Tato akce již proběhla. Další akce Legislativní novinky roku 2022 se koná 11. 1. 2022.

Účetní a daňové aktuality roku 2021

Aktualizace tzv. koronavirových opatření, novela zákona o DPH a AML zákona, zákon o evidenci skutečných majitelů, nové interpretace Národní účetní rady – to jsou základní okruhy našeho online školení.

Školení povede Jan Molín, daňový poradce a zkušební komisaře Komory daňových poradců České republiky. Je autorem řady článků a odborných publikací, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a odbornou veřejnost.

Téma
Účetní a daňové aktuality roku 2021

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

Aktualizace tzv. koronavirových opatření v daňové oblasti

  • opatření týkající se termínů pro podání daňových přiznání a přehledů OSVČ
  • opatření týkající se daně z přidané hodnoty

Tzv. e-commerce novela zákona o DPH účinná od 1. července 2021

  • změna v pravidlech pro prodej zboží zákazníkům v zahraničí
  • pravidla pro dovoz zásilek malé hodnoty ze třetích zemí
  • rozšíření režimu jednoho správního místa 

Nové interpretace Národní účetní rady

  • I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
  • I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně
  • I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování

Novela AML zákona a zákon o evidenci skutečných majitelů – dopad na účetní, daňové poradce a klienty

PRO KOHO

Školení je vhodné pro podnikatele, účetní, finanční ředitele, auditory, daňové poradce.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Jan Molín

Daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě a je členem odborné poroty soutěže Účetní roku. Ve své praxi, kterou vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., se zabývá účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů. Na serveru Podnikatel.cz vede daňovou poradnu. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.

Video

Ukázka online školení

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager