Změny ve mzdové účtárně

Online školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a ostatním zaměstnancům, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2022. Obsah budeme upřesňovat dle situace v připravované legislativě.

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Téma
Mzdová účtárna – změny platné od 1.1.2022 (online)

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

  • Změny v pracovněprávní oblasti – minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
  • Změny v zákoně o státní sociální podpoře – očekávané náklady na bydlení, vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy, nové parametrické změny
  • Změny ve zdravotním pojištění – parametrické změny, OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů 
  • Změny v nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění – 3 000 Kč, nové redukční hranice, další změny v této oblasti
  • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro průměrný výdělek, skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn, nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní, právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce
  • Změny v pojistném na sociální zabezpečení – průměrná mzda pro účely důchodového pojištění, maximální vyměřovací základ, minimální záloha na pojistné u OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ, vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
  • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání
  • Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti – daňové slevy pro rok 2022, další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
  • Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy, zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatelů, dohody o srážkách ze mzdy
  • Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře

PRO KOHO

Online školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2022.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

DALŠÍ ŠKOLENÍ

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager