Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti dle GDPR

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR, které nabylo účinnosti dne 25.5. 2018. 

Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumetů.

Téma
Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti dle GDPR

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

I. Ochrana osobních údajů

1. Právní úprava
2. Definice pojmů
Osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec.
3. Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut).
4. souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv
5. Povinnosti při zpracování osobních údajů
6. Povinnosti při zpracování citlivých údajů
7. Práva subjektu údajů
8. Likvidace osobních údajů
9. Úřad pro ochranu osobních údajů
10. Přestupky, správní delikty
11. Kamerový systém
12. Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu
13. Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

II. Archivace dat

1. Právní úprava
2. Základní pojmy - dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A,S,V
3. Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů
- Archivace analogová a digitální
- Digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ
4. Spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně)
5. Ochrana archiválií
6. Archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy
- mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech,
- doklady o vzniku , trvání a ukončení PPV,
- vnitřní předpisy,
- prémiové řády,
- docházka do zaměstnání,
- doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu,
- dovolenky,
- důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance,
- pracovní výkazy,
- účetní záznamy,
- doklady o srážkách ze mzdy,
- doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd.
- mzdové a účetní rekapitulace
- výplatní lístky

PRO KOHO

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Video

Ukázka online školení

DALŠÍ ŠKOLENÍ

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager