PRO KOHO

 •  Online školení je vhodné pro všechny mzdové účetní.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

 • Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení bude zaměřeno především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2020 po novelizacích zákona provedených v tomto roce a změny v uplatňování DPH pro rok 2021 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. 

  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2021
  • místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu
  • vymezení místa plnění při prodeji na dálku pro rok 2021
  • pravidla pro dodání zboží v řetězci v roce 2020
  • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) v roce 2020
  • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní v roce 2021
  • sazby daně se zaměřením na změny v roce 2020
  • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty
  • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2020
  • správa daně v tuzemsku a změny v roce 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu
  • aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2020 a 2021
  • praktické dopady opatření Ministerstva financí v souvislosti s COVID-19.
 • Václav Benda

  Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

  Specialista na oblast DPH

  Komora daňových poradců ČR

Místo a kontakt

 • Termín akce

  20. listopadu 2020 9:00–13:30

  Místo konání

  Akce proběhne online

 • Kontakt

  Soňa Hatlapatková
  Event Manager
  telefon: 608 666 804