Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Česká republika očima cizinců

Téma
Česká republika očima cizinců

My Češi máme sami o sobě spoustu představ. Věříme, že máme smysl pro humor, zlaté ruce, nedostižný smysl pro improvizaci a zdravý selský rozum. Také si o sobě ale myslíme, že jsme věčně nespokojení, závistiví, nedůslední, nepořádní, málo průbojní, zbabělí, že nedovedeme sami sebe prodat, že moc pijeme… Jak posoudit, co z toho je pravda, když sami od sebe nemůžeme mít potřebný odstup? Jednoduše: zeptáme se na to cizinců, kteří u nás žijí. Znají nás líp než my sami sebe. Poslední letošní Business Tuesday bude povídáním s několika pozoruhodnými lidmi, kteří přišli ze zahraničí do ČR žít, pracovat a podnikat.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce