Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

Michael Hovorka

Přednášející

Martin Diviš

Martin Diviš pracuje jako ředitel v daňovém a právním oddělení PricewaterhouseCoopers od roku 1999, z toho jeden rok působil ve společnosti PricewaterhouseCoopers ve Velké Británii. Jeho hlavní specializací jsou nepřímé daně. Martin se podílel na řadě mezinárodních projektů zaměřených na optimalizace DPH. Je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a promoval na inženýrském studiu v oboru Finance a na bakalářském v oboru Finance – daně a finanční kontrola. Martin je rovněž členem Komory daňových poradců České republiky. Hovoří plynule anglicky a jeho hlavní odvětvovou specializací jsou finanční, leasingové a farmaceutické společnosti.

Blanka Mattauschová

Blanka Mattauschová je ředitelkou odboru nepřímých daní na GFŘ od října 2014. Od roku 1994 pracovala jako daňová poradkyně pro mezinárodní poradenské společnosti a ve své praxi se zabývala problematikou daně z příjmů právnických osob a nepřímých daní. V letech 2007 – 2012 pracovala jako ředitelka odboru nepřímých daní na MF. Při této činnosti zastupovala ČR v rámci jednání pracovních skupin Rady EU zaměřené na oblast daně z přidané hodnoty. Hovoří plynně anglicky.

Lenka Mikulíková

Lenka je zástupkyní vedoucí oddělení Mezinárodní spolupráce - nepřímé daně a od roku 2013 je vedoucí garanční skupiny (garant) projektu MOSS. Zastupuje ČR na jednáních Stálého výboru pro administrativní spolupráci (SCAC) a jako garant se účastní jednání pro technický vývoj systému MOSS. Na GFŘ pracuje 6 let, kam nastoupila po ukončení svého inženýrského studia Veřejné správy a regionálního rozvoje. Rok studovala na vysoké škole ve Francii, kde se věnovala studiu angličtiny a němčiny pro využití v oblasti obchodu. Hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky.

Blanka Štarmanová

 Daňový poradce ev.č. 1933, v oboru od r. 1993, poradce od r. 1996

Tomáš Vlk

Tomáš je senior konzultantem v daňovém a právním oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers. Specializuje se na daň z přidané hodnoty a pracuje na projektech zahrnující jak přípravu DPH přiznání, tak poradenskou činnost pro společnosti ze všech odvětví. Tomáš studoval na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.