Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Další akce Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ se koná 27. 2. 2024.

Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2024

Online školení bude zaměřeno především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2023. Účastníci budou informováni také o změnách pro rok 2024.

Školení povede Václav Benda, který dlouhodobě působí jako lektor. Zároveň je autorem řady publikací a článků k DPH, podílel se i na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. V poradenské firmě BVO.CZ se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Téma
Uplatňování DPH a změny pro rok 2024

Okruhy online školení

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2023, změny v uplatňování DPH pro rok 2024 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024,
  • praktické problémy uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
  • sazby daně v roce 2023 a předpokládané změny pro rok 2024,
  • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
  • osvobození od daně s nárokem na odpočet při dodání knih, v roce 2024,
  • navazující dopady změn sazeb DPH od 1. 1. 2024,
  • odpočet daně v roce 2023 a 2024,
  • správa daně v tuzemsku, podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení, včetně změn provedených v roce 2023 a očekávaných změn pro rok 2024,
  • další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH.

Pro koho

Online školení je určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.

Jak bude školení probíhat

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Václav Benda

Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Video

Ukázka online školení

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Monika Caldrová

Senior Event Manager