Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:40

Umělá inteligence v kontaktních centrech jako realita dnešních dní

Umělá inteligence v kontaktních centrech – nejedná se o budoucnost, ale realitu kontaktních center v Evropě. Virtuální asistenti jsou k dispozici 24/7, dokáží odpovědět na dotaz klienta okamžitě a držet konzistentní kvalitu zákaznického servisu. Jak dlouho trvá vytvořit virtuálního asistenta, jak jsou s nimi spokojeni zákazníci a jakou mají asistenti úspěšnost? To a mnohem více se dozvíte v naší prezentaci. Součástí prezentace je případová studie nasazení voicebota ve společnosti Cofidis, kterou popíše COO společnosti, Milan Bouda

Marek Klimeš Marek Klimeš

CSO

Vocalls Inc

Marek Klimeš

Marek Klimeš se z pozice CSO ve společnosti Vocalls podílí na šíření automatizace prostřednictvím řečových technologií a evangelizaci trhu v oblasti hlasových asistentů. V rámci svého působení na poli řečových technologií vedl mezinárodních konsorcium firem zabývajících se touto problematikou a zároveň se aktivně podílí na nasazení těchto technologií u zákazníků napříč Evropou.

9:40 - 10:10

FreMEn contra Covid - prediktivní prostoročasové modely pro sociální zdrženlivost

Představíme systém který s několikadenním předstihem předpovídá míru zaplněnosti veřejných míst. Uživatelé systému tak mohou snížit riziko vystavení se virové nákaze tím, že nezbytné pochůzky realizují v době, kdy je na daných místech malé množství lidí. Systém je postaven na prostoročasových modelech pro autonomní roboty, které se musí umět přizpůsobovat rytmu a dynamice prostředí ve kterém interagují s lidmi. Modelováno je prostředí, nikoliv osoby a systém tak pracuje pouze s anonymními daty. Prototyp systému je v současné době dostupný na https://kdynakoupit.cz.

Tomáš Krajník Tomáš Krajník

docent

ČVUT FEL

Tomáš Krajník

Tomáš Krajník zkoumá aspekty dlouhodobé autonomie mobilních robotů v měnících se prostředích. Vyvíjí metody, které mobilním robotům umožňují z malého množství pozorování získat povědomí o probíhajících změnách a tyto následně předpovídat. Schopnost předpovídat změny s dostatečným předstihem zvyšuje efektivitu a spolehlivost robotů v prostředích, které se mění v důsledku lidské činnosti nebo sezónních vlivů. Metody, které spolu s kolegy vyvinul, využívají robotici NASA, EPFL, KIT, AIT a přispěly k vítězství týmů ČVUT v soutěžích pořádaných agenturou DARPA a MBZIRC. Spolupracuje s výzkumnými ústavy po celém světě a prezentoval svou práci na předních světových pracovištích, včetně CSAIL-MIT, GRASP-UPENN, ORI-Oxford nebo ASL-ETH.

10:10 - 10:40

Proces zavádění umělé inteligence do firem

Tlak na digitalizaci organizací se urychluje a ti, co ji nezvládnou, nemusí na trhu zůstat. Společnosti, které začaly s procesem digitalizace včas, mají jistě výhodu, ale místo usínání na vavřínech je třeba myslet na budoucnost ― na umělou inteligenci. A společnosti, jež digitalizaci teprve plánují, mají jedinečnou možnost do ní AI zahrnout.
Přestože si AI můžeme představit jako kouzelnou černou krabičku, do které sypeme data a dostáváme z ní rozhodnutí, samotný proces zapojení AI je mnohem komplexnější | složitější. 1. AI stojí na datech, která jsou často neúplná nebo chybová. 2. Propojení s podnikovými systémy bývá technicky náročný úkon. 3. Je třeba získat důvěru a podporu všech zaměstnanců ― AI tu není od toho, aby jim brala práci, ale aby jim uvolnila ruce pro vytváření inovací a hodnot pro firmu.
Na přednášce projdeme nejzásadnější úskalí nasazování AI do firem a způsoby, jak se s nimi vypořádat.

Jan Rygl Jan Rygl

CTO

AI Check

Jan Rygl

Jan Rygl je CTO a spoluzakladatel společnosti AI check, brněnského AI studia věnujícího se vývoji a výzkumu na míru. Jan vystudoval umělou inteligenci na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, prošel výzkumem v Seznamu, v RaRe technologies, ve Phonexii, v GoodAI i v Born Digital a věnoval se akademickému výzkumu, za který obdržel Cenu ministra za nejlepší bezpečnostní výzkum. Za svůj nejčerstvější úspěch považuje vytvoření nejpoužívanějšího českého a slovenského voicebota, se kterým už jste možná mluvili na zákaznické lince u některého z velkých mobilních operátorů. Jeho aktuálním cílem je pomoci firmám a institucím se zaváděním umělé inteligence s heslem: Digitalizace je nutnost, umělá inteligence je konkurenční výhoda.

10:40 - 11:00

Přestávka

11:00 - 11:30

Útoky na systémy umělé inteligence a jejich obrana

Martin ve své přednášce ukáže teoretické i reálné útoky proti systémům využívající umělou inteligenci ve finančním sektoru. Tyto útoky představují nová a neobvyklá rizika spojená s plně automatizovanými operacemi v digitálním světě. Zároveň také představí best practices pro zabezpečení operací využívajících umělou inteligenci a doporučí nejspolehlivější technologie.

Martin Rehák Martin Rehák

CEO

Resistant AI

Martin Rehák

Martin je CEO a zakladatel start-upu Resistant AI. Ten vytváří řešení pro zabezpečení strojového učení a statistických technik aplikovaných na hodnocení úvěrového rizika, detekci podvodů, boj proti praní špinavých peněz a další finanční rozhodnutí. Před svou současnou pozicí Martin vedl tým Cognitive Threat Analytics (CTA) společnosti Cisco. CTA byla součástí portfolia Advanced Threat a poskytovala pokročilou detekci hrozeb analýzou síťového provozu pro více než 25 milionů uživatelů po celém světě. Před svou rolí v Cisco byl generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Cognitive Security, kterou společnost Cisco koupila v roce 2013. Martin je držitelem inženýrského titulu na Ecole Centrale Paris a Ph.D. v AI na ČVUT v Praze.

11:30 - 12:00

Výzvy a právní aspekty umělé inteligence

Vývoj a nasazování moderních technologií založených na umělé inteligenci v praxi naráží na limity stanovené stávající regulací. Vzhledem k připravovanému nařízení Evropské komise by se tento právní rámec měl do budoucna ještě zpřísnit. Cílem webináře je přiblížit účastníkům, na co je v praxi třeba myslet a smluvně upravit ve vztazích s dodavateli, pokud společnost implementuje nástroje založené nebo spojené s umělou inteligencí tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení práv jednotlivců.

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

12:00 - 12:30

Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0

Implementace AI metod v žurnalistice pro automatizaci přípravy článku a ověřování a vyhledávání faktů. Ukázky současného stavu v ČR a na příkladech z použití v prostředí českého jazyka.

Luboš Král Luboš Král

Zástupce vedoucího AIC

ČVUT FEL

Luboš Král

Luboš Král vystudoval ČVUT v Praze, obor Řídicí technika a robotika. Pracoval a pracuje zejména na projektech, propojující výzkum a vývoj „mission-critical“ a „life-critical“ produktů, včetně technologického transferu výzkumných výsledků do praxe. Ve své praxi spolupracoval se společnostmi z EU a USA, s výrobci zdravotnických zařízení, telekomunikací, automotive a další. Zaměřuje se zejména na spolupráci výzkumných týmů a podporu zavádění nových produktů v aplikačních oblastech jako je informatika, umělá inteligence, robotika a strojové učení.

12:30 - 13:00

Přestávka

13:00 - 13:30

Vystoupí zástupce společnosti Expinit

13:30 - 14:00

Téma přednášky brzy upřesníme

14:05

Předpokládaný konec akce