PRO KOHO

 • Školení  je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

 • Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

  • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
  • příjmy, z nichž se srážky provádějí –  Odstupné od 24.4.2020
  • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
  • srážky přednostní a nepřednostní
  • pořadí srážek
  • nezabavitelné částky
  • plně zabavitelná část mzdy
  • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
  • postup při provádění srážek ze mzdy
  • příslušenství ke srážce
  • povinnosti plátce příjmu
  • souběh exekucí
  • sankce při porušení povinností
  • úroky z prodlení
  • doručování exekučních titulů do datových schránek
  • exekuce a dočasná pracovní neschopnost
  • postup při exekuci v případě změny plátce
  • zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
  • podání návrhu na insolvenční řízení
  • zahájení insolvenčního řízení
  • rozhodnutí o úpadku
  • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
  • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
  • výše nezabavitelné částky v případě insolvence
  • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
  • povinnosti dlužníka
  • pohledávky za podstatou
  • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)
  • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
  • důležité judikáty týkající se exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky
  • dotazy, diskuze
 • Růžena Klímová

  Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Registrace

 • Základní cena

  1 990 Kč cena je uvedena bez DPH

Místo a kontakt

 • Termín akce

  30. dubna 2021 9:00–14:00

  Místo konání

  Akce proběhne online

 • Kontakt

  Zuzana Kopuncová
  Senior Event Manager
  telefon: 775 854 236