Přednášející

Marek Klimeš

Marek Klimeš se z pozice CSO ve společnosti Vocalls podílí na šíření automatizace prostřednictvím řečových technologií a evangelizaci trhu v oblasti hlasových asistentů. V rámci svého působení na poli řečových technologií vedl mezinárodních konsorcium firem zabývajících se touto problematikou a zároveň se aktivně podílí na nasazení těchto technologií u zákazníků napříč Evropou.

Tomáš Krajník

Tomáš Krajník zkoumá aspekty dlouhodobé autonomie mobilních robotů v měnících se prostředích. Vyvíjí metody, které mobilním robotům umožňují z malého množství pozorování získat povědomí o probíhajících změnách a tyto následně předpovídat. Schopnost předpovídat změny s dostatečným předstihem zvyšuje efektivitu a spolehlivost robotů v prostředích, které se mění v důsledku lidské činnosti nebo sezónních vlivů. Metody, které spolu s kolegy vyvinul, využívají robotici NASA, EPFL, KIT, AIT a přispěly k vítězství týmů ČVUT v soutěžích pořádaných agenturou DARPA a MBZIRC. Spolupracuje s výzkumnými ústavy po celém světě a prezentoval svou práci na předních světových pracovištích, včetně CSAIL-MIT, GRASP-UPENN, ORI-Oxford nebo ASL-ETH.

Luboš Král

Luboš Král vystudoval ČVUT v Praze, obor Řídicí technika a robotika. Pracoval a pracuje zejména na projektech, propojující výzkum a vývoj „mission-critical“ a „life-critical“ produktů, včetně technologického transferu výzkumných výsledků do praxe. Ve své praxi spolupracoval se společnostmi z EU a USA, s výrobci zdravotnických zařízení, telekomunikací, automotive a další. Zaměřuje se zejména na spolupráci výzkumných týmů a podporu zavádění nových produktů v aplikačních oblastech jako je informatika, umělá inteligence, robotika a strojové učení.

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Martin Rehák

Martin je CEO a zakladatel start-upu Resistant AI. Ten vytváří řešení pro zabezpečení strojového učení a statistických technik aplikovaných na hodnocení úvěrového rizika, detekci podvodů, boj proti praní špinavých peněz a další finanční rozhodnutí. Před svou současnou pozicí Martin vedl tým Cognitive Threat Analytics (CTA) společnosti Cisco. CTA byla součástí portfolia Advanced Threat a poskytovala pokročilou detekci hrozeb analýzou síťového provozu pro více než 25 milionů uživatelů po celém světě. Před svou rolí v Cisco byl generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Cognitive Security, kterou společnost Cisco koupila v roce 2013. Martin je držitelem inženýrského titulu na Ecole Centrale Paris a Ph.D. v AI na ČVUT v Praze.

Jan Rygl

Jan Rygl je CTO a spoluzakladatel společnosti AI check, brněnského AI studia věnujícího se vývoji a výzkumu na míru. Jan vystudoval umělou inteligenci na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, prošel výzkumem v Seznamu, v RaRe technologies, ve Phonexii, v GoodAI i v Born Digital a věnoval se akademickému výzkumu, za který obdržel Cenu ministra za nejlepší bezpečnostní výzkum. Za svůj nejčerstvější úspěch považuje vytvoření nejpoužívanějšího českého a slovenského voicebota, se kterým už jste možná mluvili na zákaznické lince u některého z velkých mobilních operátorů. Jeho aktuálním cílem je pomoci firmám a institucím se zaváděním umělé inteligence s heslem: Digitalizace je nutnost, umělá inteligence je konkurenční výhoda.