Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal se po ukončení strojírenského studia postupně začal věnovat oblasti osobních financí a bankovnictví. Působil v dopravě, pojišťovnictví a v majetkoprávních oblastech. Od poloviny roku 2005 vedl finanční server FinExpert a jako zástupce šéfredaktora zároveň časopis Osobní finance. Je autorem řady článků a publikací o platebních kartách a osobních financích. Od roku 2007 je šéfredaktorem serveru Měšec.cz.

Přednášející

Jiří Beran

Jiří Beran absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti pracuje na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení Platební služby a tržní infrastruktura. Dlouhodobě se věnuje zejména soukromoprávním aspektům platebního styku. Byl zodpovědný za transpozici směrnice o platebních službách a během českého předsednictví v Radě EU vedl tým vyjednávající novou směrnici o elektronických penězích a nařízení o přeshraničních platbách. Je členem několika pracovních skupin Rady EU v oblasti platební legislativy, Národního koordinačního výboru SEPA v ČR a rozkladové komise České národní banky.

Libor Dupal

Libor Dupal absolvoval potravinářskou chemii a biotechnologii na Vysoké škole chemicko- technologické v Praze. Po více než 10 let je předsedou Sdružení českých spotřebitelů. Zastupuje spotřebitelské organizace v ANEC (koordinace „evropských“ spotřebitelů v normalizaci) a od roku 2013 je za ČR členem koordinační skupiny evropských spotřebitelů (European Consumers Coordinative Group) při DG SANCO. V České republice je členem řady pracovních a poradních skupin.

Marcel Gajdoš

Country Manager společnosti Visa pro Českou republiku a Slovensko. Marcel Gajdoš působí na různých pozicích ve společnosti Visa od začátku roku 2006. Dříve zastával pozici Relationship Manager pro Českou republiku a Slovensko, jako i pozici Managera pro HSBC global.

Před svým příchodem do společnosti Visa působil v letech 2003 – 2006 jako Relationship Manager ve společnosti UniBank Slovakia a v období 2001 – 2003 v rámci customer service ve společnosti Well Fargo v USA. Marcel vystudoval VŠ management v Trenčíně a následně Univerzitu v Bratislavě. Získal také titul MBA.

Marie Hešnaurová

Ing. Marie Hešnaurová zastává pozici ředitelky odboru rozvoje platebních karet v České spořitelně. Platebními kartami se zabývá od r. 1992, v průběhu let pracovala na různých pozicích jak v oblasti acquiringu, tak v oblasti vydávání karet. Je členkou Výkonného výboru Sdružení pro platební karty a zastupuje české banky v pracovní skupině pro karty v Evropské platební radě v Bruselu.

Tomáš Hládek

Pan Hládek byl dlouholetým zaměstnancem centrální banky (se zhruba roční přestávkou na počátku 90. let 20. století pracoval v SBČS a ČNB přes 30 let). Mezi roky 1992 - 2011 působil v různých řídicích funkcích v oblasti platebního styku, později i v oblasti peněžního oběhu. V závěru svého působení v ČNB zastával pozici poradce guvernéra. Pan Hládek byl po několik let členem odborných výborů Evropské centrální banky, podílel se na práci odborných komisí Bank for International Settlements při přípravě souboru pravidel a doporučení v oblasti platebního styku a zúčtování. Po mnoho let je externím poradcem Mezinárodního měnového fondu. V současné době je vedoucím IT projektů v České bankovní asociaci, kterou zastupuje i ve strukturách Evropské bankovní federace či v boardu Evropské platební rady (European Payments Council).

Pavel Juřík

Ing. Pavel Juřík se věnuje sektoru platebních karet více než 20 let, jak na straně bank a finančních institucí (Komerční banka, HVB Bank, Home Credit International), tak na straně IT a consultingu (NESS Europe, GPE). Byl také dlouholetým předsedou SBK. Kromě obchodních a technických otázek platebních karet a mobilních plateb se věnuje i dopadům legislativy na kartový business. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Katarína Kakalíková

Katarína Kakalíková působí ve společnosti MasterCard jako Business Leader Public Policy se zaměřením na Českou republiku, Slovensko, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Ve společnosti působí od roku 2012. Regulaci na nejrůznejších úrovních se však v Bruselu věnuje dlouhodobě. 4 roky působila jako European Affairs Manager v Mouvement des Entreprises de France, předtím pracovala jako asistentka europoslance. Vystudovala Univerzitu Mateje Bela v Banskej Bystrici a University of Richmond.

Roman Kotlan

Ing. Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty. V oblasti platebních karet působí více než 20 let, z toho 16 let působil v ČSOB na různých manažerských pozicích. Je absolventem VŠE Praha, všestranně podporuje oblast platebních karet na domácím trhu, více než 10 let organizuje mezinárodní konference CARDFORUM, vydává odborný magazín CARDMAG, produkuje edukativní a reklamní spoty z oblasti karet. Ve volném čase se věnuje sportu a podpoře umění.

Miroslav Lukeš

Miroslav Lukeš je generálním ředitelem Mastercard pro Českou republiku, Rakousko a Slovensko. Financím a technologiím se věnuje přes 15 let. Do společnosti Mastercard přišel v roce 2011, před tím vedl šest let v McKinsey & Company projekty v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA, především v oblasti strategie, prodeje a marketingu. Pracoval také v GE Money Bank. Absolvoval prestižní program INSEAD MBA ve Francii. Promoval na magisterských programech European Joint Studies Programme a na Vysoké škole ekonomické v Praze v oborech financí a IT managementu.

Vladimír Plachý

Je specialistou na marketing a komunikaci s dlouholetou praxí v komunikačních agenturách a publishingu, mimo jiné působil jako BU manažer divize Infotainment ve vydavatelství IDG poskytujícím informace z oblasti ITC. Několik let působil také na manažerské pozici v divizi korporátních platebních karet společnosti American Express. V současné době se věnuje rozvoji mobilních platebních řešení jako jednatel společnosti Direct Pay.

Tomáš Reytt

Manažer v oddělení Poradenství pro Finanční sektor ve společnosti PwC. Tomáš Reytt má více než 13 let zkušeností v bankovním sektoru. Před nástupem do PwC pracoval na různých manažerských pozicích v jedné z největších bank působících na českém trhu a ve Stavební spořitelně, kde byl především zodpovědný za produktový a segmentový management, obchodní strategii, marketingovou komunikaci, řízení zákaznické zkušenosti, procesů a business development. Má zkušenosti s řízením řady projektů v oblasti Retail a SME strategií a transformací pro přední české, slovenské a zahraniční banky (Srbsko, Slovinsko, Bosna & Hercegovina). Tomáš získal titul MBA z Nottingham Trend University a je držitelem Six Sigma Green & Black Belt.

Milan Řezníček

Milan Řezníček, produktový manažer kreditních karet v Citibank. V oblasti platebních karet pracuje patnáct let. Zástupce Citibank ve Sdružení pro bankovní karty. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

Stanislav Šmolík

Stanislav Šmolík působí v oblasti obchodu a marketingu již více než 16 let. Kariéru zahájil v Českém Telecomu, kde pracoval na obchodních a manažerských pozicích. Ještě než začal řídit prodej na kartovém centru České spořitelny, tak pracoval pro společnost Konica Minolta. Je absolventem VŠE a MBA programu na Sheffield Hallam University.

Lenka Talavášek

Lenka Talavášek je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod a finanční management. Část života prožila v Německu a v USA a s těmito zeměmi spojila i svou dosavadní profesní kariéru. Ještě při studiích začala pracovat jako kreditní analytik pro americkou společnost Honeywell. V roce 2008 přešla do velkoobchodní společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, která patří do německé skupiny METRO Group AG, jedné ze světových vedoucích prodejních společností. Zde od roku 2011 vede oddělení Treasury & Finance Projects a zodpovídá za rozvoj a implementaci platebních metod jak pro zákazníky v České republice, tak na Slovensku.

Sirus Zafar


Sirus Zafar has been working in cards for 13 years. He started his professional career at MUZO, a.s. in 1996 and he joined Komercni banka, member of Societe Generale group, in 2007. During the 13 year period, Sirus's managerial experience ranged from IT and operation through application development to business. Sirus was responsible for many key projects, e.g. development of the card acceptance network in the Czech Republic, migration to EMV cards, launching first M-commerce applications (ATM top-up and SMS top-up). Sirus is vice chairman of the Czech Bank Card Association and member of Visa Europe Processing Forum. He graduated from the Charles University of Prague with Mgr.