Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:30

Registace účastníků

9:30 - 9:40

Zahájení semináře - úvodní slovo

Michal Zolman Michal Zolman

Programový ředitel

Internet Info

Michal Zolman

Michal vystudoval VŠMVV obor diplomacie a public relations. Dříve působil v mediální agentuře MediaCom jako nákupčí printové a ambientní reklamy. Od roku 2010 pracuje ve společnosti Internet Info, nejprve jako Key Account Manager, od roku 2012 působí na pozici Programového ředitele. Michal zajišťuje program konferencí a setkání v rámci TUESDAY Business Network a komunikaci s partnery. Zajímá se o technologie, internetový marketing, nová média a inovace v podnikání.

9:45 - 10:45

Nový občanský zákoník & Internet

Zaměříme se na změny, které nový občanský zákoník přinese (či možná nepřinese) do světa internetu. Oblasti a témata, kterými se hodláme zabývat, zahrnují elektronické uzavírání smluv dle NOZ, nová regulace spotřebitelských (distančních) smluv, novinky týkající se obchodních podmínek, úprava smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem, ochrana osobnosti a případně jakékoli další praktické otázky, které nás nebo Vás v této souvislosti napadnou.

Vojtěch Chloupek Vojtěch Chloupek

Partner

Bird & Bird

Vojtěch Chloupek

Vojtěch je seniorním advokátem v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví, informačních technologií a médií. Vedle těchto oblastí získal Vojtěch také řadu zkušeností v oblasti práva hospodářské soutěže a M&A transakcí. V letech 2002–2003 pracoval v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Vojtěch studoval právo na Právnické fakultě UK v Praze, na Univerzitě v Oxfordu a také divadelní produkci na DAMU. Vojtěch pravidelně přednáší a vyjadřuje se k problematice práv duševního vlastnictví.

Martin Špička Martin Špička

Advokát

Bird & Bird

Martin Špička

Martin je advokátem pražské pobočky Bird & Bird a členem skupiny korporátního práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na oblast transakcí, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozhodčího a insolvenčního řízení. Má více než dvanáct let zkušeností z českých i zahraničních advokátních kanceláří. Před samotným nástupem do Bird & Bird působil téměř devět let v kanceláři Weinhold Legal.

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:00

Nový zákon o obchodních korporacích - změny v s.r.o. a a.s. - na co se těšit, čeho se bát

  • Povinné změny v první polovině roku 2014
  • Jednodušší zakládání společností
  • Hrátky s obchodními podíly a akciemi
  • Konec šikany (rezervní fond, obchody mezi propojenými osobami)
  • Nové možnosti ve vyplácení zisku
  • Zpřísnění odpovědnosti statutárních orgánů
  • Odpovědnost za nesprávná rozhodnutí manažerů
Petr Kincl Petr Kincl

Vedoucí advokát

PricewaterhouseCooper Legal s.r.o., advokátní kancelář

Petr Kincl

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. Je zkušeným právníkem s praxí nejen v České Republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, když působil i na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Petr se specializuje především na sektorové regulace (zejména TMT, retail, bankovnictví a finance) a vede tým PwC Legal pro implementaci reformy soukromého práva.

12:00

Předpokládaný konec semináře