Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program si také můžete stáhnout v přehledné tabulce, kde prezentace najdete seřazené podle času: program NMI v tabulce

12:30 - 13:30

OBĚD

13:30 - 13:50

Československo 38-89: Design a implementace hry o soudobých dějinách

Je možné používat počítačové hry a simulace ve výuce na školách? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody oproti běžné výuce? S jakými výzvami se musí jejich vývojáři vypořádat? A co nám o jejich skutečné efektivitě říkají data? Přednáška představí projekt Československo 38-89, výukovou simulaci o soudobých dějinách, na jejímž vývoji se podílela Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Probereme zejména problémy a výzvy, které přinesl vývoj simulace a její využití na školách, a výsledky její evaluace žáky a učiteli. Přednáška uvede posluchače do oboru digital game-based learning (výuka pomocí počítačových her) a kriticky zhodnotí výsledky současných empirických výzkumů o efektivitě výukových her a simulací. Projekt Československo 38-89 byl nominován do finále prestižní mezinárodní soutěže „2014 Serious Games Showcase & Challenge“, kde soupeřil o první místo se simulacemi vytvořenými MIT a americkou armádou.

Vít Šisler Vít Šisler

Odborný asistent

Studia nových médií FF UK

Vít Šisler

Vít Šisler je odborný asistent na Studiích nových médií na Filozofické fakultě UK. Ve svém výzkumu se věnuje informačním a komunikačním technologiím na Blízkém východě a výukovým hrám a simulacím. V letech 2008 - 2009 absolvoval na Fulbrightově stipendiu vědeckou stáž na Nortwestern University v Chicagu. Vít je vedoucím projektu a hlavním designerem výukové simulace Československo 38-89.

13:55 - 14:10

GIF art: Od grafického formátu až po etablované umění

Prezentace bude vycházet z Aliny magisterské práce. Ta se věnuje novému uměleckému směru, který je znám pod termínem GIF art. Tato forma umění stojí na základech grafického formátu Graphics interchange format, který byl definován vývojářskou firmou CompuServe na konci 80. let. Ale od doby definování standardu do současnosti se proměnily jednoduché několika bitové animace vytvořené pomocí speciálních softwarů do rozsáhlého souboru praktik, kam spadá i rozličná umělecká aktivita. Cílem této práce je tedy popsat, co přinesl onen formát GIF do oblasti nejen umění nových médií, ale i jakým způsobem pozměňuje či navazuje na předchozí mediální a umělecké formy – fotografie, pohyblivý obraz (film, video atd.), grafický design a to především skrze teorii remediace podle J. Davida Boltera a Richarda A. Grusina. Budeme nahlížet na GIF art jako na plnohodnotnou uměleckou formu skrze principy institucionální teorie umění dle George Dickieho a procesy světa umění Arthura Danta. Práce se zaměřuje na stanovení konzistentní estetiky praktikované formátem GIF, na jejichž základě se dále pokusíme vytvořit typologii GIF artových děl. V neposlední řadě je cílem práce definovat vztah, vlastnosti, charakteristické rysy GIF artové tvorby na základech pojmů a teorií nových médií jakými jsou kyberprostor, expanded cinema, postprodukce, narativita, remix... Také se budeme věnovat i vztahu GIF artu s příbuznými uměleckými směry jakými jsou net art, generative art a software art, čímž jej ukotvíme ještě více do vývojových

Alina Matějová Alina Matějová

Filozofická fakulta MU

Alina Matějová

Od loňského roku je Alina absolventkou oboru Teorie interaktivních médií na Masarykově univerzitě, kde nadále pokračuje v doktorandském studiu Teorie a dějiny vědy. Zajímá se především o aktuální trendy novomediálního umění, které kreativně využívají možnosti Internetu a nebo navazují na graffiti a street art. Vedle studia se aktivně věnuje grafickému designu a je spoluorganizátorkou tanečního festivalu Project .S.O.U.L..

14:15 - 14:30

(Jaký) má sběr dat o sobě smysl?

Sbírat o sobě data je nejen čím dál snazší, ale také čím dál dostupnější. Trh nás zavaluje všerůznými wereables, pro smartphony existuje nepřeberné množství aplikací. Stačí si jen vybrat, co chceme měřit a začít. Ale co s nimi potom? Většina uživatelů se bohuže spokojí s tím, že data má. Pochlubí se, pokýve nad nimi hlavou. Není to ale málo? Nabízí se spousta možností, co s naměřenými daty dělat, a komunita Quantified self ukazuje, že výsledky mohou být opravdu zajímavé. Data mohou dávat smysl, pokud jim ho sami dáme. Dokonce se dá říci, že mají právě takový smysl, jaký jim dáme. Není právě tady zakopaný pes? Skutečně jsou vlastní nasbíraná data kvantifikovaným odrazem reality – a má tudíž smysl se jejich sběrem a analýzou zabývat? Podívejme se pravdě do očí.

Soňa Príborská Soňa Príborská

Sociální média MU

MASARYKOVA UNIVERZITA

Soňa Príborská

Soňa aktuálně studuje magisterský program Informační studia a knihovnictví v Brně, kde obhájila bakalářskou práci věnovanou tématu Quantified self a nyní zpracovává diplomovou práci na téma selftrackingu. Pracuje na tiskovém odboru Masarykovy univerzity kde se stará o univerzitní sociální sítě.

14:35 - 14:50

Otevřená věda - vědecká (r)evoluce

Na západ od nás čím dál tím častěji diskutované téma, mezi českými vědci je však otevřená věda (open science) stále spíše neurčitý pojem. Příspěvek se pokusí představit teoretické poznatky ze stejnojmenné diplomové práce a zároveň roztočíme "kolo štěstěny", abychom si mohli ukázat, jak vidí budoucnost tohoto fenoménu knihovníci, vědci, studenti a další aktéři druhé vědecké (r)evoluce.

Tereza Simandlová Tereza Simandlová

Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta

Tereza Simandlová

Tereza se motá kolem sociálních sítí Univerzity Karlovy a vzdělávání/komunikace v neziskové organizaci Lékořice. Původem knihovník, nově převlečená za absolventku Studií nových médií FF UK, která ukončila diplomovou prací na srdcové téma. Pátým rokem se vměšuje mezi OAktivisty a věří, že když se chce, všechno jde.

14:55 - 15:10

Jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na internetu v bezpečí?

Dnešní děti se narodily do digitálního světa. Rozumí mu často lépe, než jejich rodiče. I přesto se tyto děti stávají oběťmi útoků skrze internet, prostředí, které by jim mělo být tak blízké a známé. Některé základní školy na situaci reagují a do výuky zařazují téma internetové bezpečnosti. Jak jsou na tom ale se znalostmi a dovednostmi děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou typické nižší docházkou a horším prospěchem ve škole?

Lucie Bauerová Lucie Bauerová

Web Content Manager

Ušetřeno.cz

Lucie Bauerová

Lucie se od dob studií na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zajímá o vzdělávání. Několik let pak doučovala pražské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci programu společnosti Člověk v tísni. Její další cestu poznamenala Studia nových médií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde ji oslovilo nejen téma internetové bezpečnosti, ale i online marketingu nebo sociálních sítí. Těm se věnovala dál v H1.cz, a nyní v Ušetřeno.cz nebo neziskové organizaci SIRIRI.

15:05 - 15:30

COFFEÉ BREAK