Akce proběhne online

Zdravotnictví v době (post)covidové

14. ročník odborné konference

Co vás čeká

14. ročník odborné konference o informačních a komunikačních technologiích ve zdravotnictví se zaměří na přínosy i rizika digitalizace, nasazování a správy nového HW, SW včetně cloudu ve zdravotnických zařízení, pojišťovnách a obecně organizacích, které nakládají s citlivými údaji pacientů.

Rychle se vyvíjející technologie otevírají další možnosti prevence, diagnostiky a obecně zlepšení péče o pacienty. Na druhou stranu kromě vyšší efektivity řízení, rychlosti obsloužení a snížení nákladů na zdravotní péči přinášejí i nová bezpečnostní rizika, která mohou mít přímý dopad nejen na soukromí, ale i zdraví pacientů.

Kromě nemocničních informačních systémů se témata opřou o analýzu dat, bezpečnou výměnu a ukládání informací a elektronické zdravotní dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními, lékaři a pacienty a o nástroje pro zvyšování a udržování informovanosti pacientů i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Hlavní témata

  • Jak národní strategii eHealth ovlivnil COVID-19 
  • Bezpapírová nemocnice – aktuální nutnost nebo nedosažitelné přání? 
  • Telemedicína a mHealth – jak umožnit pacientům vyhnout se návštěvě nemocnice 
  • Analýzou dat k efektivnějšímu řízení nemocnic i léčbě pacientů 
  • Zajištění shody s (bezpečnostními) předpisy v době pandemie a rizikového řízení 
  • Phishing jako nejsnadnější cesta útočníka do nemocniční sítě 
  • Bezpečné ukládání a přenos el. zdravotní dokumentace mezi odděleními a zařízeními

PRO KOHO

  • Ředitelé nemocnic 
  • CIO 
  • CSO 
  • Lékaři 
  • Konzultanti 
  • Bezpečnostní manažeři

Registrace

Chcete se stát partnerem konference? Kontaktujte prosím Šárku Albrechtovou, e-mail:sarka.albrechtova@iinfo.cz, tel. 607 008 890.

Místo a kontakt

 • Termín akce

  25. února 2021 9:00–14:30

  Místo konání

  Akce proběhne online

 • Kontakt

  Šárka Prchalová
  Event Manager
  telefon: +420 603 273 863