Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Kreativita v businessu

Téma
Kreativita v businessu

Podíváme se na to, co přináší kreativita do businessu a jakým způsobem ji rozvíjet. Svět kolem nás je stále komplexnější a velmi rychle se mění. Pro firmy je důležité rychle reagovat a dokázat se adaptovat na změny prostředí. Důkazem toho je samotná krize. Flexibilní společnosti se dokázaly na krizi adaptovat a některé na ní dokonce vydělaly. Rozsáhlý výzkum společnosti IBM potvrdil, že kreativita je nezbytná pro úspěšný rozvoj firmy.

Pokud chcete být úspěšní musíte kontinuálně inovovat nejenom produkty, ale veškeré firemní aktivity. Pro získávání a rozvoj nových nápadů je kreativita nezbytností.

 

Přijďte s námi otevřít téma kreativity v businessu. Věříme, že toto téma bude inspirací pro rozvoj vaší firmy.

 

Neformální platforma Creativity in Business sdružuje odborníky, kteří se z různých úhlů pohledu zabývají problematikou kreativity ve firemním prostředí. Kreativity jakožto důležitého motoru udržitelného rozvoje a pro firmy potřebných inovací.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce