Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

10:30 - 10:50

Internet je nehlídané pískoviště

Michal Pátek Michal Pátek

Marketingový specialista

Michal Pátek

Během neúspěšných pokusů zamilovat si studium na ČVUT jsem dálkově absolvoval Filmovou vědu na FF MU. Humanitně jsem smýšlel i při výběru navazujícího oboru, a tak jsem si vybral Studia Nových Médií na FF UK, kde doposud studuji. Vždy mě fascinovala média, po filmu objevuji taje internetu, především z hlediska sociálních sítí a virálního marketingu. Tomu jsem se rozhodl věnovat i ve své diplomové práci. V současnosti pracuji jako marketingový specialista v cestovní kanceláři Exclusive Tours.

10:50 - 11:10

Důvěra v online sociálních sítích

Veronika Trachtová Veronika Trachtová

Analytik obsahu sociálních médií a online diskusí

Veronika Trachtová

Kouzlu online sociálních sítí jsem podlehla sice nedávno, zato intenzivně. V současné době se jimi zabývám jednak jako analytik obsahu sociálních médií a online diskusí pro společnost eMerite, a dále v rámci doktorandského studia informační vědy na FF UK. Zaměřuji se na fenomén důvěry v sociálních sítích, čímž navazuji na svou diplomovou práci v oboru Studia nových médií, kde jsem zkoumala utváření identity v sociálních sítích s důrazem na její narativní prvky. V Respekt institutu se podílím na projektu Inovace pro společnost, jehož cílem je podpora rozvoje společenských inovací založených na nových technologiích. Mám moc ráda zelenou barvu, a proto při práci na projektech používám zásadně zelený či černý fix.

11:10 - 11:30

Typologie uživatelů: sociální sítě a knihovny

Štěpánka Tůmová Štěpánka Tůmová
Štěpánka Tůmová

Štěpánka Tůmová odpromovala na Slezské univerzitě v Opavě, kde se věnovala oboru Informační studia a knihovnictví. Po ukončení studií nastoupila do Ústřední knihovny Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, kde působila jako odborný knihovník. Zde získala mnoho cenných a praktických zkušeností. Od roku 2008 pracuje jako asistentka na Oddělení informační vědy Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě. Vyučuje celou řadu odborných předmětů s důrazem na témata, která souvisí se sociálními médii, např. Patron Driven Acqsition, sociální komunikace v elektronickém prostředí, sociální média jako informační zdroj. V současné době studuje jako externí doktorandka na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, tématem její disertační práce jsou sociální sítě. Zajímá se o knihovny a vše co s nimi souvisí.

11:30 - 11:50

Martin Jerkovič: Challenging students to work on real world tasks

Petr Běla
11:50 - 13:30

Oběd (zajištěn pouze pro účastníky hradící plné vstupné)

14:30 - 15:10

Problematika sestavování rankingu

Dušan Janovský Dušan Janovský

Lektor, překladatel a konzultant v oblasti webových technologií

Seznam.cz

Dušan Janovský

Dušan Janovský působí v internetovém oboru od roku 2002, kdy poprvé nastoupil do české portálové jedničky Seznam.cz. Tady se střídavě věnoval kódování, PPC systémům, fulltextu a od roku 2008 v Seznamu vede tým fulltextového vyhledávání. Během své kariéry krátce působil také v oblasti poradenství a to pro společnost Google. V oblasti tvorby webů je autorsky spojen s renomovaným projektem www.jakpsatweb.cz, v posledních letech stál u zrodu několika obsahových webů o cestování kreta.rovnou.cz, bulharsko.evropou.cz nebo www.tunisko.com. Dušan Janovský pochází ze Slaného, mezi jeho koníčky patří hra na harfu, ekonomie, kreativní psaní a hra Starcraft.

15:10 - 15:50

Úvod do social network analysis

Jan Schmid Jan Schmid

Head of Quantitative Research

Perfect Crowd

Jan Schmid

Jan Schmid se již 10 let věnuje marketingovému výzkumu. Experimentuje s dolováním a zpracováním dat ze sociálních médií a jejich propojením s konvenčními výzkumnými technikami. V současné době vede sekci kvantitativního výzkumu v agentuře Perfect Crowd. Na New Media Inspiration vystoupí již potřetí.

15:50 - 16:30

Coffee break

16:30 - 17:10

Vizualizace dat a jejich interpretace

Karel Minařík Karel Minařík

Designér, programátor a analytik

Elasticsearch.com

17:10 - 17:50

Strojová analýza příspěvků v sociálních sítích

Josef Šlerka Josef Šlerka

Ředitel

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Josef Šlerka

Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, bývalý šéf výzkumu ve společnosti Socialbakers a nynější ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vedoucí Studia nových médií na Univerzitě Karlově.