Program

Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Radan Dolejš Radan Dolejš

Šéfredaktor, Editor-in-Chief

Internet Info DG, a.s.

9:10 - 9:30

Národní strategie pro umělou inteligenci

Petr Očko Petr Očko

Náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9:30 - 9:50

IoT, jak pomůže umělá inteligence a BOT s řízením firmy

Radim Klabal Radim Klabal

Business Unit Manager

SOITRON

Radim Klabal

Radim Klabal se aktuálně v Soitronu zaměřuje na umělou inteligenci, využití botů a automatizaci procesů. Má praktické zkušenosti z mnoha realizovaných projektů. Je také specialistou na platformy Microsoft produktů v různých oblastech, infrastrukturu, návrh aplikací a cloudová řešení. Věnuje se vývoji nových produktů a rozvoji technologií v rámci oblasti Internet of Things. Testuje nové technologie a navrhovaná řešení na jejich využitelnost, budoucí potenciál a dopad na strategii firmy. V rámci projektu Identifikace potravin využíval platformu umělé inteligence pro analýzu správnosti vkládaných a měřených dat. Rád propojuje technologie s reálným životem a soustředí se na zavádění aplikací a automatizaci ve školách.

9:50 - 10:10

Jak inovovat pomocí umělé inteligence?

Ondřej Vaněk Ondřej Vaněk

CEO

Blindspot Solutions

10:10 - 10:30

Textová data ve strojovém učení

Ondřej Háva Ondřej Háva

Analytik

ACREA CR

Ondřej Háva

Ve společnosti ACREA CR se již dvacet let věnuji statistické analýze a dobývání znalostí z dat. V posledních letech jsem se zaměřil na zpracování volných textů a podílím se na vývoji textminingového software.

10:30 - 10:50

Využití nástrojů CI/CD a Cloud služeb pro strojové učení

Lukáš Smiga Lukáš Smiga

ELOS Technologies

Lukáš Smiga

Lukáš se ve společnosti ELOS Technologies zabývá zavádění řešení, postupů a metod vývoje aplikací pomocí nástrojů Cloud Bees v prostředí Cloud Computing a kontejnerových platforem Red Hat, je lektorem pro školení produktů těchto dodavatelů a také se podílí ve výuce studentů Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně v problematice Business Process Management. Součástí jeho kompetencí v ELOS je nalézat způsoby podpory životního cyklu vývoje aplikací v moderním dynamickém prostředí privátních nebo veřejných cloudových poskytovatelů. Mezi takové potřeby tvorby software zákazníků patří i aplikace zaběhlých postupů Continuous Integration and Continuous Deployment pro tvorbu systémů strojového učení a umělé inteligence pomocí portfolia technologií nabízených společností ELOS.

10:50 - 11:10

Vytváříme dostupnou umělou inteligenci pro business a společnost

Dalibor Kačmář Dalibor Kačmář

Šéf týmu pro rozvoj partnerského ekosystému

MICROSOFT

Dalibor Kačmář

Dalibor Kačmář vystudoval obor automatizační technika a řízení na Technické univerzitě v Ostravě. Zde a na Northwest Missouri State University pak získal ve stejném oboru doktorát. 12 let působil na řadě vysokých škol v České republice, USA a Finsku, kde se odborně věnoval informačním technologiím. Se společnostní Microsoft odborně spolupracoval od roku 1998 a později působil na různých technologických a manažerských pozicích. Věnoval se vývoji software, vedl cloudovou divizi v čase, kdy cloud začal dobývat byznys a dnes se oborně zabývá oblastní umělé inteligence. Jako manažer v současné době vede tým, jehož cílem je budovat v České republice a na Slovensku moderní partnerský ekosystém.

11:10 - 11:40

Coffee break

11:40 - 12:00

Data a umělá inteligence

Emil Pelikán Emil Pelikán

Ředitel

Ústav informatiky Akademie věd ČR

Emil Pelikán

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. je vědeckým pracovníkem Ústavu informatiky AV ČR. Je autorem anebo spoluautorem více než 150 odborných a vědeckých prací z oblasti analýzy časových řad, umělých neuronových sítí a predikčních metod, které vyšly v našich i zahraničních časopisech anebo byly publikovány ve sbornících významných mezinárodních konferencí. Podílel se na vedení odborných týmů zabývajících se interdisciplinární problematikou modelování chování složitých systémů s dopady v řadě aplikačních oblastí. Od roku 2017 zastává funkci ředitele Ústavu informatiky AV ČR. Přednáší také na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

12:00 - 12:20

Umělá inteligence ve službách mechanika

Martin Kubáň Martin Kubáň

Project & Marketing Manager

Neuron soundware

12:20 - 12:40

Výzvy související s regulací umělé inteligence

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner advokátní kanceláře

PIERSTONE

Jana Pattynová

Jana Pattynová je renomovanou advokátkou zaměřující se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství pro společnost Microsoft v 17 zemích světa, jakož i právní zastupování vlád, finančních institucí, hlavních poskytovatelů obsahu a mobilních a pevných operátorů v regionu CEE.

12:40 - 13:00

Živá ukázka práce ethical hackera

Miroslav Ludvík Miroslav Ludvík

Předseda znaleckého ústavu

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka

13:00 - 13:20

Umělá inteligence z pohledu byznysu

Ondřej Ferdus Ondřej Ferdus

Zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky & manažer pro digitální ekonomiku

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ondřej Ferdus

Ondřej Ferdus je expertem Svazu průmyslu a dopravy ČR na oblast digitální ekonomiky. Tomuto tématu se věnoval již při svém působení v Úřadu vlády ČR, kde před svým odchodem do Svazu průmyslu, vedl oddělení koordinace digitální agendy přímo podřízené tehdejšímu koordinátorovi digitální agendy ČR. Ondřej Ferdus se věnuje všem aspektům digitální agendy a to jak na národní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Je také členem řady vládních výborů a pracovních skupin, které se touto tematikou zabývají.

13:20

Předpokládaný konec akce a oběd