Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:40

Umělá inteligence v kontaktních centrech jako realita dnešních dní

Umělá inteligence v kontaktních centrech – nejedná se o budoucnost, ale realitu kontaktních center v Evropě. Virtuální asistenti jsou k dispozici 24/7, dokáží odpovědět na dotaz klienta okamžitě a držet konzistentní kvalitu zákaznického servisu. Jak dlouho trvá vytvořit virtuálního asistenta, jak jsou s nimi spokojeni zákazníci a jakou mají asistenti úspěšnost? To a mnohem více se dozvíte v naší prezentaci. Součástí prezentace je případová studie nasazení voicebota ve společnosti Cofidis, kterou popíše COO společnosti, Milan Bouda

Marek Klimeš Marek Klimeš

CSO

VOCALLS

Marek Klimeš

Marek Klimeš se z pozice CSO ve společnosti Vocalls podílí na šíření automatizace prostřednictvím řečových technologií a evangelizaci trhu v oblasti hlasových asistentů. V rámci svého působení na poli řečových technologií vedl mezinárodních konsorcium firem zabývajících se touto problematikou a zároveň se aktivně podílí na nasazení těchto technologií u zákazníků napříč Evropou.

9:40 - 10:10

FreMEn contra Covid - prediktivní prostoročasové modely pro sociální zdrženlivost

Představíme systém který s několikadenním předstihem předpovídá míru zaplněnosti veřejných míst. Uživatelé systému tak mohou snížit riziko vystavení se virové nákaze tím, že nezbytné pochůzky realizují v době, kdy je na daných místech malé množství lidí. Systém je postaven na prostoročasových modelech pro autonomní roboty, které se musí umět přizpůsobovat rytmu a dynamice prostředí ve kterém interagují s lidmi. Modelováno je prostředí, nikoliv osoby a systém tak pracuje pouze s anonymními daty. Prototyp systému je v současné době dostupný na https://kdynakoupit.cz.

Tomáš Krajník Tomáš Krajník

docent

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Tomáš Krajník

Tomáš Krajník zkoumá aspekty dlouhodobé autonomie mobilních robotů v měnících se prostředích. Vyvíjí metody, které mobilním robotům umožňují z malého množství pozorování získat povědomí o probíhajících změnách a tyto následně předpovídat. Schopnost předpovídat změny s dostatečným předstihem zvyšuje efektivitu a spolehlivost robotů v prostředích, které se mění v důsledku lidské činnosti nebo sezónních vlivů. Metody, které spolu s kolegy vyvinul, využívají robotici NASA, EPFL, KIT, AIT a přispěly k vítězství týmů ČVUT v soutěžích pořádaných agenturou DARPA a MBZIRC. Spolupracuje s výzkumnými ústavy po celém světě a prezentoval svou práci na předních světových pracovištích, včetně CSAIL-MIT, GRASP-UPENN, ORI-Oxford nebo ASL-ETH.

10:10 - 10:40

Proces zavádění umělé inteligence do firem

Tlak na digitalizaci organizací se urychluje a ti, co ji nezvládnou, nemusí na trhu zůstat. Společnosti, které začaly s procesem digitalizace včas, mají jistě výhodu, ale místo usínání na vavřínech je třeba myslet na budoucnost ― na umělou inteligenci. A společnosti, jež digitalizaci teprve plánují, mají jedinečnou možnost do ní AI zahrnout.
Přestože si AI můžeme představit jako kouzelnou černou krabičku, do které sypeme data a dostáváme z ní rozhodnutí, samotný proces zapojení AI je mnohem komplexnější | složitější. 1. AI stojí na datech, která jsou často neúplná nebo chybová. 2. Propojení s podnikovými systémy bývá technicky náročný úkon. 3. Je třeba získat důvěru a podporu všech zaměstnanců ― AI tu není od toho, aby jim brala práci, ale aby jim uvolnila ruce pro vytváření inovací a hodnot pro firmu.
Na přednášce projdeme nejzásadnější úskalí nasazování AI do firem a způsoby, jak se s nimi vypořádat.

Jan Rygl Jan Rygl

CTO

AI Check

Jan Rygl

Jan Rygl je CTO a spoluzakladatel společnosti AI check, brněnského AI studia věnujícího se vývoji a výzkumu na míru. Jan vystudoval umělou inteligenci na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, prošel výzkumem v Seznamu, v RaRe technologies, ve Phonexii, v GoodAI i v Born Digital a věnoval se akademickému výzkumu, za který obdržel Cenu ministra za nejlepší bezpečnostní výzkum. Za svůj nejčerstvější úspěch považuje vytvoření nejpoužívanějšího českého a slovenského voicebota, se kterým už jste možná mluvili na zákaznické lince u některého z velkých mobilních operátorů. Jeho aktuálním cílem je pomoci firmám a institucím se zaváděním umělé inteligence s heslem: Digitalizace je nutnost, umělá inteligence je konkurenční výhoda.

10:40 - 11:00

Přestávka

11:00 - 11:30

Útoky na systémy umělé inteligence a jejich obrana

Martin ve své přednášce ukáže teoretické i reálné útoky proti systémům využívající umělou inteligenci ve finančním sektoru. Tyto útoky představují nová a neobvyklá rizika spojená s plně automatizovanými operacemi v digitálním světě. Zároveň také představí best practices pro zabezpečení operací využívajících umělou inteligenci a doporučí nejspolehlivější technologie.

Martin Rehák Martin Rehák

CEO

Resistant AI

Martin Rehák

Martin je CEO a zakladatel start-upu Resistant AI. Ten vytváří řešení pro zabezpečení strojového učení a statistických technik aplikovaných na hodnocení úvěrového rizika, detekci podvodů, boj proti praní špinavých peněz a další finanční rozhodnutí. Před svou současnou pozicí Martin vedl tým Cognitive Threat Analytics (CTA) společnosti Cisco. CTA byla součástí portfolia Advanced Threat a poskytovala pokročilou detekci hrozeb analýzou síťového provozu pro více než 25 milionů uživatelů po celém světě. Před svou rolí v Cisco byl generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Cognitive Security, kterou společnost Cisco koupila v roce 2013. Martin je držitelem inženýrského titulu na Ecole Centrale Paris a Ph.D. v AI na ČVUT v Praze.

11:30 - 12:00

Výzvy a právní aspekty umělé inteligence

Vývoj a nasazování moderních technologií založených na umělé inteligenci v praxi naráží na limity stanovené stávající regulací. Vzhledem k připravovanému nařízení Evropské komise by se tento právní rámec měl do budoucna ještě zpřísnit. Cílem webináře je přiblížit účastníkům, na co je v praxi třeba myslet a smluvně upravit ve vztazích s dodavateli, pokud společnost implementuje nástroje založené nebo spojené s umělou inteligencí tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení práv jednotlivců.

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

12:00 - 12:30

Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0

Implementace AI metod v žurnalistice pro automatizaci přípravy článku a ověřování a vyhledávání faktů. Ukázky současného stavu v ČR a na příkladech z použití v prostředí českého jazyka.

Luboš Král Luboš Král

Zástupce vedoucího AIC

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Luboš Král

Luboš Král vystudoval ČVUT v Praze, obor Řídicí technika a robotika. Pracoval a pracuje zejména na projektech, propojující výzkum a vývoj „mission-critical“ a „life-critical“ produktů, včetně technologického transferu výzkumných výsledků do praxe. Ve své praxi spolupracoval se společnostmi z EU a USA, s výrobci zdravotnických zařízení, telekomunikací, automotive a další. Zaměřuje se zejména na spolupráci výzkumných týmů a podporu zavádění nových produktů v aplikačních oblastech jako je informatika, umělá inteligence, robotika a strojové učení.

12:30 - 13:00

Přestávka

13:00 - 13:30

A-Brain – algoritmický mozek k zvýšení firemní efektivity ve ŠKODA AUTO

V přednášce bude vysvětlena 3. generace AI založená na „model & value based reinforcement learning“. Dále bude předvedena její aplikace v reálném projektu ve ŠKODA AUTO.

Zdeněk Havelka Zdeněk Havelka

CEO

33A+solutions

Zdeněk Havelka

Hledač arché a architekt. Zakladatel a CEO 33A+solution s kolegy bádající se snahou vytvořit umělé autonomní strojové vědomí ke zlepšení života v tomto světě.

13:30 - 14:00

Jak COVID-19 urychlil zavádění umělé inteligence do firem

Začátek pandemie zpomalil mnoho průmyslových odvětví a přes noc změnil business prostředí. Došlo k masivnímu narušení pracovní síly, kolapsu dodavatelského řetězce a částečnému uzavření firem. Společnosti přešly od inovací a experimentování ke zmrazení svých rozpočtů a zaměřily se na přežití. Naši klienti i my sami jsme prošli cestou přizpůsobení se novému normálu. Jsme velmi rádi, že se můžeme podělit o naše zkušenosti a sdílet jak může AI pomoci vaší společnosti v této nové situaci. Jak odemknout skutečný potenciál AI? Jak a kde začít? Zjistěte, jak jsme od roku 2016 pomohli našim klientům ve více než 50 projektech.

Jiří Dobeš Jiří Dobeš

Managing partner

GoodAI Solutions

Jiří Dobeš

Jiří je spoluzakladatelem společnosti GoodAI Solutions, která se věnuje vývoji umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Poslední 3 roky působil v sesterské společnosti GoodAI Applied, se zaměřením na umělou inteligenci a data science řešení na míru pro komerční firmy napříč obory. Je zodpovědný nejen za projektové řízení a komerční část projektů, ale jeho specialitou je vývoj algoritmů umělé inteligence a neuronových sítí. Ve své přednášce představí systémy umělé inteligence pro průmysl 4.0.

14:00 - 14:30

Umělá inteligence v e-Learningu? Ano

Umělá inteligence nachází stále širší uplatnění. Jedno z těch spíše neobvyklých je zapojení umělé inteligence do e-learningu, hlavně do jeho zkvalitňování. Například individualizovat e-learningové kurzy dle znalostí studenta pomocí strojového učení.

Petr Fiala Petr Fiala

Zakladatel a CEO ve společnosti

Soft Vision

Petr Fiala

Jako data scientist pracoval pro farmaceutickou společnost na projektech od primárního výzkumu po prodej. Poté přešel do start-upu, kde analyzoval e-sportovní hry pomocí strojového učení. Před třemi roky dokončil automatizovaný systém na algoritmické obchodování s krypto-měnami a založil společnost Soft Vision. S firmou Expinit s.r.o. spolupracuje na projektu využití strojového učení v e-learningu.

Aleš Špidla Aleš Špidla

Majitel

Ing. Aleš Špidla

Aleš Špidla

Odborník na kybernetickou a infomační bezpečnost Pracuje jako manažer kybernetické bezpečnost Úřadu městské části Praha 5. Spolupracuje na řadě projektů s kyberbezpečnostní problematikou. Je garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Občas se cítí jako mistr světa v házení hrachu na zeď.

14:35

Předpokládaný konec akce