Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Jaké právní předpisy upravují postup při provádění srážek ze mzdy? Z jakých příjmů se srážky provádějí? Jaké srážky můžete provést bez souhlasu zaměstnance? Tato a další témata týkající se srážek, exekucí a insolvence probereme na našem online školení. 

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Téma
Právní předpisy, srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

 • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí –  Odstupné od 24.4.2020
 • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
 • srážky přednostní a nepřednostní
 • pořadí srážek
 • nezabavitelné částky
 • plně zabavitelná část mzdy
 • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
 • postup při provádění srážek ze mzdy
 • příslušenství ke srážce
 • povinnosti plátce příjmu
 • souběh exekucí
 • sankce při porušení povinností
 • úroky z prodlení
 • doručování exekučních titulů do datových schránek
 • exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • postup při exekuci v případě změny plátce
 • zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
 • podání návrhu na insolvenční řízení
 • zahájení insolvenčního řízení
 • rozhodnutí o úpadku
 • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
 • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
 • výše nezabavitelné částky v případě insolvence
 • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
 • povinnosti dlužníka
 • pohledávky za podstatou
 • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)
 • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
 • důležité judikáty týkající se exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • dotazy, diskuze

PRO KOHO

Školení  je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager