Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Dalibor Balšínek

DB (1972) Vystudoval literární vědu na FPF Slezské univerzity v Opavě (1993) a masovou komunikaci na FSV Univerzity Karlovy v Praze (2000). Začínal v regionálním tisku jako kulturní redaktor, od začátku studií v Praze (1994) pracoval jako redaktor Lidových novin. Na jaře roku 1996 nastoupil jako politický reportér do televize Nova. Po dvou letech z televize odchází do vydavatelství Stratosféra, aby založil a vedl svůj první časopisecký projekt, titul Spy. Časopis, který byl koncipován jako politický tabloid, opouští po necelém roce. Pracuje opět pro televizi Nova a v polovině roku 1999 je jmenován ředitelem tisku a PR TV Nova. V červnu 2000 se stává šéfredaktorem časopisu Týden. Za jeho působení se zvedl prodaný náklad časopisu Týden trojnásobně (z 16 200 v roce 2000 na 57 800 v roce 2003), Týden získává ocenění Časopis roku. V roce 2002 zakládá časopis Instinkt a stává se mediálním ředitelem vydavatelství Mediacop. Časopis Instinkt po roce úspěšného vydávání získává ocenění Hvězda roku. Z vydavatelství Mediacop odchází v lednu 2009 do představenstva mediální skupiny MAFRA, kde byl tři roky zodpovědný internetové aktivity skupiny a deník Lidové noviny, kterých byl zároveň šéfredaktorem. V polovině listopadu 2013 z Mafry odchází. Počátkem roku 2014 zakládá vydavatelství Echo Media a.s., která vydává internetový deník Echo24.cz

Miroslav Bárta

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Egyptolog a archeolog pracující od r. 1993 v Českém egyptologickém ústavu FF UK v Praze, od r. 2009 profesor egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze, dlouhodobě působil na Freie Universität v Berlíně a na University of Pennsylvania ve Filadelfii. V současné době je vedoucím archeologických a environmentálních projektů ústavu v Egyptě a Súdánu. Mezi jeho hlavní zájmy patří egyptská archeologie doby stavitelů pyramid, anatomie vývoje komplexních civilizací a jejich komparace a vztah člověk a přírodního prostředí. Je autorem více než desítky monografií a mnoha odborných článků.Společně s M. Kovářem je autorem v současnosti velmi populární publikace Kolaps a Regenerace zabývající se vývojovými trajektoriemi komplexních společností.

Martin Belza

Narozen 3.1.1968 v Teplicích, absolvent ČVUT FSI Praha a PIBS (Prague International Bussines Schoul) – studium MBA.Od roku 1994 do března 2012 postupně vedl a řídil firmy Strojírny Prostějov, PSP Engineering Přerov, Hestego Vyškov, Alta Brno a nakonec vytvořil a vedl skupinu TOS NOVA sestávající z firem TOS Kuřim OS, Škoda Machine Tool (ŠMT) a ČKD Blansko OS – vše firmy strojírenské či engineeringové, exportně orientované s vlastním produktem a českými vlastníky. V současné době na „volné noze“.

Erik Best

Erik Best je původem z USA (narozen v Severní Karolíně). Vystudoval politologii na Georgetown University, ruštinu na Middlebury College a v roce 1987 získal titul MBA na University of North Carolina at Chapel Hill. Profesí novinář, žijící v České republice od roku 1991, a také vydavatel zpravodajského bulletinu Fleet Sheet.

Martin Cígler

Po studiích na Strojní a Elektrotechnické fakultě v Brně zahájil Martin Cígler svoji profesní dráhu jako programátor na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. V březnu 1990 založil CÍGLER SOFTWARE, dnes jednoho z největších výrobců účetních a ERP systémů v Čechách a na Slovensku. Dnes ve společnosti pracuje jako předseda představenstva a generální ředitel. Od roku 1996 se profesně orientuje převážně na marketing a management. Je ženatý, má tři děti a mezi jeho zájmy patří cestování, fotografování a literatura. V roce 2007 získal prestižní titul Osobnost roku české informatiky a telekomunikací.

Kamil Čermák

Kamil Čermák vystudoval obor finance na VŠE v Praze. Následně získal titul Master of Business Communication na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. V letech 1992-1994 začínal svoji profesní kariéru jako redaktor a moderátor České televize v pořadech „21“ a Události, komentáře. V roce 1994-1995 byl poradcem a mluvčím ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého.Od r. 1996 do r. 2004 pracoval v Českém Telecomu, z toho poslední tři roky jako výkonný ředitel pro korporátní klientelu. Poté nastoupil do ČSA jako ředitel prodeje a marketingu. V r. 2005 zahájil Kamil Čermák svou pracovní kariéru ve Skupině ČEZ. Byl jmenován prvním generálním ředitelem ČEZ Polska ve Varšavě a za jeho působení vstoupila Skupina ČEZ aktivně na polský trh, Později působil ve společnosti ČEZ Prodej na pozici jednatele a ředitele pro významné zákazníky. Na počátku r. 2007 byl Kamil Čermák pověřen vedením společnosti ČEZnet, a.s., která se pod jeho vedením stala integrovanou dceřinou společností Skupiny ČEZ. Po její fúzi se společností ČEZ Data v r. 2008 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEZ ICT Services, a.s., která vznikla spojením obou společností. Kamil Čermák je prezidentem prestižního klubu Czech Institute of Directors (Institut členů správních orgánů), předsedou dozorčí rady ICT Unie a členem dozorčí rady Nadace Naše Dítě.

Tomáš Čupr

Tomáš Čupr je zakladatelem několika významných českých projektů. V roce 2010 založil společnost Slevomat, v roce 2012 DámeJídlo.cz a v roce 2014 Rohlik.cz, kterému se dnes věnuje naplno. Působí jako partner v investiční skupině Enern či investor ve společnosti Twisto.cz.

Jiří Devát

Jiří Devát má dvacetileté zkušenosti v oblasti ICT. Do společnosti Cisco přišel z organizace SITA S. C., největšího světového poskytovatele IT a komunikačních služeb v letecké dopravě, kde jako člen správní rady reprezentoval členské organizace ze střední a východní Evropy. Dále působil tři roky v Českých aeroliniích (ČSA) jako viceprezident pro informační technologie a inovace a místopředseda představenstva. Před tím strávil téměř deset let v Microsoftu, z toho šest let na pozici generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko.

Dana Drábová

Dana Drábová je česká jaderná fyzička. V současnosti je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

  • V letech 1980 - 1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Ukončila diplomovou prací Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie, získala titul Ing.
  • V letech 1994 - 2000 se věnovala doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika, získala titul Ph.D.
  • 1985 - 1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie - později Státního zdravotního ústavu - kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření.
  • Od roku 1992 byla zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky.
  • 1995 - 1996 byla ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v 1996 - 1999 pak ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany od 1. listopadu 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kde vystřídala ing. Jána Štullera.
  • Od listopadu 2006 do listopadu 2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

Jan Hartl

Jan HARTL, nar. 1951 v Praze, studoval sociologii a politologii na FFUK, po zrušení oboru politologie v r. 1970 studoval sociologii a filmovou vědu. V sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV jako odborný pracovník. Na jaře r. 1990 založil STEM – Středisko empirických výzkumů jako první nezávislou instituci empirického sociologického výzkumu s vlastní tazatelskou sítí u nás. Ředitelem STEM je od roku 1990 dosud. V roce 1994 založil firmu STEM/MARK, která se zabývá výzkumem trhu a médií – v této společnosti je předsedou představenstva. Jako sociolog se zabývá především výzkumem sociálních problémů a politickou analýzou. Je autorem řady výzkumných projektů a publikací, podílí se na expertízách pro množství domácích i mezinárodních institucí. Řadu let vyučoval na Fakultě sociálních věd UK a na Filosofické fakultě UK.

Petr Koubský

Dlouhá léta vedl známé Softwarové noviny, v anketě Křišťálová Lupa se stal Osobností roku. Byl editorem a spoluvydavatelem magazínu 067. Moderuje odborné konference. Učil na VŠE a na FF UK, vedl také vzdělávací instituci iCollege. V Deníku N je vedoucím rubriky Věda a technologie.

