Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:35

Text mining: Rozhodování bez čtení

Manuální čtení všech dokumentů, které přichází do firmy a kterými jsme obklopeni, není v našich silách. Přenechme tuto činnost strojům, co umí z volných textů extrahovat užitečnou informaci daleko rychleji než živí čtenáři. Pokud extrahovaná témata a postoje využijeme jako podklady ve strojovém učení, můžeme na počítače delegovat i rozhodovací procesy navázané na zpracování textových dokumentů. V příspěvku se zaměříme na práci s českými texty, ukážeme, jak je možné je interaktivně i automaticky třídit, filtrovat z nich potřebné informace a ty využít v predikčních modelech.

Ondřej Háva Ondřej Háva

Analytik

ACREA CR

Ondřej Háva

Ve společnosti ACREA CR se již dvacet let věnuji statistické analýze a dobývání znalostí z dat. V posledních letech jsem se zaměřil na zpracování volných textů a podílím se na vývoji textminingového software.

9:35 - 10:00

Systémy AI/ML s pomocí nástrojů Kubeflow a platformy Red Hat OpenShift

V tomto příspěvku bude představena sada komunitních nástrojů Kubeflow, která je zaměřena na snadnou tvorbu a správu životního cyklu AI/ML aplikací s využitím technologie kontejnerů a jejich automatické orchestrace v prostředí Kubernetes. V návaznosti budou prezentovány provozní a integrační výhody platformy Red Hat OpenShift coby Kubernetes kompatibilního a profesionálně podporovaného prostředí pro provoz AI/ML aplikací.

Lukáš Smiga Lukáš Smiga

Cloud & Middleware Evangelist / Develops Architect /Diver

ELOS Technologies

Lukáš Smiga

Lukáš se už skoro 20 let plaví po vodách výroby podnikového software a v Elosu slouží v pozici evangelisty Cloud & Middleware technologií a DevOps hnutí. Na palubě především trimuje přední plachtu, aby mohla naše kocábka rychle zamířit za správným řešením. Je také potápeč a rád se noří do hlubin problémů našich pasažérů, pomáhá konzultovat možnosti a způsoby zavedení moderních technologií v jejich softwarových projektech. Mimo konzultování, zavádění, kázání a plachtění je také instruktorem Red Hat produktů.

10:00 - 10:25

Neuronová síť pro detekci karetních podvodů v bance

Využití moderních přístupů behaviorální analýzy za pomoci Deep Learning principů k ochraně bankovních transakcí před zneužitím – moderní Fraud Prevention/Detection System. V této přednášce představíme přístup pro odhalování podvodných karetních transakcí s použitím nejmodernějších technologií – hlubokých neuronových rekurentních sítí na platformě Microsoft Azure v rámci každodenní operativy Fraud specialistů.

Michal Marušan Michal Marušan

Data & AI Cloud Solution Architect

MICROSOFT

Michal Marušan

Jsem Cloud Solution Architect pro AI a Data ve společnosti Microsoft, kde pomáhám zákazníkům s návrhem a realizací nejen AI projektů v různých vertikálách - Finance, Retail, Zdravotnictví nebo Telco. Na tyto technologie se soustředím posledních 10 let. Obecně jsem fanda nových technologií a stále hledám jejich uplatnění v reálném životě.

Martin Zeman Martin Zeman

Head Of Risk Management

Česká spořitelna

Martin Zeman

Martin Zeman je absolventem MFF UK, má 8 let zkušeností v oblasti IT a 15 let zkušeností v bankovnictví v oblasti řízení operačních rizik a prevence a detekce podvodů - Fraud management v České Spořitelně, a.s..

10:25 - 10:35

Přestávka

10:35 - 11:00

Strategie ČR v AI a boj s Covid-19

Dva roky práce na přímé podpoře AI v ČR a budování excelentních center se zúročují v boji s aktuální pandemií. Česká akademie, firmy i startupy vyvíjejí i s pomocí veřejné správy řešení, která pomůžou v aktuální krizi i v boji s jejich následky. V prezentaci se pokusíme představit ty nejlepší z nich a ukázat, jak jim můžeme pomoci nejen na svět, ale i do světa, do Evropy a USA.

Petr Očko Petr Očko

Náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Petr Očko

Petr Očko vystudoval informační management a evropskou integraci na VŠE a dále absolvoval studium v oblasti informační ekonomiky na FF UK. Začínal v technologickém startupu - Globe Internet. Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se pak na ministerstvu financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde měl na starosti zejména řízení klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, inovací a podnikání. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele úspěšně napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů.

11:00 - 11:25

Umělá inteligence v boji proti Koronaviru

Umělá inteligence, a především strojové učení, dokáže řešit celou řadu problémů lépe a nebo rychleji než lidé. V době koronavirové pandemie se přímo nabízí využít jejích možností k boji proti covid-19 nebo ke zmírnění následků. V přednášce budou nastíněny hlavní oblasti, ve kterých se umělá inteligence v boji proti covid-19 využívá, a podrobněji bude představen náš projekt, jehož cílem je vyvinout nástroj umělé inteligence, testující virovou propustnost roušek a respirátorů.

