Tato akce již proběhla. Další akce Legislativní novinky roku 2022 se koná 11. 1. 2022.

Mzdová účtárna v době koronaviru

Téma
Online školení

PRO KOHO

Školení je vhodné pro všechny mzdové účetní.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

• Praktické otázky související s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele – překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví (karanténa, ošetřovné, souběh nemocenských dávek, přeshraniční zaměstnanci, ELDP, částečná nezaměstnanost, dočasné přidělení, pracovnělékařské prohlídky, program Antivirus a připravované změny, aktuální vyjádření MPSV k určení překážky a následným kontrolám, účtování příspěvku, odložení odvodů pojistného pro zaměstnavatele atd.). 

• Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům – povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům. 

• Změny provádění exekučních srážek ze mzdy – novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.  

• Změny v exekucích a insolvencích (tzv. lex covid justice), odstupné, daňový bonus, insolvence, snížení srážek ze mzdy a odklady exekucí atd.  

• Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd. 

• Aktuálně k eNeschopenkám – změny v notifikacích, aktuální i připravované změny v ePortálu pro zaměstnavatele, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.  

• Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání.

• Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace).

• Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání školení.

Dagmar Kučerová

PhDr. Dagmar Kučerová

Lektorskou činností se zabývá od roku 2009. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Středoškolské ekonomické vzdělání a několikaletou účetní praxi doplnila studiem pedagogiky na filosofické fakultě se specializací v oboru vzdělávání dospělých. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní, členkou Komory certifikovaných účetních. Několik let přednášela na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Působí také jako redaktorka serveru Podnikatel.cz, kde publikuje články převážně z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager