Program

V tuto chvíli pro vás zajišťujeme ty nejlepší řečníky, program budeme průběžně doplňovat. 

Zahájení konference

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Národní plán obnovy - Inovace ve vzdělávání s pokročilými digitálními učebními pomůckami pro děti a žáky škol

Implementace Národního plánu obnovy – komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a podpora školám v jejich procesu digitalizace. Zazní ukázky s příklady dobré praxe na školách a metodická podpora školám u obou účelů finančních prostředků přidělených na pokročilé digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků základních a středních škol nebo dětí mateřských škol a zároveň na prevenci digitální propasti.

Anna Stočesová Martinková Anna Stočesová Martinková

Vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Anna Stočesová Martinková

PaedDr. Anna Stočesová Martinková, PhD. působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vrchní ministerský rada a je vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje MŠMT na vystoupeních k Národnímu plánu obnovy v rámci ČR při setkávání s učiteli, řediteli škol, ICT metodiky a koordinátory. Je aktivní propagátorkou digitalizace v oblasti vzdělávání - videa s příklady dobré praxe ze škol: MŠ, ZŠ a SŠ a na pravidelných setkávání s pedagogickou veřejností prosazuje efektivní využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Čerpá přitom ze svých dřívějších pedagogických a manažerských zkušeností z praxe ředitelky školy nebo učitelky informatiky, jako lektorka nebo odborný asistent na UK v Praze. Je nadšeným propagátorem proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace.

Jak učit matematiku, aby dávala dětem smysl a věděly, k čemu je dobrá

Budeme si povídat o tom, jak se neutopit v množství metod, které se dnes nabízejí, a zachovat si zaměření na to, co je při výuce matematiky důležité. Jak to udělat, aby studenti matematice opravdu rozuměli a chápali, k čemu může být dobrá.

Marek Valášek Marek Valášek

Majitel

LearnTube

Marek Valášek

Učitel a popularizátor matematiky. Zlatý Ámos 2022. Zakladatel vzdělávacích portálů Mathematicator a LearnTube. Tvůrce videí o matematice na YouTube. Školitel pedagogických pracovníků. Člen odborné rady SYPO při Národním pedagogickém institutu.