Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

NetClub s Michaelem Rostok - Poplarem

Téma
NetClub s Michaelem Rostok - Poplarem

Jak se investuje do českých firem

Michael Rostock-Poplar

 

je zakládajícím partnerem Venture Investors Corporate Finance. Je zodpovědný především za strategii, vedení společnosti a business development. Před tím pracoval jako právník pro společnost WoodCommerz, následně u Prvního privatizačního fondu a poté založil společnost Pilot Dynamis, kterou posléze prodal společnosti Private Investors. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, poté absolvoval postgraduální studium St. Antony's College na Oxford University a získal magisterský titul LLM na Hughe's Hall, University v Cambridge.