Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Radan Dolejš Radan Dolejš

Šéfredaktor, Editor-in-Chief

Internet Info DG, a.s.

9:10 - 9:30

Národní strategie pro umělou inteligenci

Petr Očko Petr Očko

Náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Petr Očko

Petr Očko vystudoval informační management a evropskou integraci na VŠE a dále absolvoval studium v oblasti informační ekonomiky na FF UK. Začínal v technologickém startupu - Globe Internet. Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se pak na ministerstvu financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde měl na starosti zejména řízení klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, inovací a podnikání. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele úspěšně napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů.

9:30 - 9:50

IoT, jak pomůže umělá inteligence a BOT s řízením firmy

Radim Klabal Radim Klabal

Business Unit Manager

SOITRON

Radim Klabal

Radim Klabal se aktuálně v Soitronu zaměřuje na umělou inteligenci, využití botů a automatizaci procesů. Má praktické zkušenosti z mnoha realizovaných projektů. Je také specialistou na platformy Microsoft produktů v různých oblastech, infrastrukturu, návrh aplikací a cloudová řešení. Věnuje se vývoji nových produktů a rozvoji technologií v rámci oblasti Internet of Things. Testuje nové technologie a navrhovaná řešení na jejich využitelnost, budoucí potenciál a dopad na strategii firmy. V rámci projektu Identifikace potravin využíval platformu umělé inteligence pro analýzu správnosti vkládaných a měřených dat. Rád propojuje technologie s reálným životem a soustředí se na zavádění aplikací a automatizaci ve školách.

9:50 - 10:10

Jak inovovat pomocí umělé inteligence?

Ondřej Vaněk Ondřej Vaněk

CEO

Blindspot Solutions

10:10 - 10:30

Textová data ve strojovém učení

Ondřej Háva Ondřej Háva

Analytik

ACREA CR

Ondřej Háva

Ve společnosti ACREA CR se již dvacet let věnuji statistické analýze a dobývání znalostí z dat. V posledních letech jsem se zaměřil na zpracování volných textů a podílím se na vývoji textminingového software.

10:30 - 10:50

Využití nástrojů CI/CD a Cloud služeb pro strojové učení

Lukáš Smiga Lukáš Smiga

Cloud & Middleware Evangelist

ELOS Technologies

Lukáš Smiga

Lukáš se ve společnosti ELOS Technologies zabývá zavádění řešení, postupů a metod vývoje aplikací pomocí nástrojů CloudBees v prostředí Cloud Computing a kontejnerových platforem Red Hat, je lektorem pro školení produktů těchto dodavatelů a také se podílí ve výuce studentů Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně v problematice Business Process Management. Součástí jeho kompetencí v ELOS je nalézat způsoby podpory životního cyklu vývoje aplikací v moderním dynamickém prostředí privátních nebo veřejných cloudových poskytovatelů. Mezi takové potřeby tvorby software zákazníků patří i aplikace zaběhlých postupů pro tvorbu systémů strojového učení a umělé inteligence pomocí portfolia technologií a služeb nabízených společností ELOS.

10:50 - 11:10

Vytváříme dostupnou umělou inteligenci pro business a společnost

Dalibor Kačmář Dalibor Kačmář

Šéf týmu pro rozvoj partnerského ekosystému

MICROSOFT

Dalibor Kačmář

Dalibor Kačmář vystudoval obor automatizační technika a řízení na Technické univerzitě v Ostravě. Zde a na Northwest Missouri State University pak získal ve stejném oboru doktorát. 12 let působil na řadě vysokých škol v České republice, USA a Finsku, kde se odborně věnoval informačním technologiím. Se společnostní Microsoft odborně spolupracoval od roku 1998 a později působil na různých technologických a manažerských pozicích. Věnoval se vývoji software, vedl cloudovou divizi v čase, kdy cloud začal dobývat byznys a dnes se oborně zabývá oblastní umělé inteligence. Jako manažer v současné době vede tým, jehož cílem je budovat v České republice a na Slovensku moderní partnerský ekosystém.

11:10 - 11:40

Coffee break

11:40 - 12:00

Data a umělá inteligence

Emil Pelikán Emil Pelikán

Ředitel

Ústav informatiky Akademie věd ČR

Emil Pelikán

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. je vědeckým pracovníkem Ústavu informatiky AV ČR. Je autorem anebo spoluautorem více než 150 odborných a vědeckých prací z oblasti analýzy časových řad, umělých neuronových sítí a predikčních metod, které vyšly v našich i zahraničních časopisech anebo byly publikovány ve sbornících významných mezinárodních konferencí. Podílel se na vedení odborných týmů zabývajících se interdisciplinární problematikou modelování chování složitých systémů s dopady v řadě aplikačních oblastí. Od roku 2017 zastává funkci ředitele Ústavu informatiky AV ČR. Přednáší také na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

12:00 - 12:20

Umělá inteligence ve službách mechanika

Martin Kubáň Martin Kubáň

Project & Marketing Manager

Neuron soundware

12:20 - 12:40

Výzvy související s regulací umělé inteligence

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

12:40 - 13:00

Živá ukázka práce ethical hackera

Miroslav Ludvík Miroslav Ludvík

Předseda znaleckého ústavu

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka

13:00 - 13:20

Umělá inteligence z pohledu byznysu

Ondřej Ferdus Ondřej Ferdus

Zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky & manažer pro digitální ekonomiku

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ondřej Ferdus

Ondřej Ferdus je expertem Svazu průmyslu a dopravy ČR na oblast digitální ekonomiky. Tomuto tématu se věnoval již při svém působení v Úřadu vlády ČR, kde před svým odchodem do Svazu průmyslu, vedl oddělení koordinace digitální agendy přímo podřízené tehdejšímu koordinátorovi digitální agendy ČR. Ondřej Ferdus se věnuje všem aspektům digitální agendy a to jak na národní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Je také členem řady vládních výborů a pracovních skupin, které se touto tematikou zabývají.

13:20

Předpokládaný konec akce a oběd