Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Přivítání a úvod

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:30

Národní centrum elektronického zdravotnictví MZ zahájilo činnost

Martin Zeman Martin Zeman

Ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Martin Zeman

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika - lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 30 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. V současné době odpovídá za strategický a koncepční rozvoj digitalizace zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví. Je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

9:30 - 9:50

Případová studie nasazení F5 u zákazníka - Zabezpečený přístup k aplikacím, Web aplikační FW, Loadbalancing

Radovan Gibala Radovan Gibala

Senior System Architect

F5 Networks

Radovan Gibala

Radovan Gibala, narozen 1970, studoval technickou kybernetiku na TU v Košicích. V IT začínal jako Unix specialista a vývojář se zaměřením na bezpečnost systémů a webových aplikací. V roce 2004 nastoupil do datového centra DHL v Praze na pozici Secure Services Engineer. Od roku 2007 pracuje jako Senior Field Systems Engineer se zaměřením na design datových center a bezpečnost perimetru ve společnosti F5 Networks.

Jiří Petrásek Jiří Petrásek

Arrow ECS

9:50 - 10:10

Jednotná správa identit, oprávnění, certifikátů a přístupů v heterogenním prostředí organizace Nemocnice Pardubického kraje a.s.

10:10 - 10:30

Vy chráníte zdraví a my chráníme vaše data

Lubomír Tomány Lubomír Tomány

Senior Country Representative Czech Republic

Synology

10:30 - 11:10

Coffee Break

11:10 - 11:30

Práce s aktivy jako základ kybernetické bezpečnosti

Tomáš Bezouška Tomáš Bezouška

Architekt kybernetické bezpečnosti

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za zpracování strategie kybernetické bezpečnosti resortu a její uvádění do praxe a podílí se na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti a eHealth s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy.

11:30 - 11:50

Využití služeb eGovernmentu ve zdravotnictví

Tomáš Šedivec Tomáš Šedivec

Ministerstvo vnitra ČR

11:50 - 12:10

Problematika kybernetické bezpečnosti v oblasti veřejných zakázek

Petr Kývala Petr Kývala

DEZADATA spol. s r.o.

12:10 - 12:30

LogManager - dostupný SIEM a příklady nasazení

Jiří Vařecha Jiří Vařecha

Sirwisa a.s.

12:30 - 12:50

Služby vytvářející důvěru dle elDAS a jejich uplatnění ve zdravotnictví

12:50 - 13:10

Bezpečné mobilní zařízení je zdravé zařízení

Ondřej Kubeček Ondřej Kubeček

Sales Director

System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Jeho ambicí je být jedničkou na trhu v oblasti Unified Endpoint Management.

Michal Minařík Michal Minařík

Switch Media

13:10 - 14:10

Oběd

14:10 - 14:30

Elearningové kurzy CYBERSEC.CZ ve zdravotnictví

Karel Diviš Karel Diviš

CEO

IDC-softwarehouse

Karel Diviš

Karel Diviš vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a je spoluzakladatelem firmy IDC-softwarehouse, s.r.o., která se od roku 2000 zabývá kompletním outsourcingem IT a vývojem software na zakázku. Osobně stál u zrodu prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě – www.letuska.cz. Má zkušenosti s implementací obdobných systémů v Ázerbájdžánu, Gruzii, Uzbekistánu, na Ukrajině, v Albánii, Srbsku a dalších zemích. Podílel se a řídil mnoho projektů také v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT, v rámci kterých poznal důležitost zásad kybernetické bezpečnosti pro běžné zaměstnance i obyčejné lidi. S dalšími partnery proto založil eLearningové vzdělávací kurzy www.cybersec.cz. Vedle své hlavní činnosti působil v letech 1996 – 2016 jako externí redaktor sportovní redakce České Televize.

14:30 - 14:50

SMART propojení ordinací - cenově efektivní technologie Zyxel

Jan Čiula Jan Čiula

TRICATEL

14:50 - 15:10

Jak se z nemocnic ztrácí citlivá data? A jak tato data ochránit?

Jan Kozák Jan Kozák

Senior Product Specialist

SODAT

15:10 - 15:30

Výhody archivace "bez papíru"

Miroslav Ludvík Miroslav Ludvík

Předseda znaleckého ústavu

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka

15:30 - 15:50

Paperless hospital – právní aspekty digitalizace nemocnic

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

15:50 - 16:10

Koncept sloučené a sdílené ochrany dat napříč fyzickým, virtuálním i cloudovým prostředím

16:10 - 16:30

Elektronizace zdravotnictví, kterou podporuje lékařská komora

Milan Kubek Milan Kubek

Prezident

Česká lékařská komora

Milan Kubek

Promoval na I. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1992. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek. Problematikou organizace a financování zdravotnictví se zabývá od roku 1995. V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS). V letech 2009 – 2015 pracoval po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – organizace se sídlem v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.

Od roku 1996 do roku 2004 byl předsedou OS ČLK Praha 9. Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006, podruhé v listopadu 2010 a potřetí v listopadu 2015.

16:30

Tombola a závěr konference