Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Přednášející

Anna Stočesová Martinková

PaedDr. Anna Stočesová Martinková, PhD. působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vrchní ministerský rada a je vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje MŠMT na vystoupeních k Národnímu plánu obnovy v rámci ČR při setkávání s učiteli, řediteli škol, ICT metodiky a koordinátory. Je aktivní propagátorkou digitalizace v oblasti vzdělávání - videa s příklady dobré praxe ze škol: MŠ, ZŠ a SŠ a na pravidelných setkávání s pedagogickou veřejností prosazuje efektivní využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Čerpá přitom ze svých dřívějších pedagogických a manažerských zkušeností z praxe ředitelky školy nebo učitelky informatiky, jako lektorka nebo odborný asistent na UK v Praze. Je nadšeným propagátorem proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace.

Marek Valášek

Učitel a popularizátor matematiky. Zlatý Ámos 2022. Zakladatel vzdělávacích portálů Mathematicator a LearnTube. Tvůrce videí o matematice na YouTube. Školitel pedagogických pracovníků. Člen odborné rady SYPO při Národním pedagogickém institutu.