Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Partneři

Hlavní partner

T-Systems Czech Republic,

Společnost T-Systems Czech Republic a.s. patří do skupiny T-Systems, která je spolu s T-Mobile a T-Home součástí holdingu Deutsche Telekom AG. Rolí
T-Systems je zajištění kompletních služeb a péče o ICT pro firemní zákazníky. Prostřednictvím celosvětové infrastruktury datových center a sítí provozuje IT a telekomunikační technologie pro nadnárodní společnosti a veřejné instituce. Díky pobočkám ve více než 20 zemích a schopnosti dodávat služby globálně se T-Systems úspěšně angažuje ve všech oborech - od automobilového průmyslu přes telekomunikace, sektor financí, obchod, služby, energetiku a ž po veřejnou správu a zdravotnictví. Více než 45.000 zaměstnanců společnosti z celého světa využívá svoje znalosti jednotlivých oborů a ICT. V České republice disponuje T-Systems unikátním know-how, protože v sobě spojuje telekomunikačního operátora a systémového integrátora do jednoho celku - ICT integrátora. Díky tomu je schopen dodávat komplexní řešení zahrnující jak IT tak i telekomunikace. Kromě poskytování služeb organizačním jednotkám nadnárodních společností v České republice vyplývajícímu z mezinárodních kontraktů skupiny se v ČR společnost profilovala jako významný poskytovatel komunikačních, IT řešení a služeb systémové integrace. Významnou součástí nabídky společnosti T-Systems tvoří outsourcing zejména pro komerční sféru (realizace největšího outsourcingového projektu v ČR). Společnost se také stala jedním z klíčových dodavatelů komunikační a ICT infrastruktury pro veřejnou správu - mimo jiné provozuje jeden ze základních registrů – Registr živnostenského podnikání.

Partner

Bird & Bird, s.r.o. advokátní kancelář

Bird & Bird je významná globální advokátní kancelář. V současné době má za sebou téměř 30 let nepřetržitého růstu a patří mezi nejrychleji rostoucí právní firmy na světě. Bird & Bird je vyhledávaným globálním partnerem pro společnosti, jejichž činnost je ovlivněná moderními technologiemi v digitálním světě. Jako jedna z prvních advokátních kanceláří na světě Bird & Bird zvolila strategii zaměření se na specifika vybraných konkrétních odvětví průmyslu. Díky tomu nabízí bezkonkurenční odborné a praktické znalosti v širokém spektru odvětví a plné šíři právní praxe. Mezinárodní tým více než 1300 právníků ve 30 kancelářích po celém světě (Evropa, Asie, Austrálie, Střední východ a Amerika) poskytuje poradenství společnostem a organizacím z více než 120 zemí světa. Za dobu své existence si advokátní kancelář Bird & Bird na českém i mezinárodním trhu vydobyla silnou a respektovanou pozici pro vysokou úroveň odborného poradenství, které poskytuje. Opakovaně se umísťuje na předních příčkách v nezávislých mezinárodních hodnoceních právních firem. V oblastech práva duševního vlastnictví, mediálního práva, práva telekomunikací a informačních technologií a ochrany osobních údajů patří k nejlepším na světě.

Produktový partner

STRV

STRV je česká společnost působící převážně na americkém trhu. S cílem vyvíjet mobilní aplikace pro tamější startupy založila v roce 2012 pobočku v San Franciscu. Kompletní vývoj aplikací probíhá v České republice, kde společnost zaměstnává talenty z oblasti programování a UX designu.

Pod záštitou

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Mediální partneři

NEXUS GROUP

BusinessInfo.cz je oficiálním portálem pro podnikání a export. Cílem portálu je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou.

Pro koho je portál určen?

  • Pro začínající podnikatele je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných „životních situací“ podnikatele.
  •  Pro informačně pokročilé podnikatele jsou vytvářeny kanály pro elektronickou výměnu dokumentů ve vztahu stát - podnikatel (formulář vyplníte na svém počítači a odešlete přes internet na úřad).
  • Pro zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem jsou určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry. Portál integruje a zprostředkovává společnou nabídku služeb státu v zahraničí, tedy servis firmám od všech zástupců státu v oblasti exportu a investic. Rovněž pak přinášíme informace o jednotlivých zemích zpracovávané a aktualizované teritoriálními manažery.
  • Pro novináře přinášíme informace z trhů, zpětnou vazbu ze strany podnikatelů týkající se existujících či připravovaných směrnic v ČR i EU, či přehled o zajímavých rozhovorech a akcích
  • Pro zahraniční podnikatele poskytujeme cizojazyčné informace o podmínkách podnikání, investic a příležitostech obchodu s českými podniky.
  • Pro širokou podnikatelskou veřejnost zpracováváme informace z veřejné správy a dalších institucí.

Podnikatel.cz

Předává praktické rady, vykládá složité zákony, upozorňuje na časté chyby a naviguje k zisku i potřebnému optimismu. Podnikatel.cz denně servíruje rozhodující informace pro úspěšný byznys ve všech jeho fázích na různorodých trzích. Podnikavý tým šéfredaktora Michaela Hovorky vytváří užitečné místo pro živnostníky a firmy, které chtějí nastartovat a rozvíjet své podnikání.

Hospodářská komora České republiky

Měsíčník Komora.cz je již 14 let úspěšným B2B titulem Hospodářské komory České republiky. Čtenářům poskytuje aktuální informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se podnikání. Přináší rady spojené s podnikatelskou činností z oblasti legislativy, daňové problematiky a dalších oborů. Poskytuje poradenství k financování projektů z Evropských fondů. Představuje profily špičkových českých podnikatelů a manažerů, věnuje se výrazným podnikatelským tématům. Komora.cz je nejen průvodcem světem podnikání a byznysu, ale také inspirací v oblasti životního stylu. Časopis Komora.cz připravuje vydavatelství C.O.T. media.

