Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz

Internet Info

Michael Hovorka je šéfredaktorem serveru Podnikatel.cz a majitelem rozhlasového hlasu, který po mnoho let využívaly rozhlasové stanice jako Rádio Impuls, Český rozhlas Radiožurnál nebo Frekvence 1. Serveru Podnikatel.cz se věnuje již od jeho vzniku a stále se snaží jeho obsah vylepšovat, což podtrhují i významná čísla návštěvnosti. Vedle toho přednáší na vysoké škole obory zaměřené na online žurnalistiku a jako profesor je známý svou přísnou důsledností v rámci zkoušení. Osobně se velmi rád vyjadřuje v sociální síti Twitter pod nickem @hlasatel, i když si hledal cestu k této sociální síti hned natřikát.

9:05 - 9:30

Úvodní slovo

Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

9:30 - 10:00

Zajištění pohledávek – příliš dalekosáhlá liberalizace

Ve svém příspěvku se Iva Gráczová bude věnovat nejzásadnějším změnám týkajících se zajištění závazků v souvislosti s účinností NOZ a to s důrazem zejména na změny týkající se zástavního práva. Krátce budou rovněž zmíněny změny týkající se ručení, smluvní pokuty a zajišťovacího převodu práva.

Iva Gráczová Iva Gráczová

Advokátka

Taylor Wessing

Iva Gráczová

Iva Gráczová vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze a je již několik let advokátkou advokátní kanceláře Taylorwessing enwc se zaměřením na občanské a obchodní právo, zejména na právo týkající se nemovitostí a korporací. Dále se specializuje na zdravotní právo.

10:00 - 10:30

Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního?

Ve svém příspěvku se Pavel Fabian bude věnovat nejzásadnějším změnám týkajících se práva nemovitostí v souvislosti s účinností NOZ. V přehledu hlavních novinek se objeví znovuzavedení zásady superficies solo cedit a s tím spojené zavedení práva stavby, zvýšení významu veřejných seznamů a nový katastrální zákon, podrobnější úprava věcných břemen, zánik předkupního práva v případě spoluvlastnictví nebo konkrétnější úprava sousedských vztahů.

Pavel Fabian Pavel Fabian

Advokát, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář

Pavel Fabian

JUDr. Ing. Pavel Fabian – je advokátem a členem České advokátní komory, insolvenčním správcem a rozhodcem majetkových sporů vedeným Ministerstem spravedlnosti. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem a spornou agendu (soudní spory).

10:30 - 10:45

Coffee break

10:45 - 11:10

Úprava rodinného práva v NOZ z pohledu podnikatele

Klára Alžběta Samková Klára Alžběta Samková

Majitelka advokátní kanceláře

Lawyers.cz

Klára Alžběta Samková

Majitelka a vedoucí advokátní kanceláře.

11:10 - 11:35

Nový zákon o obchodních korporacích - změny v s.r.o. a a.s. - na co se těšit, čeho se bát

V přednášce se budeme zabývat tím, co je nutné a dobré udělat v první polovině roku 2014 díky změnám v OZ. Zmíníme se o jednodušším zakládání společností - založení s.r.o. během jednoho dne? Budeme se bavit o hrátkách s obchodními podíly, akciemi a orgány společnosti a o konci šikany (zrušení rezervního fondu, zjednodušení obchodů mezi propojenými osobami). A nakonec také o nových možnostech ve vyplácení zisku.

Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

11:35 - 12:00

Smluvní právo – nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor

Příspěvek Martina Špičky „Smluvní právo – nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor.“ poskytne základní přehled nejdůležitějších změn v oblasti uzavírání smluv. Cílem přednášky nebude obsáhnout celou paletu změn zaváděných novým občanským zákoníkem, ale spíše formou praktických příkladů upozornit na nejzásadnější novinky a problémy spojené s novou úpravou.

Martin Špička Martin Špička

Advokát

Bird & Bird

Martin Špička

Martin je advokátem pražské pobočky Bird & Bird a členem skupiny korporátního práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na oblast transakcí, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozhodčího a insolvenčního řízení. Má více než dvanáct let zkušeností z českých i zahraničních advokátních kanceláří. Před samotným nástupem do Bird & Bird působil téměř devět let v kanceláři Weinhold Legal.

12:00 - 12:45

Panelová debata - moderuje Michael Hovorka

Pavel Fabian Pavel Fabian

Advokát, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář

Pavel Fabian

JUDr. Ing. Pavel Fabian – je advokátem a členem České advokátní komory, insolvenčním správcem a rozhodcem majetkových sporů vedeným Ministerstem spravedlnosti. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem a spornou agendu (soudní spory).

Iva Gráczová Iva Gráczová

Advokátka

Taylor Wessing

Iva Gráczová

Iva Gráczová vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze a je již několik let advokátkou advokátní kanceláře Taylorwessing enwc se zaměřením na občanské a obchodní právo, zejména na právo týkající se nemovitostí a korporací. Dále se specializuje na zdravotní právo.

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz

Internet Info

Michael Hovorka je šéfredaktorem serveru Podnikatel.cz a majitelem rozhlasového hlasu, který po mnoho let využívaly rozhlasové stanice jako Rádio Impuls, Český rozhlas Radiožurnál nebo Frekvence 1. Serveru Podnikatel.cz se věnuje již od jeho vzniku a stále se snaží jeho obsah vylepšovat, což podtrhují i významná čísla návštěvnosti. Vedle toho přednáší na vysoké škole obory zaměřené na online žurnalistiku a jako profesor je známý svou přísnou důsledností v rámci zkoušení. Osobně se velmi rád vyjadřuje v sociální síti Twitter pod nickem @hlasatel, i když si hledal cestu k této sociální síti hned natřikát.

Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

Marcel Moštěk Marcel Moštěk

Advokát

Mgr. Marcel Moštěk, advokát

Marcel Moštěk

Marcel Moštěk je advokát zaměřující se na obchodní právo a z něj zejména na smluvní závazkové vztahy. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je spoluautorem publikace Smlouvy podle nového občanského zákoníku. V rámci advokátní kanceláře spolupracuje s předními odborníky z oblasti soudnictví i akademické sféry.

Martin Špička Martin Špička

Advokát

Bird & Bird

Martin Špička

Martin je advokátem pražské pobočky Bird & Bird a členem skupiny korporátního práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na oblast transakcí, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozhodčího a insolvenčního řízení. Má více než dvanáct let zkušeností z českých i zahraničních advokátních kanceláří. Před samotným nástupem do Bird & Bird působil téměř devět let v kanceláři Weinhold Legal.

12:45 - 13:15

Závěrečný networking