Program

9:00 - 13:00

Mzdová účtárna v době koronaviru

Praktické otázky související s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele – překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví (karanténa, ošetřovné, souběh nemocenských dávek, přeshraniční zaměstnanci, ELDP, částečná nezaměstnanost, dočasné přidělení, pracovnělékařské prohlídky, program Antivirus a připravované změny, aktuální vyjádření MPSV k určení překážky a následným kontrolám, účtování příspěvku, odložení odvodů pojistného pro zaměstnavatele atd.).

Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům – povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.

Změny provádění exekučních srážek ze mzdy – novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.

Změny v exekucích a insolvencích (tzv. lex covid justice), odstupné, daňový bonus, insolvence, snížení srážek ze mzdy a odklady exekucí atd.

Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd.

Aktuálně k eNeschopenkám – změny v notifikacích, aktuální i připravované změny v ePortálu pro zaměstnavatele, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.

Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání.

Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace).

Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání školení.