Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

9:00 - 9:15

Přivítání a úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:15 - 9:45

Každá informace se počítá - přistupujte k nim proto co nejbezpečnější cestou

Radovan Gibala Radovan Gibala

Senior System Architect

F5 Networks

Radovan Gibala

Radovan Gibala, narozen 1970, studoval technickou kybernetiku na TU v Košicích. V IT začínal jako Unix specialista a vývojář se zaměřením na bezpečnost systémů a webových aplikací. V roce 2004 nastoupil do datového centra DHL v Praze na pozici Secure Services Engineer. Od roku 2007 pracuje jako Senior Field Systems Engineer se zaměřením na design datových center a bezpečnost perimetru ve společnosti F5 Networks.

Milan Šimčík Milan Šimčík

Senior Systems Engineer

ALEF Distribution

9:45 - 10:15

Učebna dnes a zítra očima HP

Jakub Zamazal Jakub Zamazal

Print Solution Consultant

HEWLETT-PACKARD

Jakub Zamazal

V HP teamu od roku 2006. Již během studií na VŠO v Praze se aktivně věnoval podpoře prodeje HP portfolia v retailu. V současné době se specializuje na tisková řešení v pozici konzultanta. Ve volném čase se zajímá o technologie a motorsport.

10:15 - 10:45

Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na SOŠ

Pavel Andres Pavel Andres

Koordinátor pro studijní záležitosti, člen Akademického senátu ČVUT

ČVUT v Praze

Pavel Andres

Zastává pozici koordinátora pro studijní záležitosti, je metodickým vedoucím studijního oddělení, kmenově působí na oddělení pedagogických a psychologických studií ČVUT MÚVS. Vystudoval strojní inženýrství na FS ČVUT v Praze v roce 1999, doktorské studium se specializací Řízení lidských zdrojů ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku dokončil v roce 2006. Vedle technického vzdělání je rovněž absolventem Masarykova ústavu vyšších studií, studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství odborných předmětů, jež absolvoval v roce 2001. Předmětem odborného zájmu jsou Didaktika odborných předmětů, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

10:45 - 11:15

Wi-Fi pro vzdělávací instituce a její správa

Jan Kufner Jan Kufner

B2B Channel Manager

Jan Kufner

Na starosti má péči o partnerský SMB kanál, přípravu obchodních i technických školení a také komplexní řešení pro ISP. V IT sektoru se pohybuje 10 let, během kterých pracoval například jako ISP nebo obchodník, má však i několikaletou Zkušenost jakožto product manager u broadline distributora.

Jiří Vejman Jiří Vejman

B2B developing manager

TP-LINK Czech

Jiří Vejman

Na starosti má řízení projektů, podporu partnerů a prezentaci SMB řešení v soukromém i veřejném sektoru. Na obchodních pozicích v IT segmentu se pohybuje 11 let, pracoval například jako obchodník v distribuci s přidanou hodnotou, ale má i několikaletou zkušenost z přímého B2B prodeje pro IT integrátory.

11:15 - 11:45

Jak lépe porozumět svému IT

Miroslav Knapovský Miroslav Knapovský

Security Solution Architect; CISSP,CEH,CCSK

LOGmanager

Miroslav Knapovský

Po ukončení studia na VŠB v Ostravě v roce 1996 nastoupil jako síťový specialista do firmy 3Com. Zde pracoval na různých technicky orientovaných pozicích pro region Střední a Východní Evropy až do roku 2010, kdy byla firma 3Com zakoupena firmou Hewlett Packard a začleněna do síťové divize HP. V HP se začal na plný úvazek věnovat bezpečnosti počítačových systémů a pracoval jako specialista na síťovou bezpečnost na regionální úrovni. To až do roku 2015, kdy se HP rozdělila na dvě samostatné firmy. Dále pokračoval v Hewlett Packard Enterprise na EMEA úrovni jako security solution architect pro data-centric bezpečnostní řešení HPE Voltage a kryptografické systémy HPE Atalla. Po dvaceti letech ve velkých korporací se vzdal budování kariéry v nadnárodních firmách ve prospěch zajímavého projektu ve firmě Sirwisa a.s. - LOGmanageru. Je držitelem řady uznávaných IT certifikátů jako CISSP, CEH, CCSK a produktově technických certifikací z oblasti počítačových sítí a bezpečnosti.

11:45 - 12:30

Oběd

12:30 - 13:00

Internetové zranitelnosti ve školách a jak jim čelit

Jiří Palyza Jiří Palyza

výkonný ředitel

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Jiří Palyza

Je absolventem FEL ČVUT, oboru Technická kybernetika, a zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Kromě podpory a zajištění denního chodu organizace se také podílí na tvorbě obsahu jejich webových prezentací a dalším online i vzdělávacím aktivitám. Palyza pracuje pro NCBI od roku 2010, nicméně s centrem bezpečnějšího internetu spolupracoval již dříve především v oblasti realizace některých z jeho osvětových kampaní. V souvislosti s jeho technickým vzděláním se jeho zájem často obracel směrem k problematice online a kybernetické bezpečnosti.

13:00 - 13:30

Kyberšikana…kde má počátek?

Jan Kolouch Jan Kolouch

Bezpečnostní expert

MASARYKOVA UNIVERZITA

Jan Kolouch

Jan Kolouch dlouhodobě působí na vysokých školách v ČR (např. VŠB-TUO, FIT ČVUT, AMBIS aj.), kde je je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

13:30 - 14:00

Právní aspekty nákupu cloudových technologií ve školství

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Ondřej Pavlík Ondřej Pavlík

Associate

PIERSTONE

Ondřej Pavlík

Ondřej Pavlík vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a poskytuje právní služby významným mezinárodním technologickým společnostem. V rámci advokátní kanceláře PIERSTONE se zabývá zejména právními otázkami spojenými s ochranou dat, kybernetickou bezpečností a novými technologiemi.

14:00 - 14:30

Představení projektu iMyšlení, výuka informatiky a informatického myšlení na ZŠ

Martin Lána Martin Lána

Zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Děčín IV

Martin Lána

Učitel informatiky a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.

14:30 - 15:00

Představení využití technologií ve výuce-propojení mBotů se Scratch, datalog teploty a další…

Hanka Šandová

Učitelka informatiky - Gymnázium Jana Keplera v Praze

15:00

Závěr konference, tombola