Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Michael Hovorka Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz

Internet Info

9:05 - 9:30

Úvodní slovo

Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

9:30 - 10:00

Zajištění pohledávek – příliš dalekosáhlá liberalizace

Ve svém příspěvku se Iva Gráczová bude věnovat nejzásadnějším změnám týkajících se zajištění závazků v souvislosti s účinností NOZ a to s důrazem zejména na změny týkající se zástavního práva. Krátce budou rovněž zmíněny změny týkající se ručení, smluvní pokuty a zajišťovacího převodu práva.

Iva Gráczová Iva Gráczová

Advokátka

Taylor Wessing

Iva Gráczová

Iva Gráczová vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze a je již několik let advokátkou advokátní kanceláře Taylorwessing enwc se zaměřením na občanské a obchodní právo, zejména na právo týkající se nemovitostí a korporací. Dále se specializuje na zdravotní právo.

10:00 - 10:30

Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního?

Ve svém příspěvku se Pavel Fabian bude věnovat nejzásadnějším změnám týkajících se práva nemovitostí v souvislosti s účinností NOZ. V přehledu hlavních novinek se objeví znovuzavedení zásady superficies solo cedit a s tím spojené zavedení práva stavby, zvýšení významu veřejných seznamů a nový katastrální zákon, podrobnější úprava věcných břemen, zánik předkupního práva v případě spoluvlastnictví nebo konkrétnější úprava sousedských vztahů.

Pavel Fabian Pavel Fabian

Advokát, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář

Pavel Fabian

JUDr. Ing. Pavel Fabian – je advokátem a členem České advokátní komory, insolvenčním správcem a rozhodcem majetkových sporů vedeným Ministerstem spravedlnosti. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem a spornou agendu (soudní spory).

10:30 - 10:45

Coffee break

10:45 - 11:10

Úprava rodinného práva v NOZ z pohledu podnikatele

Klára Alžběta Samková Klára Alžběta Samková

Majitelka advokátní kanceláře

Lawyers.cz

Klára Alžběta Samková

Majitelka a vedoucí advokátní kanceláře.

11:10 - 11:35

Nový zákon o obchodních korporacích - změny v s.r.o. a a.s. - na co se těšit, čeho se bát

V přednášce se budeme zabývat tím, co je nutné a dobré udělat v první polovině roku 2014 díky změnám v OZ. Zmíníme se o jednodušším zakládání společností - založení s.r.o. během jednoho dne? Budeme se bavit o hrátkách s obchodními podíly, akciemi a orgány společnosti a o konci šikany (zrušení rezervního fondu, zjednodušení obchodů mezi propojenými osobami). A nakonec také o nových možnostech ve vyplácení zisku.

Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

11:35 - 12:00

Smluvní právo – nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor

Příspěvek Martina Špičky „Smluvní právo – nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor.“ poskytne základní přehled nejdůležitějších změn v oblasti uzavírání smluv. Cílem přednášky nebude obsáhnout celou paletu změn zaváděných novým občanským zákoníkem, ale spíše formou praktických příkladů upozornit na nejzásadnější novinky a problémy spojené s novou úpravou.

Martin Špička Martin Špička

Advokát

Bird & Bird

Martin Špička

Martin je advokátem pražské pobočky Bird & Bird a členem skupiny korporátního práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na oblast transakcí, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozhodčího a insolvenčního řízení. Má více než dvanáct let zkušeností z českých i zahraničních advokátních kanceláří. Před samotným nástupem do Bird & Bird působil téměř devět let v kanceláři Weinhold Legal.

12:00 - 12:45

Panelová debata - moderuje Michael Hovorka

Pavel Fabian Pavel Fabian

Advokát, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář

Pavel Fabian

JUDr. Ing. Pavel Fabian – je advokátem a členem České advokátní komory, insolvenčním správcem a rozhodcem majetkových sporů vedeným Ministerstem spravedlnosti. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem a spornou agendu (soudní spory).

Iva Gráczová Iva Gráczová

Advokátka

Taylor Wessing

Iva Gráczová

Iva Gráczová vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze a je již několik let advokátkou advokátní kanceláře Taylorwessing enwc se zaměřením na občanské a obchodní právo, zejména na právo týkající se nemovitostí a korporací. Dále se specializuje na zdravotní právo.

Michael Hovorka Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz

Internet Info

Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

Marcel Moštěk Marcel Moštěk

Advokát

Mgr. Marcel Moštěk, advokát

Marcel Moštěk

Marcel Moštěk je advokát zaměřující se na obchodní právo a z něj zejména na smluvní závazkové vztahy. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je spoluautorem publikace Smlouvy podle nového občanského zákoníku. V rámci advokátní kanceláře spolupracuje s předními odborníky z oblasti soudnictví i akademické sféry.

Martin Špička Martin Špička

Advokát

Bird & Bird

Martin Špička

Martin je advokátem pražské pobočky Bird & Bird a členem skupiny korporátního práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na oblast transakcí, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozhodčího a insolvenčního řízení. Má více než dvanáct let zkušeností z českých i zahraničních advokátních kanceláří. Před samotným nástupem do Bird & Bird působil téměř devět let v kanceláři Weinhold Legal.

12:45 - 13:15

Závěrečný networking