Internet Info

Již 25 let je Lupa.cz průvodcem internetových profesionálů i fanoušků online technologií. Zatímco dříve měřila hlavně rychlost připojení, dnes poměřuje úspěchy internetových projektů, tepe nešvary, analyzuje nové příležitosti a málo viditelné souvislosti. Internet se mění před očima, ale jedna jistota zůstává: články na Lupě vydávané o půl sedmé, za kterými hrdě stojí šéfredaktor David Slížek & spol.

E15.cz

E15.cz – vyvážené a přehledné zprávy na internetu. Kvalitní domácí, zahraniční a ekonomické zpravodajství je nově rozšířeno o informace z oblasti médií, marketingu a osobních financí. Oddychová část se věnuje digitální a audio-video technice.

Strategie

Strategie, měsíčník o reklamě, médiích a marketingové komunikaci, vychází od ledna 1993 jako první časopis tohoto druhu na českém trhu. Podle mínění respondentů má tradici, vliv, kvalitu a vlastní odborné renomé. Je to titul, který ve svém oboru udává směr, standard a přináší analytický pohled. Všeobecně mají čtenáři ke Strategii dlouholetou důvěru. Jde o komplexní titul, který poskytuje orientaci a vzdělání v oboru a je pro lidi z branže nepostradatelný.

Euro.cz

Na Euro.cz přinášíme nepřetržitý informační a dokumentační servis profesionálům v ekonomice, politice, státní správě i samosprávě. Zakládáme si na hlubším vhledu do událostí, které ostatní média zachycují jen velmi zběžně. Věnujeme se těmto tématům: byznys, ekonomika, automotive, letectví, technologie, zdraví, architektura, design, věda s přesahem do byznysu a technologií.

Za podpory

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s.

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) byla založena v prosinci 2002 (tehdy pod názvem Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů – ARIZ ČR) jako občanské sdružení, sdružující fyzické a právnické osoby, poskytující službu investičního zprostředkovatele. Založení asociace bylo reakcí na novou právní úpravu, kterou byl vymezen nový předmět podnikání mimo režim živnostenského zákona – investiční zprostředkovatel, registrovaný tehdy Komisí pro cenné papíry.V roce 2004 došlo k rozšíření působnosti asociace na všechny zprostředkovatelské a poradenské činnosti na finančním trhu. Od té doby mohou být členy všechny právnické a fyzické osoby, které působí na finančním trhu jako zprostředkovatelé či poradci.Asociace má vlastní profesionální odborné zázemí, díky kterému svým členům poskytuje odborné služby a současně hájí zájmy členů při přípravě nové legislativy na finančním trhu.

Symphera

Symphera je školící a poradenská společnost se zaměřením na Projektové Řízení. Našim zákazníkům přinášíme zkušenost. Tato zkušenost je spojením celosvětově uznávaných standardů a nejlepších praxí. Neustále hledáme lepší způsoby dodávání projektů a zlepšujeme jejich výuku. Symphera dodává školení a konzultace do mnoha evropských zemí, ve kterých jsme vyškolili stovky projektových manažerů. V Čechách, na Slovensku, Německu, Belgii, Holandsku, Dánsku, Anglii a jiných zemích jsme školili PRINCE2® metodiku, která se stala standardem Projektového Řízení. Mezi naše klienty patří společnosti: KPMG, Pricewaterhou­seCoopers, Deloitte, Oracle, Logica, SOFTIP, Acision, Ness Technologies, Hewlett-Packard, Kapsch, Fujitsu Siemens, Orange, ING, ING Real Estate, LeasePlan, ČSOB, DHL, AVX, RadioFreeEurope a jiné.

Technologický partner

Organizátor

TUESDAY Business Network

TUESDAY Business Network je nezávislá členská síť poskytující platformu pro setkávání a výměnu zkušeností technologických podnikatelů, investorů, IT profesionálů (konzultanti, média, IT firmy, inovátoři, dodavatelé a uživatelé, ...) a pro získávání aktuálních informací a trendů zejména v oblasti moderních technologií a inovací. TUESDAY spojuje Talent (podnikatelé, manažeři, inovátoři, živnostníci), Znalosti (odborníci), Kapitál (investoři, velké firmy). Umožňuje další rozvoj know-how mezi členy sdílením kontaktů, informací, zkušeností, rozvíjením dalšího businessu. Hlavním cílem TUESDAY Business Network je podporovat vznik a rozvoj malých a středních podniků, inovací a technologií v České republice a poskytovat prostor pro navazování nových obchodních příležitostí. TUESDAY Business Network vzniklo v roce 2004 a navázalo na aktivity celosvětové sítě First Tuesday - www.firsttuesday.com

Produkce

Internet Info

Internet Info poskytuje obsah s přidanou hodnotou. Nabízí odbornost na webu, konferencích, seminářích a školeních. Nastoluje unikátní témata, přináší souvislosti, staví na osobitosti osobností a objektivitě informací s přesným zásahem. Právě proto čte zpravodajské servery společnosti Internet Info více než 4 miliony lidí měsíčně.

Internet Info vydává specializované servery o IT, internetu, telekomunikacích, nových technologiích, podnikání, financích, daních, digitálním vysílání a životním stylu. Pořádá desítky vzdělávacích akcí a provozuje TUESDAY Business Network, sociální síť v reálném světě pro firmy a profesionály.