Účetní a daňové aktuality

Obsahem série čtyř dvouhodinových školení jsou aktuality a novinky v oblasti daní a účetnictví podnikatelů. 

Školení povede Jan Molín, daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Je autorem řady článků a odborných publikací, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a odbornou veřejnost. Školení povede Jan Molín, daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Je autorem řady článků a odborných publikací, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a odbornou veřejnost.

Téma
Účetní a daňové aktuality

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

  • shrnutí novinek v oblasti daní z příjmů a DPH účinných od roku 2022 
  • představení nových formulářů přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob za rok 2021
  • zveřejňování účetní závěrky za rok 2021 prostřednictvím správce daně
  • nové interpretace Národní účetní rady
  • aktuality při přípravě nového zákona o účetnictví

PRO KOHO

Školení je vhodné pro všechny účetní a podnikatele.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Dvouhodinové školení proběhne jednou měsíčně. 

Termíny školení: 

Školení proběhne online přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit. 

Po skončení školení vám zpřístupníme jeho záznam, abyste se případně mohli k některým bodům vrátit. Stejně tak pro vás bude záznam k dispozici v případě, že se z časových či jiných důvodů nebudete moci některého ze školení zúčastnit online.

Jan Molín

Daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě a je členem odborné poroty soutěže Účetní roku. Ve své praxi, kterou vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., se zabývá účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů. Na serveru Podnikatel.cz vede daňovou poradnu. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.

Video

Ukázka online školení

DALŠÍ ŠKOLENÍ

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager