Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Zdeněk Drozd

Specializace na daň z příjmů fyzických osob, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Člen oddělení International Assignment Services, bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodních vyslání zaměstnanců, mezinárodního zdanění fyzických osob a související problematiky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Tereza Hašová

Magisterský titul v oblasti právo a právní věda získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. Zkušenosti s komplexními právními případy získávala v přední české advokátní kanceláři, kde se věnovala převážně obchodnímu a občanskému právu, zejména se specializovala na právo společností a smluvní agendu, akvizice a právní due diligence společností. Po té působila v menší české advokátní kanceláři, kde se zaměřovala především na právo nemovitostí, smluvní občanskoprávní a obchodněprávní agendu a také právo duševního vlastnictví a pracovní právo.
Právní praxi ve výše uvedených oblastech se tedy věnuje více než 6 let, jako advokát od roku 2010.

Michael Hovorka

Václav Kadeřábek

Vystudoval Univerzitu Pardubice. Je absolventem University of Pittsburgh, kde získal titul International Executive MBA a absolventem George Washington University v USA v oboru projektového řízení. V roce 2003 dokončil na University of Pennsylvania postgraduální studium se zaměřením na exekutivní management.

V letech 1995 – 1998 pracoval ve Philip Morris CZ, na pozici bezpečnostního manažera.

V letech 1998 – 2005 působil ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na pozicích

- ředitel bezpečnosti,

- ředitel kvality a bezpečnosti,

- ředitel strategických programů, kvality a bezpečnosti.

Od roku 2005 je řídícím partnerem konzultační a personálně poradenské společnosti DRILL® Business Services. Pravidelně přednáší na seminářích a konferencích o řízení lidských zdrojů. Je aktivním členem mnoha mezinárodních profesních organizací včetně Society for Human Resource Management, American Society for Quality a Project Management Institute.

Jiří Kocík

Jiří je advokátem kanceláře PwC Legal. Jiří je seniorním advokátem s mnohaletou praxí v advokacii a současně disponuje praktickými zkušenostmi z oblasti veřejné správy, kde působil jako ředitel odboru právního a veřejných zakázek na Ministerstvu životního prostředí České republiky.
Jiří pro své klienty řídil a strukturoval změny ve vlastnických strukturách včetně M&A, poskytoval komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva a pracovního práva a dále zastupoval klienty v soudních řízeních.