Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

17.30    Registrace

18.00    Úvod
              Petr Koubský (TUESDAY Business Network)

18.10    Co s veřejnými soutěžemi v informatice
             Aleš Kučera (ICTU)

ICT Unie je největší česká profesní asociace firem z oblasti informačních a komunikačních technologií. Stát je největším zákazníkem dodavatelů z oblasti ICT. Objem veřejných zakázek v této oblasti lze odhadnout na 100 mld. Kč ročně. Část těchto prostředků se nepoužívá optimálním způsobem. Brání tomu jak některé aspekty stávající právní úpravy, tak zaběhnutá praxe. ICT Unie vypracovala seznam doporučení, jak situaci zlepšit.

18.30    Zkuše­nosti se státními zakázkami z pohledu veřejné správy
             Jan Farský (Poslanecká sněmovna ČR)

18.50    Robotem na nekalosti 
              Jana Chvalkovská, Petr Janský, Jiří Skuhrovec, IES FSV UK

Tři doktorandi z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy vytvořili webovou aplikaci, která z otevřených zdrojů sbírá informace o veřejných zakázkách, analyzuje je a vyhodnocuje. Jak a proč zkonstruovali příslušný algoritmus a „zIndex“, tedy index hodnocení zadavatelů veřejných zakázek? Kteří zadavatelé ze systému vycházejí jako nestandardní? A co se autoři „robota na nekalosti“ při jeho vymýšlení a testování dozvěděli o českém systému zadávání veřejných zakázek a ochotě jeho aktérů jej změnit?

19.10    Proč jsem opustil NERV a jak by šly zlepšit veřejné zakázky
              ­Pavel Kohout, ekonom

Aplikace vhodného mechanismu by mohla srazit náklady na veřejné zakázky o dvě až 17 procent (podle různých odhadů). Jedno procento přitom znamená šest miliard.“

19.30    Panelová diskuse: Porovnání pohledů na veřejné zakázky a korupci – jak proti ní   bojovat? Co může udělat každý z nás?
              ­Moderátor: Petr Koubský
 
              Jiří Skuhrovec (As­sociate Director, EEIP)
              Pavel Kohout, ekonom
              Aleš Kučera (ICTU)
              ­zástupce Transparency International
              Jan Farský (Poslanecná sněmovna ČR)
              Otto Vitouš (člen představenstva Unicorn, a.s.)