Pavel Kubů

Pavel Kubů je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na Univerzitě Karlově, 3. lékařské fakultě a následně postgraduálně studoval na Ústavu lékařské informatiky, UK, 2.LF metody hodnocení kvality veřejných zdravotnických informačních zdrojů.
Pracuje pro společnost Intel, kde z pozice Business Development Manager vede projekty Intel World Ahead Program pro rozvoj zdravotnictví ve střední a východní Evropě a školství v ČR a SR. Je členem České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členem správní rady Českého národního fóra pro eHealth. V obou organizacích se věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice a podpoře výzkumu a vývoje nových preventvích a léčebných metod využívajících eHealth nástroje digitálního zdravotnictví.
Od roku 2001 je předsedou občanského sdružení Drogmem. V neziskovém sektoru pracoval do roku 2005 pro o.s. Sananim na pozici odborného ředitele pro informatiku a zodpovídal za provoz preventivních a konzultačních online služeb sdružení. Je členem redakční rady odborného časopisu Adiktologie a členem redakční rady International Centre for Alcohol Policies Periodic Review of Drinking and Culture. Působí v české expertní skupině Joint Action on New Synthetic Drugs Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti a v pracovní skupině Prevence rizikového chování v prostředí noční zábavy při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti.

Václav Marhoul

Vystudoval Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích, obor produkce. V roce 1979 byl přijat ke studiu na stejnojmenném oboru na pražské FAMU. Po státnicích v roce 1984 působil ve Filmových studiích Barrandov jako asistent produkce a jako zástupce vedoucího produkce. V roce 1986 odešel z Barrandova na tzv. volnou nohu a až do roku 1990 se věnoval produkční práci pro divadelní sdružení Pražská pětka. Na podzim 1986 uvedl na jevišti Divadla Sklep ve své produkci a režii vlastní hru Mazaný Filip – parodii na detektivní americké příběhy s Philem Marlowem, podle niž natočil v roce 2003 stejnojmenný film. V červnu 1987 byl spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tvrdohlaví, pro kterou poté organizoval celkem 9 velkých výstav v tuzemsku i zahraničí. V Paláci Lucerna pak v roce 2000 otevřel a po dobu dalších třží let provozoval její výtvarnou a prodejní galerii. V roce 1987 a 1988 produkčně pracoval na režijním debutu režiséra Tomáše Vorla s názvem Pražská pětka. V listopadu 1988 založil s bývalými spolužáky z FAMU skupinu filmového trampinku AZ.K.alona. V roce 1990 produkčně pracoval i na druhém celovečerním filmu režiséra Tomáše Vorla Kouř. V období let 1991 a 1997 byl generálním ředitelem barrandovských filmových studií. V roce 1997 založil vlastní produkční společnost Silver Screen působící v oblasti filmu, divadla a výtvarného umění. Vedle hereckého účinkování v Divadle Sklep, jehož členem je od roku 1980, Václav Marhoul příležitostně ztvárňuje menší role i v celovečerních filmech a TV seriálech. (Amerika, Skřítek, Rána z milosti, Gympl, Redakce, Horákovi, Expozitura, aj. ) Jeho zatím posledním celovečerním filmem, na kterém se podílel jako producent, scénárista a režisér je film Tobruk (2008) - válečné drama o čs. vojácích nasazených v roce 1941 na obranu stejnojmenného libyjského přístavu. V současné době připravuje svůj další celovečerní filmový projekt podle světového bestdelleru amerického autora Jerzy Kosińského s názvem “Nabarvené ptáče.” .

Jan Mrázek

Ing. Jan Mrázek, PhD., prezident, Adastra Group
Jan Mrázek je spoluzakladatelem a prezidentem společnosti Adastra Group. Pod jeho vedením se Adastra stala platinovým členem „Canada’s 50 Best Managed Companies“, (umisťuje se v žebříčku pravidelně od roku 2005). V roce 2008 získal prestižní ocenění společnosti Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2008 (Technology, Ontario). Titul doktora věd v oboru Management Science obdržel na Hagen University v Německu.

Ondřej Neff

Spisovatel a fotograf se samozvaným právem mluvit do všeho, najmě pak do toho, o čem nemá ponětí.

Svatoslav Novák

Velkou část času věnuje ICT Unii (Sdružení pro informační technologie a telekomunikace, www.ictu.cz), ve které zastává pozici prezidenta. Do roku 2010 byl předsedou APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí), kterou spojil se Sdružením pro informační společnost (SPIS). Je jednatelem společnosti MICOS, s.r.o., která vyrábí a exportuje rozvaděče pro optické sítě, datové rozvaděče a dobíjecí stanice pro elektromobily. Spoluzaložil společnost HiTES CE (servisní a instalační činnosti v telco a IT) se zahraničním partnerem. Je vydavatelem časopisu TELEKOMUNIKACE, zaměřeného na oblast telekomunikací, kam píše aktuální úvodníky. Podporou těchto podnikatelských aktivit je společnost LIBERAL CONSULTING s.r.o. (poradenská činnost a reklamní agentura Liberal Agency), která má sídlo v Praze. Je jednatelem dceřiné společnosti CNPAC s.r.o. (Centrální databáze přenesených telefonních čísel). V letech 1995 – 1999 byl generálním ředitelem SPT Telecom, a.s. a Českého Telecomu a.s. a předsedou správní rady společnosti Eurotel, s.r.o. V roce 1994 byl náměstkem ministra hospodářství Karla Dyby, sb odpovědností za poštu, telekomunikace a informatiku. Do Prahy přišel z Prostějova, kde zakládal a byl předsedou Okresní hospodářské komory v Prostějově. Praxi získal jako technický vedoucí Správy pošt a telekomunikací v letech 1983 – 1991. Absolvoval krátkodobá studia v The William Davidson Institute/ The University of Michigan Business School. Vysokoškolské vzdělání získal na VUT Brno, fakultě elektrotechnické a střední vzdělání na SPŠ elektrotechnické v Brně. Narodil se v 16.3.1959 v Prostějově, má dospělou dceru Veroniku a syna Jiřího. Největšími zájmy je aktivní malování, design a rychlé kabriolety. Stále se věnuje sjezdovému lyžování, tenisu a cyklistice.

Pavel Sodomka

Začínal jako strategický poradce ředitele Českých center a byl také u zrodu prvních oficiálních webových stránek České republiky. V roce 1994 se stal jedním z prvních zaměstnanců Microsoftu v ČR zodpovědný za marketingové aktivity. Od roku 1999 začal spolu s dalšími inovátory budovat atlas.cz., kde byl také většinovým akcionářem. Jako první uvedly jeho společnosti Pozitiv a Play.cz na trh audio a video streaming v ČR. Po úspěšném prodeji atlasu spoluzaložil neziskovou organizaci Radost 3.0, investoval do elektrokol společnosti ekolo, či finančně vstoupil do netmailu, který byl prvním oficiálním partnerem pro implementaci Google Apps v ČR.
V roce 2014 se spojil s Honzem Johnem a společně začali budovat mobilní síť specializující se na Internet věcí na technologii SIGFOX. Z pozice Managing Partnera se v SimpleCellu stará o výstavbu sítě, koordinuje procesy, marketing a PR a rozvoj ekosystému.

Mimo jiné sedí v správní radě SCIO školy a byl také producentem filmu Alice Nellis, Ene bene. Miluje jogu a zdravé stravování. Jde svou cestou, celkem často tam, kde zdánlivě žádná není.

Ondřej Šteffl

Ředitel společnosti Scio. Narozen 1954. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás - PORG. 1995 založil společnost Scio (viz www.scio.cz ), její zkoušky využívá v přijímacím řízení více než 60 fakult veřejných vysokých škol v ČR na Slovensku i jinde. Scio postupně přesouvá svůj zájem k podpoře a pomoci rodičům, kterým nestačí, co jejich dětem nabízí škola. V roce 2015 otevřelo Scio první ScioŠkolu, další tři přibudou v roce 2016.

Martin Záklasník

Martin Záklasník graduoval na VŠE, kde také obhájil doktorskou práci. Svojí pracovní kariéru spojil s podniky skupiny Deutsche Telecom, kde pracoval nejprve v konzultační divizi Detecon International jako projektový manažer, poté přešel do divize Satellic Traffic Management jako Head of Business Development. Po návratu do ČR pracuje v T-Systems Czech Republic jako Vice President for Corporate Customers and Business Operations.

Pavel Zima

Pavel Zima je generálním ředitelem společnosti Seznam.cz, jedničky českého Internetu. Ve společnosti Seznam.cz působí od roku 1998. V letech 2004–2006 zastával pozici technického ředitele. V srpnu 2006 byl jmenován výkonným ředitelem a od roku 2005 je členem představenstva společnosti.

V současné době se soustředí i na obsah, který společnost Seznam.cz lidem nabízí. V roli Obsahového ředitele zastřešuje směřování internetové televize Stream.cz, redakce serveru Proženy.cz a nově vznikající zpravodajské redakce, která má doplňovat zpravodajský servis, který pro domovskou stránku Seznam.cz nyní zajišťuje vydavatelství Borgis.

Ve volném čase rád hraje fotbal a renovuje historické automobily.