Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

 • Jan Mazal

  Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií - nejstaršího českého ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) - kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, nyní působí jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem s přidanou hodnotou, a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

  Moderátor

Přednášející

 • Jiří Dobeš

  Jiří je spoluzakladatelem a jednatelem společnosti GoodAI Solutions, která se věnuje vývoji umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Poslední 3 roky působil v sesterské společnosti GoodAI Applied, se zaměřením na umělou inteligenci a data science řešení na míru pro komerční firmy napříč obory. Je zodpovědný nejen za projektové řízení a komerční část projektů, ale jeho specialitou je vývoj algoritmů umělé inteligence a neuronových sítí. Ve své přednášce představí systémy umělé inteligence pro průmysl 4.0.

  Managing partner

  GoodAI Solutions

 • Ondřej Háva

  Ve společnosti ACREA CR se již dvacet let věnuji statistické analýze a dobývání znalostí z dat. V posledních letech jsem se zaměřil na zpracování volných textů a podílím se na vývoji textminingového software.

  Analytik

  ACREA CR

 • Michal Marušan

  Jsem Cloud Solution Architect pro AI a Data ve společnosti Microsoft, kde pomáhám zákazníkům s návrhem a realizací nejen AI projektů v různých vertikálách - Finance, Retail, Zdravotnictví nebo Telco. Na tyto technologie se soustředím posledních 10 let. Obecně jsem fanda nových technologií a stále hledám jejich uplatnění v reálném životě.

  Data & AI Cloud Solution Architect

  MICROSOFT

 • Jiří Materna

  Jsem specialista na strojové učení se zkušenostmi s jeho aplikacemi v průmyslu od roku 2007. Mezi lety 2008 a 2017 jsem pracoval ve společnosti Seznam.cz, z toho posledních 7 let jako vedoucí výzkumného oddělení. Nyní pracuji na volné noze, nabízím vývoj machine learning řešení na míru, založil jsem Machine Learning College a organizuji konferenci Machine Learning Prague.

 • Petr Očko

  Petr Očko vystudoval informační management a evropskou integraci na VŠE a dále absolvoval studium v oblasti informační ekonomiky na FF UK. Začínal v technologickém startupu - Globe Internet. Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se pak na ministerstvu financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde měl na starosti zejména řízení klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, inovací a podnikání. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele úspěšně napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů.

  Náměstek ministra průmyslu a obchodu

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • Jana Pattynová

  Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

 • Lukáš Smiga

  Lukáš se ve společnosti ELOS Technologies zabývá zavádění řešení, postupů a metod vývoje aplikací pomocí nástrojů CloudBees v prostředí Cloud Computing a kontejnerových platforem Red Hat, je lektorem pro školení produktů těchto dodavatelů a také se podílí ve výuce studentů Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně v problematice Business Process Management. Součástí jeho kompetencí v ELOS je nalézat způsoby podpory životního cyklu vývoje aplikací v moderním dynamickém prostředí privátních nebo veřejných cloudových poskytovatelů. Mezi takové potřeby tvorby software zákazníků patří i aplikace zaběhlých postupů pro tvorbu systémů strojového učení a umělé inteligence pomocí portfolia technologií a služeb nabízených společností ELOS.

  Cloud & Middleware Evangelist

  ELOS Technologies

 • Jan Šedivý

  Jan Šedivý vyučuje a vede skupinu výzkumníků a doktorandů pracující v oblasti Conversational AI a zpracování přirozeného jazyka na ČVUT CIIRC, Praha, Česká Republika. Skupina vytvořila sociálního bota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. Alquist se dvakrát za sebou umístil druhý v Amazon Alexa Prize z více jak sto akademických týmů. V současnosti se skupina soustřeďuje na vývoj konverzačních aplikaci pro zdravotnictví. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 byl manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti AI, rozpoznávání řeči, NLP atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací z oblasti rozpoznávání řeči a NLP.

  Vedoucí fakulty

  ČVUT CIIRC

 • Aleš Špidla

  Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku. V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. V současné době pracuje v oddělení bezpečnosti informací na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

  Prezident

  ČIMIB

 • Martin Zeman

  Martin Zeman je absolventem MFF UK, má 8 let zkušeností v oblasti IT a 15 let zkušeností v bankovnictví v oblasti řízení operačních rizik a prevence a detekce podvodů - Fraud management v České Spořitelně, a.s..

  Head Of Risk Management

  Česká spořitelna