Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

NetClub s Kateřinou Hrubešovou

Téma
NetClub s Kateřinou Hrubešovou

Jak se dávají pravidla internetovému trhu

Kateřina Hrubešová

Hrubešová Kateřina

se v reklamě, marketingu a v médiích pohybuje 15 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupitelství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se, vzhledem ke svým zájmům, vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetovou reklamu a řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.