Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Zahájení semináře

Michal Zolman Michal Zolman

Programový ředitel

Internet Info

Michal Zolman

Michal vystudoval VŠMVV obor diplomacie a public relations. Dříve působil v mediální agentuře MediaCom jako nákupčí printové a ambientní reklamy. Od roku 2010 pracuje ve společnosti Internet Info, nejprve jako Key Account Manager, od roku 2012 působí na pozici Programového ředitele. Michal zajišťuje program konferencí a setkání v rámci TUESDAY Business Network a komunikaci s partnery. Zajímá se o technologie, internetový marketing, nová média a inovace v podnikání.

9:10 - 10:15

Jak úspěšně prodat nebo koupit firmu.

 • Důvody proč prodávat / kupovat firmu
 • Časové rámce procesu
 • Dokumentace procesu
 • Důvěrnost prodeje / koupě
 • Role managementu / role majitelů
 • Role pravníků
 • Co kdy a jak sdělit protistraně, aby transakce proběhla úspěšně
 • Jak komunikovat se zaměstnanci, dodavateli a odběrateli během procesu a po jeho ukončení
 • Integrační práce po koupi / prodeji
 • Obvyklé chyby a jak se jim vyhnout
Michael Rostock Poplar Michael Rostock Poplar

Zakládající partner

Venture Investors Corporate Finance

Michael Rostock Poplar

Michael je zakládajícím partnerem Venture Investors Corporate Finance. Je zodpovědný především za strategii, vedení společnosti a business development. Před tím, než v roce 1999 založil VI CF, pracoval jako právník pro společnost WoodCommerz, kde se například podílel na realizaci první emise eurobondů ve střední a východní Evropě (emitentem byl ČEZ). Pracoval u Prvního privatizačního fondu, kde se účastnil zpracování řady privatizačních projektů v Rusku a v Bulharsku. Poté založil společnost Pilot Dynamis, kterou posléze prodal společnosti Private Investors.

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, poté absolvoval postgraduální studium St. Antony's College na Oxford University a získal magisterský titul LLM na Hughe's Hall, University v Cambridge. Byl zakladatelem a prezidentem Středoevropské společnosti Cambridge University.

10:15 - 11:30

Oceňování firem - teorie a praxe

 • Přístupy k ocenění: cash flow metody, srovnávací metody
 • Jak zvednout hodnotu firmy: zásadní value drivers
 • Klíčová metrika a jak ji nastavit k maximalizaci hodnoty
 • Majetek nezbytný k podnikání vs. neprovozní aktiva
 • Praktické příklady
Libor Knappek Libor Knappek

CFO

Venture Investors Corporate Finance

Libor Knappek

Libor svoji kariéru zahájil jako analytik ve společnosti Brno Broker Group, kde se postupně vypracoval na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Poté byl rok ve společnosti Corporate Advisors, kde byl člen představenstva a působil na pozici managing partner. V roce 2000 nastoupil do společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha – později Raiffeisenbank - kde byl zodpovědný za vedení domácích i zahraničních fůzí a akvizic, a podílel se tak například na akvizici eBanky Raiffeisenbankou, což byla největší akvizice Raiffeisen Group v České republice. Od roku 2006 pak pracoval pro Komerční Banku jako vedoucí oddělení Corporate Finance, kde se zabýval například poradenstvím pro společnost Unipetrol nebo ČEZ. Do VICF nastoupil v roce 2011.

Libor je absolventem VŠB v Ostravě, se specializací na technické vědy. Absolvoval roční studijní pobyt na univerzitě MINES ParisTech ve Francii, následně pak dvouletý studijní pobyt na McCombs School of business (The University of Texas at Austin). V roce 2002 získal titul CFA Charterholder. Hovoří česky, anglicky a německy, pasivně pak ovládá ruštinu a polštinu.

11:30 - 12:30

Networking