Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

 • Jan Mazal

  Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

  Moderátor

Přednášející

 • Martin Drexler

  Martin Drexler je absolventem VŠE v Praze. Během studií prošel rovněž pobytem na Univerzitě ve švédském Malmö, kde se věnoval projektovému managementu. V oblasti IT bezpečnosti se pohybuje již sedm let jako konzultant v segmentu technologií pro komunikaci, zálohovaní a archivaci dat. Martin Drexler pracoval na obchodních pozicích několika softwarových výrobců, posledně ve společnosti Oracle, odkud se přesunul do společnosti MailStore Software GmbH, kde zastává pozici Channel Managera pro CEE region. V této roli se věnuje komplexním řešením pro emailovou archivaci a bezpečnost.

  Channel Sales Manager CEE

  MailStore

 • Milan Habrcetl

  Oblastí bezpečnosti ICT se věnuje od roku 1998 v distribučních společnostech na pozicích obchodního managera, Security Sales Specialisty a Account Managera. Od února loňského roku zastává pozici Security Account Managera u společnosti Cisco.

  Account Manager Security

  Cisco Systems

 • Adam Kheil

  Print Solutions Sales

  HP TRONIC Zlín

 • Jiří Kohout

  Jiří Kohout je bezpečnostní architekt a specialista v řešení velice aktuálních a komplikovaných výzev v oboru ICT bezpečnosti, kde se pohybuje celou svou pracovní kariéru. Aktuálně působí např. v Komerční bance, kde je odpovědný za bezpečnost řady aplikací a je autorem mnoha nasazených bezpečnostních mechanismů. Nejen do bankovního sektoru dodává např. analýzy a aplikace řízení IT rizik, GDPR audity, návrhy bezpečnostních standardů, integrace SIEM řešení apod. Náplní jeho práce jsou také návrhy bezpečnostních postupů a řešení, a to až do úrovně volby a použití kryptografických metod a jejich operací. V minulosti pracoval jako penetrační tester, IT bezpečnostní specialista pro Justici ČR, či vedoucí oddělení IT. Podílel se na přípravě původní i nové verze zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále absolvoval Unicorn College v oboru Management ICT a má zkušenosti například s londýnským startupem přinášejícím inovace v oblasti bezpečností datových přenosů, kde působil jako víceprezident pro oblast bezpečnosti.

  Senior Security Architect

  Unicorn

 • Jan Kolouch

  Jan Kolouch dlouhodobě působí na Policejní akademii ČR v Praze na pozici odborného asistenta na katedře trestního práva. Dále také vyučuje na katedře počítačových systémů na FIT ČVUT. Na obou vysokých školách je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC.

  Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Byl rovněž členem expertních skupin European Union Agency for Network and Information Security (ENISA).

  Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

 • Jan Kopřiva

  Jan Kopřiva vystudoval Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů na ČVUT v Praze. V rámci předchozích zaměstnání v akademické i komerční sféře se zabýval mj. projekty zaměřenými na implementaci a testování aplikací, vývoj hardwaru a IoT zařízení a různé oblasti bezpečnosti. Od roku 2015 vede ve společnosti Alef Nula tým pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů ALEF CSIRT. Zaměřuje se primárně na oblasti bezpečnostního monitoringu a analýzy, reakce na bezpečnostní incidenty a související aspekty kybernetické bezpečnosti. V rámci práce v Alef Nula se rovněž věnuje školením certifikovaných i necertifikovaných bezpečnostních kurzů. Je autorem řady článků věnujících se problematice informační bezpečnosti a pravidelně přednáší na odborných konferencích.

  CSIRT Team Leader

  ALEF NULA

 • Andrea Kropáčová

  Andrea Kropáčová se oblasti bezpečnosti věnuje od roku 2003, kdy ve sdružení CESNET vybudovala bezpečnostní tým CESNET-CERTS, první CSIRT tým, který byl v České republice etablován a uznán světovou bezpečnostní infrastrukturou. Tyto zkušenosti využila při budování a vedení dalšího bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, který od roku 2011 plní roli Národního CSIRT týmu České republiky a je provozován sdružením CZ.NIC, pro které Andrea v letech 2011 až 2015 pracovala. V letech 2011 až 2014 vybudovala se svým týmem Forenzní laboratoř (FLAB), která je expertní bezpečnostní jednotkou sdružení CESNET. V současné době se věnuje rozvoji bezpečnostních služeb a bezpečnostní strategii e-infrastruktury CESNET a reprezentaci sdružení CESNET v národních i mezinárodních bezpečnostních infrastrukturách. Získané vědomosti a zkušenosti využívá pro osvětovou a vzdělávací činnost.

 • Zdeněk Kučera

  Zdeněk Kučera je vedoucím praxe IT práva a sporů v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na otázky elektronické kontraktace, sjednávání technologických smluv, zastupování klientů v IT sporech, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravy on-line marketingu. Věnuje se též veřejným zakázkám, zejména v oblasti technologií. Podílel se rovněž na právním posuzování zavádění IT produktů na trh, akvizicích IT společností a strukturování on-line projektů. Zdeněk je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zdeněk je jedním z inovativních právníků ČR pro rok 2016, je doporučován jako IT právník Chambers Europe a Legal500 a v roce 2017 se stal právníkem roku v oblasti práva ICT.

  Vedoucí praxe IT práva a soudních sporů

  Kinstellar

 • Pavel Minařík

  Pavel Minařík se zabývá oblastí kybernetické bezpečnosti od roku 2006. Účastnil se řady výzkumných projektů v oblasti analýzy provozu datových sítí a detekci pokročilých hrozeb jako výzkumný pracovník Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Během posledních čtyř let se účastnil několika desítek projektů nasazení řešení pro monitorování provozu a detekci pokročilých hrozeb. V současné době pracuje jako technologický ředitel ve společnosti Flowmon Networks ,zodpovědný za návrh a vývoj produktů společnosti pro Flow Monitoring a Network Behavior Analysis.

  Technologický ředitel

  Flowmon Networks

 • Jiří Palyza

  Je absolventem FEL ČVUT, oboru Technická kybernetika, a zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Kromě podpory a zajištění denního chodu organizace se také podílí na tvorbě obsahu jejich webových prezentací a dalším online i vzdělávacím aktivitám. Palyza pracuje pro NCBI od roku 2010, nicméně s centrem bezpečnějšího internetu spolupracoval již dříve především v oblasti realizace některých z jeho osvětových kampaní. V souvislosti s jeho technickým vzděláním se jeho zájem často obracel směrem k problematice online a kybernetické bezpečnosti.

 • Jana Pattynová

  Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

 • Ivan Svoboda

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1996 se věnuje problematice informační a kybernetické bezpečnosti a řízení rizik. Postupně prošel českými i světovými firmami, jako T-SOFT, Oracle, RSA Security. Od roku 2014 pracuje ve společnosti ANECT, jako Business Development Manager ICT Security. V poslední době se věnuje zejména strategii řízení rizik, monitoringu a detekci incidentů, zvyšování odolnosti zaměstnanců a celých firem.

  Security Expert

  ANECT

 • Jaroslav Šmíd

  Vystudoval Technickou kybernetiku na ČVUT v Praze. Celý svůj profesní život pracuje ve státní správě v oblasti informačních technologií. V současné době pracuje na pozici náměstka ředitele Národního bezpečnostního úřadu a je odpovědný za sekci kybernetické bezpečnosti. Je členem např. Rady pro bezpečnostní výzkum ČR, Rady vlády pro informační společnost a na mezinárodní úrovni zastupuje ČR na různých fórech zabývajících se bezpečností informačních systémů v rámci NATO, EU, ESA, CC a Galileo.

  Náměstek ředitele NÚKIB

  Národní bezpečnostní úřad

 • Aleš Špidla

  Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. V současné době pracuje v oddělení bezpečnosti informací na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

  Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

  ČIMIB

 • Petr Zemánek

  Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Informatika. Bezpečností a sítěmi se zabývá od roku 1995. Od roku 1998 se jako konzultant specializuje výhradně na oblast bezpečnosti. V posledních čtrnácti letech pracuje pro společnosti NextiraOne a Dimension Data, kde má na starosti rozvoj bezpečnostních řešení, návrh a specifikaci business požadavků a design bezpečnostních architektur.

  Business Development Manager

  Dimension Data