Tato akce již proběhla. Další akce AI jako nejlepší novinář se koná 4. 4. 2023.

NetClub s Josefem Šlerkou

Téma
NetClub s Josefem Šlerkou

Mezi businessem a vědou

Josef Šlerka

 

je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorand informační vědy, šéf softwarového vývoje ve společnosti Ataxo Interactive a učitel nových médíí na Univerzitě Karlově. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. V současnosti se proto věnuje především strojové analýze přirozeného jazyka a nejrůznějším aspektům sociálních médií.
 

Setkání je shrnuté v článku: Data už jsou, učíme se je destilovat.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce