Program

Program

8:55 - 9:00

Přivítání účastníků a zahájení konference

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:00 - 9:20

Aruba ClearPass jako integrační prvek pro spojení bezpečnostních systémů a přístupové sítě

Jakub Tikovský Jakub Tikovský

Systémový inženýr

Aruba a Hewlett Packard Enterprise company

Jakub Tikovský

Jakub úspěšně absolvoval fakultu elektrotechnickou na pražkém ČVUT v roce 2008. Problematikou podnikových sítí, bezdrátových technologií a síťové bezpečnosti se zabývá od promoce. Pracoval u několika významných IT firem a jeho posledním angažmá je role systémového inženýra v Hewlett Packard Enterprise, v divizi Aruba, kam nastoupil v roce 2011.

9:20 - 9:40

Aruba IntroSpect - behaviorální analýza uživatelů a zařízení v síti pomocí strojového učení

Jakub Tikovský Jakub Tikovský

Systémový inženýr

Aruba a Hewlett Packard Enterprise company

Jakub Tikovský

Jakub úspěšně absolvoval fakultu elektrotechnickou na pražkém ČVUT v roce 2008. Problematikou podnikových sítí, bezdrátových technologií a síťové bezpečnosti se zabývá od promoce. Pracoval u několika významných IT firem a jeho posledním angažmá je role systémového inženýra v Hewlett Packard Enterprise, v divizi Aruba, kam nastoupil v roce 2011.

9:40 - 10:00

Web Aplikační FW (WAF) jako živý inteligentní samoučící organizmus

Martin Oravec Martin Oravec

Senior System Engineer

F5 Networks

10:00 - 10:20

Hledáte odborníka? Uspořádejte celostátní soutěž!

Jaroslav Burčík Jaroslav Burčík

Ředitel CSP

FSv ČVUT

Jaroslav Burčík

Jaroslav Burčík vystudoval ČVUT FEL, kde nyní působí jako odborný asistent a vede centrum excelence ITU pro kybernetickou bezpečnost. Aktivně se snaží o propojování akademického a podnikového světa a přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Mládež se snaží motivovat ke studiu technických oborů a studenty podporuje v jejich snaze odstartovat své vlastní podnikání.

10:20 - 10:40

Nová technologie Sophos: Deep Learning a EDR

Michal Hebeda Michal Hebeda

Pre-Sales Engineer

Sophos

Michal Hebeda

Pre-Sales Engineer pro region NEEMEA (Skandinávie, střední a východní Evropa, Střední Východ a Afrika) se zaměřením na Českou republiku a Slovensko. V rámci svého působení ve společnosti Sophos se zaměřuje především na podporu distributorů, partnerů a jejich zákazníků, což zahrnuje předprodejní analýzy potřeb potenciálních zákazníků a návrhy konkrétních bezpečnostních řešení. Mimo jiné se věnuje i vývoji a vedení školení a webinářů zaměřených na IT bezpečnost.

Michal Hebeda se v oblasti IT pohybuje již déle než 17 let. Před nástupem do společnosti Sophos v roce 2016 působil ve společnosti Kerio Technologies, kde měl na pozici Sales Engineera na starosti region střední a východní Evropy.

10:40 - 11:00

Síťová visibilita a integrovaná správa sítě - nezbytná součást SOC strategie

Jindřich Šavel Jindřich Šavel

Obchodní ředitel

Novicom

Jindřich Šavel

Zkušený manažer ze světa IT. Během více než 28 let se věnoval oblastem návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů. V posledních letech se věnuje tvorbě firemní strategie a budování prodejní sítě české technologické společnosti Novicom, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. Vedle činnosti obchodního ředitele Novicomu je Jindřich Šavel činný ve vedení Network Security Monitoring Clusteru (NSMC), který sdružuje výrobce, konzultanty a dodavatele řešení kybernetické ochrany. Osobně se podílel na tvorbě konceptu Aktivní bezpečnost sítě a přispěl k tvorbě vzdělávacího programu kybernetické ochrany.

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 11:50

Data v ohrožení aneb jak se firmám ztrácí data?

Jan Kozák Jan Kozák

Senior Product Specialist

SODAT

11:50 - 12:10

CMDB a kybernetická bezpečnost

Martin Hubínek Martin Hubínek

Security Consultant

ALEF NULA

12:10 - 12:30

Kybernetická bezpečnost v souvislostech

Aleš Špidla Aleš Špidla

Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

ČIMIB

Aleš Špidla

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. V současné době pracuje v oddělení bezpečnosti informací na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

12:30 - 12:50

Systém detekce a pokročilé analýzy KBU napříč státní správou

Stanislav Bárta Stanislav Bárta

Síťový bezpečnostní analytik

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Stanislav Bárta

Absolvent oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. Působí v GovCERT.CZ při Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde zastává pozici vedoucího oddělení analýzy síťového provozu. Specializuje se na problematiku síťové bezpečnosti se zaměřením na detekci a analýzu událostí v sítovém provozu a na práci s honeypoty. Je držitelem certifikátů GNFA (GIAC Network Forensic Analyst), GCIH (GIAC Certified Incident Handler), CEH (Certified Ethical Hacker v9) a ENSA (EC-Council Network Security Administrator v4).

Ladislav Straka Ladislav Straka

Managing Consultant

Service & Support

Ladislav Straka

Ladislav Straka působí jako vedoucí konzultant ve společnosti Service & Support, která se specializuje na systémy řízení provozu a bezpečnosti IT (SecOps). Více než 20 let své profesní kariéry vede týmy navrhující a zavádějící řešení pro Systems a Security Management se snahou přinést svým zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu. Dlouholetá spolupráce se zákazníky z oblasti Utility mu také přinesla řadu výzev pro řešení Security & Operation v oblasti systémů SCADA. Nedávno získaná ocenění itsmF Czech Republic a ČIMIB potvrzují jeho inovativní přístup v řešení aktuálních problémů, s nimiž se potýkají dnešní CIO.

12:50 - 13:10

Bezpečnost datového centra

Igor Tomeš Igor Tomeš

Solution Architecture Lead

DataSpring

Igor Tomeš

Igor Tomeš se pohybuje v oblasti ICT a bezpečnostních řešení od začátku 90. let, aktivně spolupracuje s oborovými institucemi, např. ICT Unií, ČIMIBEM a dalšími a obecně se věnuje bezpečnostním řešením. Aktivně působil také několik let v oblasti výzkumu optických sítí. V roce 1993 byl členem mezinárodního týmu organizovaného Světovou bankou a podílel se na projektu na podporu organizace sociálního zabezpečení.

Od roku 2004 působil ve společnosti T-Systems na obchodních a technických pozicích, poté řídil několik let bezpečností divizi distributora DNS a byl zodpovědný za bezpečnostní a síťové technologie předních světových výrobců, např. IBM, CheckPoint, Fortinet, Thales a dalších. Od roku 2015 pracuje ve společnosti DataSpring jako Senior Solution Architect. Je absolventem ČVUT FEL, kde obhájil také titul CSc.

13:10 - 13:30

Umělá inteligence v bezpečnostní praxi

Tomáš Pokorný Tomáš Pokorný

Security SW sales leader for Cental region

IBM Česká republika

Tomáš Pokorný

Od roku 1998 působil v rámci Ministerstva obrany, kde vystudoval a působil v ČR i v zahraničí na technických a postupem času i manažerských pozicích, celkově po dobu 11let. Po odchodu z Ministerstva obrany v oboru IT a bezpečnosti zůstal a této oblasti se věnuje dorhomady již téměř dvacet let.

13:30 - 14:20

Oběd

14:20 - 14:40

Jak kybernetická bezpečnost souvisí s uměním?

Překvapení konference, NENECHTE SI UJÍT!

14:40 - 15:00

Právní odpovědnost a umělá inteligence

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

15:00 - 15:20

McAfee DLP - ochrana před únikem důvěrných dat, řešení a poznatky z praxe

Pavel Švíbek Pavel Švíbek

Senior Technical Consultant

PCS

Pavel Švíbek

Pavel Švíbek působí v divizi DataGuard od roku 2015 a během této doby získal několik certifikací zejména pro řešení společnosti McAfee. V současné době vede technický tým podporující McAfee řešení.

DataGuard je od roku 1992 dodavatel bezpečnostních řešení špičkové kvality. Je partnerem společností McAfee, ESET, Fortinet, Kaspersky Lab a LOGmanager. DataGuard je držitelem nejvyšších úrovní partnerství, které předpokládají technické a obchodní certifikace. Je jediným certifikovaným resellerem v regionu ČR a SR pro řešení prevence ztráty dat (DLP, Data Loss Prevention) McAfee, tzv. „Service Delivery Provider – McAfee DLP”. Certifikace spadá do oblasti „Service Delivery Specialization“ – partnerského programu McAfee, který zákazníkům umožňuje využít lokálního certifikovaného resellera namísto objednání podpory ze zahraničí, tzv. Professional Services. Certifikovaní technici a konzultanti DataGuardu jsou připraveni podle požadavků zákazníka vypracovat analýzu bezpečnostních rizik, navrhnout řešení, nainstalovat bezplatné testovací produkty a následně realizovat doporučené postupy. Běžnou součástí všech služeb je hot-line a hot-mail.

15:20 - 15:40

Next-Gen antiviry - pokročilejší zabezpečení nebo jen buzzword?

David Pecl David Pecl

Security Specialist

AEC

David Pecl

Bezpečnostní specialista se zaměřením na ochranu koncových stanic a serverů ve společnosti AEC a.s. V současné době se věnuje také detekci zranitelností a oblasti mobilní bezpečnosti.

15:40 - 16:00

Živé demo CASB Bitglass pro zabezpečení Office 365

Vaclav Paur Vaclav Paur

CTO

VPGC

Vaclav Paur

Václav Paur zastává pozici technického ředitele VPGC, kde je zodpovědný za technologické směřování a rozvoj společnosti v oblasti cloudových a bezpečnostních řešení. Má dlouholeté zkušenosti v IT a telekomunikacích, dříve působil ve společnostech HPE a O2 jako enterprise solution architekt a presales manager.

16:00 - 16:20

Elearningové kurzy CYBERSEC.CZ

Karel Diviš Karel Diviš

Jednatel

IDC-softwarehouse

Karel Diviš

Karel Diviš vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a je spoluzakladatelem firmy IDC-softwarehouse, s.r.o., která se od roku 2000 zabývá kompletním outsourcingem IT a vývojem software na zakázku. Osobně stál u zrodu prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě – www.letuska.cz. Má zkušenosti s implementací obdobných systémů v Ázerbájdžánu, Gruzii, Uzbekistánu, na Ukrajině, v Albánii, Srbsku a dalších zemích. Podílel se a řídil mnoho projektů také v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT, v rámci kterých poznal důležitost zásad kybernetické bezpečnosti pro běžné zaměstnance i obyčejné lidi. S dalšími partnery proto založil eLearningové vzdělávací kurzy www.cybersec.cz. Vedle své hlavní činnosti působil v letech 1996 – 2016 jako externí redaktor sportovní redakce České Televize.

16:20 - 16:40

Význam umělé inteligence a strojového učení pro ochranu IT. Kde a jak ji správně použít?

René Pospíšil René Pospíšil

General Country Manager

Country Partner Bitdefeder ČR & SK

René Pospíšil

Je uznávanou kapacitou v oblasti bezpečnostních IT technologiích s více jak 25letou zkušeností v oboru ICT. Z toho 15 let pracoval v zahraničí u světových výrobců, naposledy jako Vice President Internet Security Business Unit u CA Technologies, kde zodpovídal za rozvoj této divize v EMEA. Dává důraz na pragmatické uplatňování moderních technologií v praxi a proaktivní bezpečnost. Je vizionářem, který přivedl do České Republiky řadu nových výrobců s progresivními technologiemi. Momentálně se soustředí, jakožto zodpovědná osoba, na rozvoj značky Bitdefender v ČR a na Slovensku. Podařilo se mu lokalizovat kompletní portfolio do češtiny a vybudovat silnou podporu u nás. Představí vám technologického lídra v detekci hrozeb a průkopníka v oblasti strojového učení, který využívá umělou inteligenci efektivně v mnohavrstvé ochraně hybridní IT infrastruktury (XDR).

16:40 - 17:00

Role cloudových řešení a služeb MSSP v moderních bezpečnostních strategiích firem

Karel Galuška Karel Galuška

Vedoucí týmu bezpečnosti a business konzultací T-Mobile

T-Mobile Czech Republic

Karel Galuška

Bezpečností informací a řízením IT služeb se zabývám více jak 20 let. Jsem držitelem řady odborných bezpečnostních certifikací, jako např. CISA či ISMS Lead Auditor. Od roku 2015 vedu ve společnosti T-Mobile tým Security a business konzultací, který zajišťuje služby v oblasti bezpečnosti informací pro firemní zákazníky a státní správu. Mám za sebou celou řadu komplexních bezpečnostních projektů a řešení od návrhu bezpečnostních procesů přes dodávku a zajištění provozu technologií.

17:00 - 17:20

Vzrůšo, Nikolko, co?

Jiří Palyza Jiří Palyza

výkonný ředitel

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Jiří Palyza

Je absolventem FEL ČVUT, oboru Technická kybernetika, a zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Kromě podpory a zajištění denního chodu organizace se také podílí na tvorbě obsahu jejich webových prezentací a dalším online i vzdělávacím aktivitám. Palyza pracuje pro NCBI od roku 2010, nicméně s centrem bezpečnějšího internetu spolupracoval již dříve především v oblasti realizace některých z jeho osvětových kampaní. V souvislosti s jeho technickým vzděláním se jeho zájem často obracel směrem k problematice online a kybernetické bezpečnosti.

17:20

Předpokládaný závěr akce