Jiří Materna Jiří Materna

Machine Learning College

Jiří Materna

Jiří je dlouholetý propagátor umělé inteligence, který se jejím aplikacím věnuje od roku 2007. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz jako vedoucí výzkumného oddělení. Poté se vydal vlastní cestou, založil vzdělávací společnost Machine Learning College, organizuje mezinárodní konferenci Machine Learning Prague a pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti strojového učení.

11:25 - 11:50

Umělá inteligence v kybernetické bezpečnosti - hračka, rozmar nebo nutnost?

Systémy s prvky umělé inteligence se v kybernetické bezpečnosti uplatňují na obou stranách kyberbezpečnostní barikády. Můžeme si dovolit tento fakt pominout a spoléhat se na tradiční bezpečnostní nástroje? V době rapidně rostoucích objemů informací, pohybujících se po informační dálnici? No uvidíme…

Aleš Špidla Aleš Špidla

Manažer kybernetické bezpečnosti

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Aleš Špidla

Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. V současné době pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a ve stejné pozici na Úřadu městské části Praha 5.

11:50 - 12:00

Přestávka

12:00 - 12:25

Seznamte se s Alquistem

Tým doktorandů vedený profesorem Janem Šedivým působící v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT se zabývá výzkumem umělé inteligence v oblasti Počítačového zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing -NLP). Zaměřují se na porozumění a generování přirozeného jazyka, rozpoznávání pojmenovaných entit a další. Zjednodušeně řečeno tak vyvíjejí speciálního konverzačního robota Alquista, který funguje na bázi strojového učení. Nejde tedy pouze o předem naprogramovaný konverzační program, ale Alquist se dokáže na bázi umělé inteligence učit a v dialogu se přizpůsobit tomu, s kým hovoří.
Za Alquistu získal tým dvakrát druhé místo v prestižní soutěži Alexa Prize organizovanou Amazonem, kde mu konkurovalo více než sto dalších akademických týmů. V rámci institutu CIIRC se zabývá výzkumem sociální inteligence a interakce mezi lidmi a roboty. Technologie neustále zdokonalují a hledají další uplatnění.

Jan Šedivý Jan Šedivý

Vedoucí fakulty

ČVUT CIIRC

Jan Šedivý

Jan Šedivý vyučuje a vede skupinu výzkumníků a doktorandů pracující v oblasti Conversational AI a zpracování přirozeného jazyka na ČVUT CIIRC, Praha, Česká Republika. Skupina vytvořila sociálního bota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. Alquist se dvakrát za sebou umístil druhý v Amazon Alexa Prize z více jak sto akademických týmů. V současnosti se skupina soustřeďuje na vývoj konverzačních aplikaci pro zdravotnictví. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 byl manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti AI, rozpoznávání řeči, NLP atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací z oblasti rozpoznávání řeči a NLP.

12:25 - 12:50

Právní aspekty umělé inteligence

Umělá inteligence a další technologie se v současném světě vyvíjí natolik rychle, že téměř neexistují limity toho, co mohou dokázat. Stále častěji jsou tyto technologie schopny dokázat více, než si běžný subjekt údajů může představit. Měli bychom si proto klást otázku, co chceme, aby tyto technologie dokázaly. Je třeba určit základní směřování a stanovit mantinely, zejména z hlediska respektování základních lidských práv. V rámci přednášky se zaměříme na základní oblasti právní regulace, které se na vývoj umělé inteligence a její implementaci v praxi uplatní, zejména z hlediska zpracování dat a ochrany soukromí, odpovědnosti či kyberbezpečnosti. Součástí přednášky jsou i případové studie z praxe.

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

12:50 - 13:15

Umělá inteligence pro průmysl a služby 4.0

V GoodAI Solutions již čtvrtým rokem vyvíjíme a dodáváme systémy umělé inteligence pro komerční zákazníky. Pojďme se podívat, z čeho se takový systém skládá, jak se trénuje a jak zapadá do celého ekosystému podniku. V přednášce budou uvedeny příklady řešení, které zahrnují nejen samotný algoritmus umělé inteligence, ale i další komplexní části – IT back end a front end, webové aplikace nasazené v cloudu i průmyslovou výrobní linku.

Jiří Dobeš Jiří Dobeš

Managing partner

GoodAI Solutions

Jiří Dobeš

Jiří je spoluzakladatelem společnosti GoodAI Solutions, která se věnuje vývoji umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Poslední 3 roky působil v sesterské společnosti GoodAI Applied, se zaměřením na umělou inteligenci a data science řešení na míru pro komerční firmy napříč obory. Je zodpovědný nejen za projektové řízení a komerční část projektů, ale jeho specialitou je vývoj algoritmů umělé inteligence a neuronových sítí. Ve své přednášce představí systémy umělé inteligence pro průmysl 4.0.

13:15

Předpokládaný konec konference