Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Trendy v internetové bezpečnosti

Kapacita naplněna
Téma
Trendy v internetové bezpečnosti

Bezpečnostní hrozby se rok od roku mění. Stejně se musí měnit i odezva na ně. Držíte krok s riziky, nebo spoléháte na staré osvědčené postupy? Antivirus a firewall dnes už opravdu nestačí. A co je nejhorší, dnešní útoky jsou cílené a snaží se vás zneužít či okrást — ať jste jednotlivec, firma, provozovatel webu nebo státní úřad. Přijďte si poslechnout experty a seznámit se s aktuálním stavem rizik i zabezpečení všech aspektů online života. Pokryjeme i oblast mobilních technologií, která je z hlediska hrozeb zatím málo prozkoumaná. Speciálním dílčím tématem je zákon o kybernetické bezpečnosti: povíme si, co z něj plyne pro ty, jichž se týká přímo — jako jsou orgány veřejné moci — a co pro všechny ostatní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce