Program

Úvodní slovo

Vladimír Rejlek Vladimír Rejlek

CDO

Blue Style

Vladimír Rejlek

Vladimír Rejlek pracuje 15 let v oboru digitálního marketingu. Začínal v agentuře Advertures, založil Publicis Modem – digitální brand skupiny Publicis Groupe a poté byl šéfem digitálu v agentuře Wunderman. Pracoval pro lokální i globální klienty jako jsou Ford, Microsoft, Nestlé, PlayStation, Innogy, KB, CK Fischer a další. V současnosti vede digitální marketing a transformaci skupiny Blue Style.

Role videoreklamy v mediálním mixu

V prezentaci se na videoreklamu podíváme v kontextu celého mediálního ekosystému. Jaká je její role v mediálním mixu, jak funguje synergie s televizí a jaká jsou specifika cílení? Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak videoreklamu využít v různých typech kampaní.

Pavel Ctibor Pavel Ctibor

Digital Teamleader

Publicis Groupe

Pavel Ctibor

Pavel se mediálnímu plánování věnuje šest let. V digitální agentuře Red Media dlouhodobě připravoval online kampaně skupiny ČSOB, dnes má v rámci skupiny Publicis Groupe na starost komplexní mediální strategie pro globální klienty, převážně z oblasti FMCG.

Videoplatformy právně správně

Pandemická doba přispěla k tvorbě mnoha online kurzů. Ani my jsme nelenili a se skupinou předních českých odborníků na výživu a fitness vytvořili unikátní půlroční online akademii o zdravé stravě a pohybu. Kromě stavby celého projektu a zajištění marketingu bylo ale potřeba pohlídat také právní náležitosti – od nastavení smluv s jednotlivými lektory i kameramany, přes tvorbu webu a přípravu obchodních podmínek pro videoplatformu až po ochranu značky. Přijďte si poslechnout povídání o autorském obsahu, podmínkách použití cizích děl, ochranných známkách a právu v e-commerce, vše srozumitelně a prakticky na příkladu FitNut akademie.

Andrea Pavelcová Andrea Pavelcová

Právnička

eLegal advokátní kancelář

Andrea Pavelcová

Andrea Pavelcová je právničkou AK eLegal, kde se zaměřuje na marketing, právo duševního vlastnictví, nekalou soutěž a ochranu osobních údajů.

Andrea během studia práv pracovala v SEO agentuře a své zkušenosti přenesla do práva v marketingu, nekalé soutěže a duševního vlastnictví. Baví ji propojení práva s marketingem a klientům pomáhá nastavovat kampaně právně správně.