Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Jiří Dobeš

Jiří je spoluzakladatelem společnosti GoodAI Solutions, která se věnuje vývoji umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Poslední 3 roky působil v sesterské společnosti GoodAI Applied, se zaměřením na umělou inteligenci a data science řešení na míru pro komerční firmy napříč obory. Je zodpovědný nejen za projektové řízení a komerční část projektů, ale jeho specialitou je vývoj algoritmů umělé inteligence a neuronových sítí. Ve své přednášce představí systémy umělé inteligence pro průmysl 4.0.

Petr Fiala

Jako data scientist pracoval pro farmaceutickou společnost na projektech od primárního výzkumu po prodej. Poté přešel do start-upu, kde analyzoval e-sportovní hry pomocí strojového učení. Před třemi roky dokončil automatizovaný systém na algoritmické obchodování s krypto-měnami a založil společnost Soft Vision. S firmou Expinit s.r.o. spolupracuje na projektu využití strojového učení v e-learningu.

Zdeněk Havelka

Hledač arché a architekt. Zakladatel a CEO 33A+solution s kolegy bádající se snahou vytvořit umělé autonomní strojové vědomí ke zlepšení života v tomto světě.

Marek Klimeš

Marek Klimeš se z pozice CSO ve společnosti Vocalls podílí na šíření automatizace prostřednictvím řečových technologií a evangelizaci trhu v oblasti hlasových asistentů. V rámci svého působení na poli řečových technologií vedl mezinárodních konsorcium firem zabývajících se touto problematikou a zároveň se aktivně podílí na nasazení těchto technologií u zákazníků napříč Evropou.

Tomáš Krajník

Tomáš Krajník zkoumá aspekty dlouhodobé autonomie mobilních robotů v měnících se prostředích. Vyvíjí metody, které mobilním robotům umožňují z malého množství pozorování získat povědomí o probíhajících změnách a tyto následně předpovídat. Schopnost předpovídat změny s dostatečným předstihem zvyšuje efektivitu a spolehlivost robotů v prostředích, které se mění v důsledku lidské činnosti nebo sezónních vlivů. Metody, které spolu s kolegy vyvinul, využívají robotici NASA, EPFL, KIT, AIT a přispěly k vítězství týmů ČVUT v soutěžích pořádaných agenturou DARPA a MBZIRC. Spolupracuje s výzkumnými ústavy po celém světě a prezentoval svou práci na předních světových pracovištích, včetně CSAIL-MIT, GRASP-UPENN, ORI-Oxford nebo ASL-ETH.

Luboš Král

Luboš Král vystudoval ČVUT v Praze, obor Řídicí technika a robotika. Pracoval a pracuje zejména na projektech, propojující výzkum a vývoj „mission-critical“ a „life-critical“ produktů, včetně technologického transferu výzkumných výsledků do praxe. Ve své praxi spolupracoval se společnostmi z EU a USA, s výrobci zdravotnických zařízení, telekomunikací, automotive a další. Zaměřuje se zejména na spolupráci výzkumných týmů a podporu zavádění nových produktů v aplikačních oblastech jako je informatika, umělá inteligence, robotika a strojové učení.

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Martin Rehák

Martin je CEO a zakladatel start-upu Resistant AI. Ten vytváří řešení pro zabezpečení strojového učení a statistických technik aplikovaných na hodnocení úvěrového rizika, detekci podvodů, boj proti praní špinavých peněz a další finanční rozhodnutí. Před svou současnou pozicí Martin vedl tým Cognitive Threat Analytics (CTA) společnosti Cisco. CTA byla součástí portfolia Advanced Threat a poskytovala pokročilou detekci hrozeb analýzou síťového provozu pro více než 25 milionů uživatelů po celém světě. Před svou rolí v Cisco byl generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Cognitive Security, kterou společnost Cisco koupila v roce 2013. Martin je držitelem inženýrského titulu na Ecole Centrale Paris a Ph.D. v AI na ČVUT v Praze.

Jan Rygl

Jan Rygl je CTO a spoluzakladatel společnosti AI check, brněnského AI studia věnujícího se vývoji a výzkumu na míru. Jan vystudoval umělou inteligenci na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, prošel výzkumem v Seznamu, v RaRe technologies, ve Phonexii, v GoodAI i v Born Digital a věnoval se akademickému výzkumu, za který obdržel Cenu ministra za nejlepší bezpečnostní výzkum. Za svůj nejčerstvější úspěch považuje vytvoření nejpoužívanějšího českého a slovenského voicebota, se kterým už jste možná mluvili na zákaznické lince u některého z velkých mobilních operátorů. Jeho aktuálním cílem je pomoci firmám a institucím se zaváděním umělé inteligence s heslem: Digitalizace je nutnost, umělá inteligence je konkurenční výhoda.

Aleš Špidla

Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. V současné době pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a ve stejné pozici na Úřadu městské části Praha 5.