Tato akce již proběhla. Další akce Legislativní novinky roku 2022 se koná 11. 1. 2022.

Změny ve mzdové účtárně

Online školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení...

...změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti.

Téma
ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

PRO KOHO

Online školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

 Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021

 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.

 Změny v zákoně o daních z příjmů

 • návrh změn, případně změny pro rok 2021

 Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
 • nové redukční hranice pro rok 2021
 • maximální vyměřovací základ v roce 2021
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

 Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2021 a podmínky pro uplatnění
 • minimální vyměřovací základ 
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • nezabavitelná částka v roce 2021
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS 

 • započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečnosti, povinná elektronická evidence o náhradním plnění 
 • omezení objemu náhradního plnění u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce od 1. 1. 2018 – jen 28 násobek

Návrh novely zákoníku práce (případně již schválená změna), především stanovení nároku na dovolenou v hodinách od roku 2021 a další podstatné změny zasahující do mzdových výpočtů

Další změny k datu konání semináře.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager