Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Další akce Legislativní novinky roku 2022 se koná 11. 1. 2022.

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Jaké právní předpisy upravují postup při provádění srážek ze mzdy? Z jakých příjmů se srážky provádějí? Jaké srážky můžete provést bez souhlasu zaměstnance? Tato a další témata týkající se srážek, exekucí a insolvence probereme na našem online školení. 

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Téma
Právní předpisy, srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

 • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí –  Odstupné od 24.4.2020
 • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
 • srážky přednostní a nepřednostní
 • pořadí srážek
 • nezabavitelné částky
 • plně zabavitelná část mzdy
 • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
 • postup při provádění srážek ze mzdy
 • příslušenství ke srážce
 • povinnosti plátce příjmu
 • souběh exekucí
 • sankce při porušení povinností
 • úroky z prodlení
 • doručování exekučních titulů do datových schránek
 • exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • postup při exekuci v případě změny plátce
 • zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
 • podání návrhu na insolvenční řízení
 • zahájení insolvenčního řízení
 • rozhodnutí o úpadku
 • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
 • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
 • výše nezabavitelné částky v případě insolvence
 • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
 • povinnosti dlužníka
 • pohledávky za podstatou
 • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)
 • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
 • důležité judikáty týkající se exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • dotazy, diskuze

PRO KOHO

Školení  je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager