Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Podívejte se na připravované akce.

Program

8:45 - 9:30

Snídaně a registrace

9:30 - 9:40

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Jan se zaměřuje na produktový marketing a moderování akcí. V současnosti pracuje jako senior product marketing manager ve společnosti Gen Digital, kde spravuje portfolio produktů SMB a PC utilit pro značky jako Avast, AVG, Norton a Avira. Od roku 2016 také moderuje a přednáší na ICT konferencích. Před nástupem do Genu pracoval jako PMM ve společnostech Safetica (řešení pro ochranu před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami), Sense4code (software house) a VPGC (ICT distributor). Do IT marketingu se vrátil po osmi letech, kdy pracoval v nejstarším ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) jako šéfredaktor magazínu ChannelWorld.

9:40 - 10:10

Zákaznická zkušenost poháněná AI

Na praktických příkladech vám ukážeme jak snadno a rychle můžete využívat AI funkcionality přímo v CRM systému. Představíme umělou inteligenci a automatizované procesy pro různé typy uživatelů, které výrazně zvyšují produktivitu pracovníků v kontaktu se zákazníky a zefektivňují multikanálovou komunikaci společnosti.

Marcel Vejmelka Marcel Vejmelka

Consultant

SOITRON

Marcel Vejmelka

Marcel se k týmu Soitronu přidal v roce 2022 jako byznys konzultant. Má více než 15leté zkušenosti v oblasti technického poradenství a platforem z oblasti customer engagement. Jeho cílem je posílit efektivitu komunikace v kontaktních centrech a podpořit loajalitu zákazníků. Marcel zahájil kariéru v Anect, poté pracoval v NTT, kde se specializoval na návrhy technických řešení. V Soitronu se zaměřuje na implementaci technologií a připravuje workshopy v oblasti customer engagement. Jeho hlavní zájem směřuje k budoucnosti umělé inteligence a automatizaci procesů. Získal certifikáty v oblasti Cisco Webex Contact Center a Cisco UCCE Design.

Peter Vlčko Peter Vlčko

Business Consultant

Millennium, spol. s r. o.

Peter Vlčko

Peter Vlčko je zkušeným konzultantem s dlouholetou praxí v implementačních projektech, kde se především specializuje na integraci CRM systémů a digitalizaci procesů pro korporátní klienty.

10:10 - 10:40

Praktické využití velkých jazykových modelů

V posledních letech došlo k významnému pokroku v oblasti umělé inteligence, zejména ve vývoji jazykových modelů (LLM). Tyto modely, mají schopnost pochopit, interpretovat a generovat lidský jazyk s překvapivou přesností. Přednáška se bude soustředit na praktické využití těchto modelů v různých oblastech, od automatického generování textu, vyhledání specifického obsahu v textu až po sémantické hledání informací nebo souvislostí ve znalostní bázi.

Walter Pavliš Walter Pavliš

Business development manager

DATERA s.r.o.

Walter Pavliš

Autor pracoval od roku 1999 do roku 2020 ve společnosti AUTOCONT, jako ředitel divize Enterprise Business Applications, zaměřenou na velké zákazníky a řešení v oblasti DMS, CRM, integrace a portálů a podílel se na strategii společnosti.. Mezi lety 2008 a 2010 zastával pozici obchodního ředitele v ecommerce.cz a.s., rovněž v Brně, kde se soustředil na strategii společnosti a rozvoj produktů. V letech 2020-2023 působil jako obchodní ředitel ve společnosti Cogniware kde řídil strategii a rozvoj společnosti v oblastech obchodu, marketingu a PR. Od roku 2023 působí ve společnosti Datera, kde má na starosti oblast využití AI, především pro LEA (organizace vymáhající právo). Walter Pavliš vystudoval geochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studoval obchodní právo (LLM) na Masarykově univerzitě v Brně a aktuálně studuje obor bezpečnostní management - kriminalistika na Ambis vysoké škole a.s.

Pavel Seidl Pavel Seidl

Customer Success Manager

DATERA s.r.o.

Pavel Seidl

Ve společnosti DATERA se od roku 2022 věnuje datové analytice, vývoji produktu a péči o zákazníky z oblasti kontaktních center. V poslední době se zabývá i zapojením umělé inteligence do stávajících produktů. Předtím, než se ponořil do IT světa, působil pět let v oblasti daní a poradenství, konkrétně ve společnostech Grant Thornton nebo BDO. Je absolventem Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově a Fakulty financí na VŠE.

10:40 - 11:10

AI pro datovou analytiku

Datová analytička Kateřina Lesch ve své přednášce představí a zhodnotí aktuální AI nástroje pro datovou analytiku, s důrazem na analýzu nestrukturovaných dat.

Kateřina Lesch Kateřina Lesch

Researcher

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Kateřina Lesch

Kateřina je absolventkou pražského Matfyzu, ve své dizertační práci se zabývala možnostmi strojové analýzy emocí. Teoretickým otázkám komputační lingvistiky se věnuje na pražské a olomoucké univerzitě, v praxi působí jako manažerka v oblasti datové analytiky se specializací na analýzu nestrukturovaných dat ve společnosti Deloitte. V rámci svých akademických aktivit i klientských projektů se dlouhodobě věnuje automatickému zpracování přirozeného jazyka a strojovému učení na velkých objemech dat. Má více než 10leté zkušenosti se sémantickou analýzou textů z různorodých domén, od finanční vertikály přes oblast telekomunikací až po analýzu dat ve forenzním vyšetřování.

11:10 - 11:40

Digitální transformace na straně kyberzločinců

Digitální transformace přináší revoluční změny do podnikání a společnosti, zlepšuje zákaznické zkušenosti a umožňuje hluboké analýzy dat s využitím AI a strojového učení. Avšak tento rychlý pokrok také otevírá nové příležitosti pro kyberzločince, kteří využívají tyto technologie k provádění sofistikovanějších útoků. Umělá inteligence je dvojsečný nástroj, který může sloužit k dobru i zlu, v závislosti na tom, kdo jej ovládá.
Projdeme aktuální i předpokládané kybernetické útoky s využitím AI vůči firmám, abychom pochopili, jak kyberzločinci adaptují digitální inovace pro své nekalé činy. Půlkou úspěšné obrany je totiž znát jejich možnosti a modus-operandi.

Martin Haller Martin Haller

Etický hacker

PATRON-IT

Martin Haller

Jsem spolumajitelem firmy PATRON-IT a celým srdcem technik. Specializuji se na kybernetickou bezpečnost a mám zkušenosti etického hackera. Věřím, že abych mohl síť dobře zabezpečit, musím ji nejprve umět prolomit. Na svém blogu martinhaller.cz přispívám aktualitami z oblasti IT bezpečnosti a také vlastními postřehy z praxe.

Jsem držitelem následujících certifikací:
• OSCP – Offensive Security Certified Professional
• CHFI - Computer Hacking Forensic Investigator
• ECSA - EC-Council Certified Security Analyst
• MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert
• CCNP - Cisco Certified Network Professional

11:40 - 12:40

Oběd

12:40 - 13:10

AI Akt: Co přinese firmám a společnosti?

Evropský Akt o umělé inteligenci výrazně promění náš přístup k novým technologiím. Jeho cílem je podpořit zodpovědnou inovaci a nastavit jasná pravidla pro to, aby inteligentní systémy byly spolehlivé, férové a transparentní. Vývojáře a uživatele AI systémů přiměje přemýšlet o systémech komplexně. V této přednášce se proto zaměříme na základní otázky, jaké by si měly firmy při práci s AI pokládat, a na strategie, které jim v dlouhodobém hledisku přinesou úspěch.

Alžběta Solarczyk Krausová Alžběta Solarczyk Krausová

vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva

Ústav státu a práva AV ČR

Alžběta Solarczyk Krausová

Alžběta Solarczyk Krausová je zakladatelka a CEO Respectful AI. Zároveň vede Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo) na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi a jako expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO.

13:10 - 13:40

Praha jako centrum umělé inteligence

Etablované vysokoškolské specializace a výzkumné skupiny, perspektivní startupy, zkušení dodavatelé a globální korporace, aktivní komunity nebo investoři podporující odvážné nápady – Praha má všechny předpoklady k tomu, aby se stala významným hráčem na poli umělé inteligence. Prezentace představí pražskou AI scénu a klíčové díly skládanky místního ekosystému, který od roku 2019 propojuje a rozvíjí spolek prg.ai.

Filip Hartmann Filip Hartmann

Zástupce ředitele

prg.ai

Filip Hartmann

Filip je součástí prg.ai od roku 2022 a aktuálně je z pozice zástupce ředitele zodpovědný zejména za komunikaci a strategická partnerství. Je absolventem mezinárodních vztahů se zkušeností z předních českých PR agentur a neziskového sektoru, kde působil například jako představitel amerického Národního demokratického institutu v Česku nebo manažer transformačního projektu v Myanmaru.

13:40 - 14:10

EDIHNETWORK - jak a proč využít další síť?

V přednášce představíme edihnetwork.eu včetně možností zapojení produktů a služeb sítě do procesů digitální transformace organizací soukromých i veřejných. Zvláštní důraz bude věnován možnostem využití kapacit edihctu.eu s tím, že představíme nejen proč a co (specializaci na umělou inteligenci), ale také jak a konkrétně pro koho. Uvedeme konkrétní příklady očekávání i realizovaných projektů od našich partnerů jak ze soukromé tak z veřejné sféry a také upravíme očekávání od umělé inteligence, která nám marketing podsouvá, a to pokud možno tak, abychom zreálnili představy a požadavky potenciálních uživatelů ohledně jejího využití v praxi (zejména s ohledem na náklady a očekávané výnosy).

David Pešek David Pešek

INNOVATION MANAGER

EDIH CTU

David Pešek

Po absolvování (1992) a krátkém působení na Stavební fakultě ČVUT v Praze získal první cenné pracovní zkušenosti z mezinárodního prostředí v Německu, Polsku a Maďarsku. Jako analytik a projektový manažer působí od roku 2000, kdy se při úpravách systémů v působnosti státní správy před vstupem ČR do EU začal aktivně seznamovat s principy fungování fondů EU. Dále působil jako interim projektový manažer v různých pozicích pro ČSA, Cisco, Oracle a také ve spolupráci s OHK Brno jako konzultant pro firmy před vstupem do EU (duševní vlastnictví, spotřebitelská problematika). Po univerzitní zkušenosti z Ostravy při řízení projektů OP VK a podpoře zavádění principů vnitřní a vnější zpětné vazby do školského systému nastoupil na ČVUT v Praze, kde v současnosti využívá bohatých zkušeností z praxe projektového řízení při přípravě dalších generací projektových manažerů a souběžně s přípravou získanou například na MIT (#U.Lab), při vytváření a podpoře projektových týmů řešících dílčí projekty digitalizace organizací soukromých i veřejných subjektů v roli inovačního manažera EDIH CTU (edihctu.eu).