Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Přednášející

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za zpracování strategie kybernetické bezpečnosti resortu a její uvádění do praxe a podílí se na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti a eHealth s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy.

Tomáš Doležal

Již 15 let se věnuji ekonomice zdravotnictví, výzkumu a vývoji a také hodnocení medicínských technologií (Value Outcomes, iHETA). V roce 2017 jsme založili společnost COGVIO, která začala působit v oblasti healthtech/pharmtech. Pochopili jsme, že jednou z mála cest jak posunout české zdravotnictví dopředu je jeho digitalizace a to jak z pohledu lékaře, tak pacienta. V roce 2020 jsme spustili telemedicínskou platformu MEDEVIO.

Rastislav Karbas

Rastislav Karbas je generálním ředitelem společnosti Prosoft Košice. Během své víceleté praxe v IT oboru působil na více projektech doma a v zahraničí v oblasti návrhu a implementace informačních systémů a datových center primárně v oblasti bezpečnosti. Od roku 2015 se věnuje digitalizaci služeb ve zdravotnictví, kde spolu s týmem stojí za zavedením pilotních projektů eRecept, eLab a rozvoji dalších služeb pro pojištěnce. Je členem několika mezinárodních pracovních skupin. V roce 2019 se přidal ke společnosti Prosoft, kde se jako generální ředitel podílí na projektech digitalizace poskytovatelů zdravotní pomoci a vývoji nemocničního informačního systému nové generace.

Filip Kolář

Filip Kolář má v F5 na starosti Českou republiku. V F5 působí sedmým rokem se zaměřením na ICT bezpečnost a Cloud.

Aleš Koreček

Pracuje v IT na různých pozicích více než dvacet let od programování, přes general system engineera až po specializaci na životní cyklus dat a jejich ochranu.

Dejan Laketić

Vystudoval katedru telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 2002 působí mezinárodně v oblasti IT a telekomunikačních technologií, kde se věnuje problematice testování a monitorování výkonnosti, spolehlivosti, odolnosti a bezpečnosti síťových infrastruktur, datových a mobilních sítí.

Současně pracuje ve společnosti Gigamon na pozici Senior Sales Engineer. S technologií, kterou Gartner označuje jako „Network Packet Broker“, má Dejan více než 10 let zkušeností. Je uznávaným technickým expertem a poradcem pro plánování, návrh, implementaci a integraci Network Visibility řešení pro akvizici datového provozu z fyzických i virtualizovaných infrastruktur.

Filip Maleňák

Filip Maleňák je absolventem brněnské elektrotechniky oboru biomedicínské inženýrství. V rámci svého studia zpracoval myšlenku univerzální mobilní aplikace pro podporu záchranných složek. Z ní se později díky podpoře záchranářů a soukromých partnerů v čele s Nadací Vodafone a Generali České pojišťovny stala oficiální aplikace Záchranka, která nyní slouží jak pro zdravotnickou záchrannou službu, tak horskou a vodní záchrannou službu nejen v Česku ale i v Rakousku, na slovenských horách a Maďarsku. Aplikaci má staženo více jak milion a půl uživatelů a za pět let provozu byla použita pro téměř 65 000 tísňových volání. Nově nabízí kromě přenosu polohy a dalších pacientských informací také přenos obrazu z místa události a od léta také novinky pro Horskou službu a prevenci horských nebezpečí.

Boris Mittelmann

Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

Tomáš Rohožka

Tomáš Rohožka je ředitelem Business Unit Healthcare ve společnosti Asseco Central Europe, kde pracuje již od roku 2016. Informačním technologiím se začal věnovat již během svého studia se specializací na elektronické počítačové systémy. Na své předchozí pozici se zabýval návrhem softwarové architektury řešení informačních technologií. Během své kariéry zastával několik pozic v mezinárodních společnostech jako Integration Specialist, Solution Architect a Senior Software Architect. Ve společnosti Asseco se se svým týmem soustředí na vývoj IS nové generace pro nemocnice a rozvoji systémů pro efektivní fungování nemocnic na Slovensku a v zahraničí.

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 29leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. Jindřich Šavel působí v Novicomu od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

Jan Váša

Jan Váša působí ve společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. na pozici Cyber Security Sales. Informačním technologiím se věnuje od mládí, kdy se začal zabývat vývojem software a informačních systémů. Od poloviny 90. let se podílel na rozvoji internetových služeb včetně řešení jejich bezpečnosti. Během své kariéry zastával různé manažerské role jak v pozici distributora s přidanou hodnotou, koncového dodavatele informačních systémů a služeb, tak i na straně předního výrobce ICT s globální působností. Posledních deset let se zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti Atos se soustředí na zvýšení úrovně zabezpečení ICT prostředí u zákazníků v ČR a na Slovensku se zvláštním zřetelem na segment zdravotnictví.

Martin Zeman

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika - lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 30 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. V současné době odpovídá za strategický a koncepční rozvoj digitalizace zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví. Je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

David Zika

Ve Schneider Electric zastává pozici ředitele divize Secure Power, a to pro Česko a Slovensko. Rozvíjí obchodní aktivity v oblasti datových center, edge computingu či nepřerušitelných zdrojů napájení.
Během kariéry sbíral David Zika zkušenosti na různých pozicích od prodeje přes služby až po celková řešení, a to například ve firmách General Electric, Zebra Technologies či APC, kterou v roce 2007 společnost Schneider Electric koupila.