Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

ICT ve zdravotnictví 2021

14. ročník odborné konference o informačních a komunikačních technologiích ve zdravotnictví se zaměří na přínosy i rizika digitalizace, nasazování a správy nového HW, SW včetně cloudu ve zdravotnických zařízení, pojišťovnách a obecně organizacích, které nakládají s citlivými údaji pacientů.

Rychle se vyvíjející technologie otevírají další možnosti prevence, diagnostiky a obecně zlepšení péče o pacienty. Na druhou stranu kromě vyšší efektivity řízení, rychlosti obsloužení a snížení nákladů na zdravotní péči přinášejí i nová bezpečnostní rizika, která mohou mít přímý dopad nejen na soukromí, ale i zdraví pacientů.

Kromě nemocničních informačních systémů se témata opřou o analýzu dat, bezpečnou výměnu a ukládání informací a elektronické zdravotní dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními, lékaři a pacienty a o nástroje pro zvyšování a udržování informovanosti pacientů i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Téma
Zdravotnictví v době (post)covidové

Tombola

Hlavní témata

 • Jak národní strategii eHealth ovlivnil COVID-19 
 • Bezpapírová nemocnice – aktuální nutnost nebo nedosažitelné přání? 
 • Telemedicína a mHealth – jak umožnit pacientům vyhnout se návštěvě nemocnice 
 • Analýzou dat k efektivnějšímu řízení nemocnic i léčbě pacientů 
 • Zajištění shody s (bezpečnostními) předpisy v době pandemie a rizikového řízení 
 • Phishing jako nejsnadnější cesta útočníka do nemocniční sítě 
 • Bezpečné ukládání a přenos el. zdravotní dokumentace mezi odděleními a zařízeními

PRO KOHO

 • Ředitelé nemocnic 
 • CIO 
 • CSO 
 • Lékaři 
 • Konzultanti 
 • Bezpečnostní manažeři
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Zlatý partner

Stříbrní partneři

Organizátoři

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Šárka Prchalová

Senior Event Manager