Tato akce již proběhla. Další akce ICT ve školství 2022 se koná 22. 3. 2022.

Program

9:00 - 9:15

Přivítání a úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:15 - 9:45

Každá informace se počítá - přistupujte k nim proto co nejbezpečnější cestou

Radovan Gibala Radovan Gibala

Senior System Architect

F5 Networks

Radovan Gibala

Radovan Gibala, narozen 1970, studoval technickou kybernetiku na TU v Košicích. V IT začínal jako Unix specialista a vývojář se zaměřením na bezpečnost systémů a webových aplikací. V roce 2004 nastoupil do datového centra DHL v Praze na pozici Secure Services Engineer. Od roku 2007 pracuje jako Senior Field Systems Engineer se zaměřením na design datových center a bezpečnost perimetru ve společnosti F5 Networks.

Milan Šimčík Milan Šimčík

Senior Systems Engineer

ALEF Distribution

9:45 - 10:15

Učebna dnes a zítra očima HP

Jakub Zamazal Jakub Zamazal

Print Solution Consultant

HEWLETT-PACKARD

Jakub Zamazal

V HP teamu od roku 2006. Již během studií na VŠO v Praze se aktivně věnoval podpoře prodeje HP portfolia v retailu. V současné době se specializuje na tisková řešení v pozici konzultanta. Ve volném čase se zajímá o technologie a motorsport.

10:15 - 10:45

Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na SOŠ

Pavel Andres Pavel Andres

Koordinátor pro studijní záležitosti, člen Akademického senátu ČVUT

ČVUT v Praze

Pavel Andres

Zastává pozici koordinátora pro studijní záležitosti, je metodickým vedoucím studijního oddělení, kmenově působí na oddělení pedagogických a psychologických studií ČVUT MÚVS. Vystudoval strojní inženýrství na FS ČVUT v Praze v roce 1999, doktorské studium se specializací Řízení lidských zdrojů ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku dokončil v roce 2006. Vedle technického vzdělání je rovněž absolventem Masarykova ústavu vyšších studií, studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství odborných předmětů, jež absolvoval v roce 2001. Předmětem odborného zájmu jsou Didaktika odborných předmětů, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

10:45 - 11:15

Wi-Fi pro vzdělávací instituce a její správa

Jan Kufner Jan Kufner

B2B Channel Manager

Jan Kufner

Na starosti má péči o partnerský SMB kanál, přípravu obchodních i technických školení a také komplexní řešení pro ISP. V IT sektoru se pohybuje 10 let, během kterých pracoval například jako ISP nebo obchodník, má však i několikaletou Zkušenost jakožto product manager u broadline distributora.

Jiří Vejman Jiří Vejman

B2B developing manager

TP-LINK Czech

Jiří Vejman

Na starosti má řízení projektů, podporu partnerů a prezentaci SMB řešení v soukromém i veřejném sektoru. Na obchodních pozicích v IT segmentu se pohybuje 11 let, pracoval například jako obchodník v distribuci s přidanou hodnotou, ale má i několikaletou zkušenost z přímého B2B prodeje pro IT integrátory.

11:15 - 11:45

Jak lépe porozumět svému IT

Miroslav Knapovský Miroslav Knapovský

Security Solution Architect; CISSP,CEH,CCSK

LOGmanager

Miroslav Knapovský

Po ukončení studia na VŠB v Ostravě v roce 1996 nastoupil jako síťový specialista do firmy 3Com. Zde pracoval na různých technicky orientovaných pozicích pro region Střední a Východní Evropy až do roku 2010, kdy byla firma 3Com zakoupena firmou Hewlett Packard a začleněna do síťové divize HP. V HP se začal na plný úvazek věnovat bezpečnosti počítačových systémů a pracoval jako specialista na síťovou bezpečnost na regionální úrovni. To až do roku 2015, kdy se HP rozdělila na dvě samostatné firmy. Dále pokračoval v Hewlett Packard Enterprise na EMEA úrovni jako security solution architect pro data-centric bezpečnostní řešení HPE Voltage a kryptografické systémy HPE Atalla. Po dvaceti letech ve velkých korporací se vzdal budování kariéry v nadnárodních firmách ve prospěch zajímavého projektu ve firmě Sirwisa a.s. - LOGmanageru. Je držitelem řady uznávaných IT certifikátů jako CISSP, CEH, CCSK a produktově technických certifikací z oblasti počítačových sítí a bezpečnosti.

11:45 - 12:30

Oběd

12:30 - 13:00

Internetové zranitelnosti ve školách a jak jim čelit

Jiří Palyza Jiří Palyza

Výkonný ředitel

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Jiří Palyza

Jiří Palyza zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). V rámci svého působení v organizaci se podílel na realizaci mezinárodních i místních projektů, které úzce souvisely s problematikou online a kybernetické bezpečnosti. Spolupracoval na tvorbě e-learningových kurzů, přípravě obsahu i realizaci besed s tématikou internetových rizik pro nejširší spektrum cílových skupin.

13:00 - 13:30

Kyberšikana…kde má počátek?

Jan Kolouch Jan Kolouch

Metodik kybernetické bezpečnosti

CESNET

Jan Kolouch

Jan Kolouch dlouhodobě působí na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti
zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

13:30 - 14:00

Právní aspekty nákupu cloudových technologií ve školství

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Ondřej Pavlík Ondřej Pavlík

Associate

PIERSTONE

Ondřej Pavlík

Ondřej Pavlík vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a poskytuje právní služby významným mezinárodním technologickým společnostem. V rámci advokátní kanceláře PIERSTONE se zabývá zejména právními otázkami spojenými s ochranou dat, kybernetickou bezpečností a novými technologiemi.

14:00 - 14:30

Představení projektu iMyšlení, výuka informatiky a informatického myšlení na ZŠ

Martin Lána Martin Lána

Zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Děčín IV

Martin Lána

Učitel informatiky a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.

14:30 - 15:00

Představení využití technologií ve výuce-propojení mBotů se Scratch, datalog teploty a další…

Hanka Šandová

Učitelka informatiky - Gymnázium Jana Keplera v Praze

15:00

Závěr konference, tombola