Místo bude upřesněno, ., .

ICT ve zdravotnictví 2021

14. ročník odborné konference a doprovodné výstavy

Co vás čeká

14. ročník odborné konference o informačních a komunikačních technologiích ve zdravotnictví se zaměří na přínosy i rizika digitalizace ve fungování nemocnic a zdravotnických zařízení, pojišťoven a obecně organizací nakládajících se zdravotními záznamy pacientů.

Rychle se vyvíjející technologie otevírají další možnosti prevence, diagnostiky a obecně zlepšení péče o pacienty. Na druhou stranu kromě vyšší efektivity, rychlosti obsloužení a snížení nákladů na zdravotní péči však přinášejí i nová bezpečnostní rizika, která mohou mít přímý dopad nejen na soukromí, ale i zdraví pacientů.

Mluvit budeme o nemocničním informačním systému, o bezpečné výměně a ukládání elektronické zdravotní dokumentace, o tom, jak zajistit bezpečný přenos informací mezi pacienty a lékaři, o nástrojích pro zvyšování a udržování informovanosti pacientů i o využití cloudu.

Chcete se stát partnerem konference? Kontaktujte prosím Šárku Albrechtovou, e-mail:sarka.albrechtova@iinfo.cz, tel. 607 008 890.