Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ

Na online školení se budeme věnovat dohodám o provedení práce a dohodám o provedení činnosti a jejich právnímu nastavení.

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Téma
Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ – mzdové souvislosti

Okruhy online školení

 • Právní úprava dohod o provedení práce 
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné prohlídky u DPP a DPČ 
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod 
 • Skončení DPP a DPČ Délka směny 
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ 
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ 
 • Zápočtový list u DPP a DPČ 
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP 
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ 
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání 
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání – hlavní činnost 
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném, pravděpodobný příjem u ZMR a DPP 
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ 
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Zaměstnání malého rozsahu – § 7 zákona č. 187/2006 Sb. Podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného 
 • Nové oznamovací povinnosti při ukončeném pojištěném zaměstnání – též i v rámci ZMR ZMR u dohody o pracovní činnosti 
 • ZMR u pracovního poměru 
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů 
 • Dávky nemocenského pojištění u ZMR Rozhodné období u ZMR 
 • Změna druhu pojistného vztahu – § 10 zák. č. 187/2006 Sb. (kdy se ZMR mění na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období 
 • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou 
 • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci 
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky 
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda 
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ 
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ Dotazy účastníků

Pro koho

Školení je určeno pro mzdové účetní a personalisty.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak bude školení probíhat

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Video

Ukázka online školení

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager