění

- odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ

- odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu

 • Změny v oblasti srážek ze mzdyo chráněný účet dlužníka

- náhradní výživné

- paušální náhrada  za exekuční srážku 

- nezabavitelná částka v roce 2024

- mez, nad kterou  je mzda zabavitelná bez omezení

- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

 • Další změny k datu konání semináře
 • Zvýšení rodičovského příspěvku
 • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl Dotazy a diskuse

Pro koho

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně.

Jak bude školení probíhat

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Video

Ukázka online školení

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Monika Caldrová

Senior Event Manager