Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

19.00   Úvod
             Nikola Rafaj, TUESDAY Business Network
19.05Předsta­vení nových členů
             Leoš Špachta (Media Factory)
             Jan Průcha (LANGMaster International)
19.10Průzkum projektového managementu v České republice
             Petr Knap (Ernst & Young)
19.25Srovnání nástrojů projektového managementu
Ol­dřich Příklenk (Gartner)
19.40Jak pracovat s nástroji project & portfolio managementu
              ­Jindřich Kasal (HP Software)
20.00   Panelová diskuse: Jaké máme zkušenosti s nástroji projektového managementu
             Petr Knap (Ernst & Young)
             Jindřich Kasal (HP Software)
             Eva Pecháčová (GTS Novera)
             Oto Hausmann (Datart International)
             Tomáš Meloun (solit project)
20.40   Networking
22.00   Závěr akce